У Кирилівці затверджена програма соціально-економічного розвитку на 2016 рік

Питання соціально-економічного розвитку є основними для Кирилівської селищної ради, оскільки вони насамперед направлені на задоволення потреб жителів нашої територіальної громади.

Завдяки наявності значних рекреаційних та лікувальних ресурсів, основною галуззю економіки селища  є курортна-туристична, в якої зайнято майже 60% працездатного населення громади. Другим напрямком розвитку громади є сільське господарство, розвиток якого обумовлений наявністю 6437 га сільськогосподарських угідь.

Проблеми

На жаль, темпи розвитку сільського господарства та переробної галузі значно відстають від сучасних потреб. Значний, бурхливо зростаючий рекреаційно-туристичний потенціал селища, випереджає розвиток інженерної та автодорожньої інфраструктури та пов’язаною з нею соціальної сфери селища.

Щорічно зростає кількість туристів, їх вимоги до надання сучасних комунальних та соціальних послуг. Сучасні вимоги до стандартів життя членів громади потребують значних капіталовкладень.

Системи водопостачання селища майже повністю зношені і не забезпечують потреб населення і відпочиваючих питною водою. Відсутність мереж водовідведення та споруд з очищення стічних вод, підприємств з переробки твердих побутових також не дає можливості надання сучасних комунальних послуг.

Незадовільний стан доріг та їх низька пропускна можливість в поєднанні з недостатньою кількість міст для паркування автотранспорту значно знижують привабливість рекреаційної зони Кирилівки, а разом з тим, — потік туристів.

Робота влади

У той же час Кирилівка та село Лиманське, мають досить стабільне фінансово-економічне становище в регіоні, про що свідчать бездотаційність та постійне, щорічне зростання бюджету селищної ради. В  селищі постійно ведеться робота з покращення соціально-економічного стану. Налагоджена робота об’єктів медичного, культурного, спортивного, навчально-виховного напрямків. Поступово оновляються матеріально-технічні бази цих об’єктів та закладів. Усі об’єкти соціального напрямку своєчасно ремонтуються і реконструюються.

Водночас, найболючішими питаннями залишаються — водопостачанням та водовідведення.

На сьогодні виконані усі роботи з розробки проектів будівництва мережі водопостачання, очисних споруд та централізованої каналізації, однак кризові явища в державі значно ускладнили вирішення цих питань.

Прийняття і реалізація програми підтримки та розвитку доріг дозволяє, хоча і не в повному обсязі, підтримувати дороги в більш-менш належному стані.

Розв’язання проблем

Вирішення проблемних питань потребують скоординованої планомірної роботи в цьому напрямку як органів місцевого самоврядування так і підприємницьких структур, концентрації значних фінансових та матеріальних ресурсів, участі у районних , обласних та державних програмах з цього напрямку.

Вважаючи досить складне фінансове становище району, області та і держави в цілому, пріоритетним напрямком у вирішенні питань соціально-економічного розвитку (СЕР) Кирилівки є залучення недержавних інвестицій, створення привабливого інвестиційного клімату.

Механізм реалізації Програми СЕР передбачає об’єднання зусиль та інтересів Кирилівської селищної ради, Якимівської районної ради та Запорізької обласної ради та їх виконавчих органів, підприємницьких структур, усіх зацікавлених осіб і кожного члена нашої громади на виконання програмних завдань.

Тому, відповідно до змісту програми, поперед усе, треба раціонально використовувати на виконання завдань Програми СЕР кошти бюджету розвитку,а також залучати на виконання Програмних завдань кошти інвесторів.

Поділитися новиною в соцмережах:

Може бути цікаво: