У новий рік Кирилівська ОТГ входить із новим бюджетом

Кирилівська селищна рада 21 грудня на останній сесії у 2018 році одноголосно затвердила бюджет, за яким громада буде жити у 2019 році.

Формування доходів бюджету Кирилівської ОТГ здійснено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України,  Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини місцевого бюджету на 2019 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2017 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2018 рік, прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2019 рік, підвищення мінімальної заробітної плати до 4173 грн., а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 11 місяців 2018 року.

Нижче ми публікуємо основні показники  бюджету  Кирилівської ОТГ на 2019 рік.

Доходи

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету Кирилівської громади прогнозується на рівні 62835,325 тис. грн. (на 2,03 % більше очікуваних надходжень 2018 року), у т.ч. обсяг загального фонду –
60007,200 тис. грн. (на 9,43 % більше очікуваних надходжень 2018 року), обсяг спеціального фонду – 2828,125 тис. грн.

По спеціальному фонду прогнозні показники на 2019 рік, порівняно із очікуваними надходженнями 2018 року, зменшуються, передусім, за рахунок зменшення обсягу надходжень по бюджету розвитку.

Обсяг податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік планується у розмірі 17304,5 тис. грн., що на 56% більше очікуваних надходжень 2018 року.

Ставка податку на прибуток підприємств комунальної власності селищної ради зберігається на рівні 18%. Розрахункова сума податку становить 250 тис. грн., що обрахована на рівні надходжень  2018 року.

По внутрішнім податкам на товари та послуги прогнозний обсяг визначений у сумі   2600 тис. грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами житлової та нежитлової нерухомості запланований на 2019 рік у сумі 5384,5 тис. грн., що на 9,2% більше очікуваних надходжень 2018 року.

Земельний податок та орендна плата за землю юридичних та фізичних осіб заплановано на 2019 рік у сумі 30010,2 тис.грн., що на 5,4% більше очікуваних надходжень 2018 року.

Туристичний збір , сплачений юридичними і фізичними особами запланований на 2019 рік у сумі 700 тис. грн., що на 14,7 % більше очікуваних надходжень  2018 року.

Єдиний податок на 2019 рік прогнозується у сумі 3040 тис.грн., що на 6,8% більше очікуваних надходжень 2018 року.

Розрахунок решти доходів загального фонду місцевого бюджету, які становлять 718 тис. грн., обраховано відповідно  до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2017 і 2018 роках. Прогноз на суму надходжень з екологічного податку до спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році становить 160 тис. грн.

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних  установ, які підпорядковані селищній раді, визначений на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у обсязі 468,125 тис. грн., що на 175 %  більше очікуваних надходжень за 2018 рік.

Загальні підходи до формування видатків бюджету  Кирилівської ОТГ

При формуванні видаткової частини місцевого бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2019 році, враховані обсяг освітньої субвенції, обсяг медичної субвенції визначено для спрямування коштів до Якимівської ОТГ на видатки вторинної ланки. Видатки на комунальні послуги та енергоносії закладів охорони здоров’я селищної ради плануються за рахунок місцевого бюджету.

З урахуванням вищезазначеного, загальний обсяг видатків по розпорядниках коштів місцевого бюджету в проекті бюджету на 2019 рік складає 87433,456 тис. грн., що на 24,9% або 17519,5 тис. грн. більше ніж затверджено у 2018 році.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2019 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства.

Врахований фонд заробітної плати з нарахуваннями по установах бюджетної сфери бюджету  Кирилівської громади у порівнянні з 01.01.2018 роком зросте на 48,43% .

У порівнянні із 2018 роком видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховані на 100%.

Видатки на медикаменти та харчування враховані згідно діючих нормативів пільговим категоріям та дітям 1-4 класів.

У  бюджету передбачені видатки на програми та заходи соціального захисту, які потребують фінансування з початку 2019 року, у сумі 1149 тис. грн.

Видатки за бюджетними програмами Кирилівської ОТГ

Розрахунками бюджету на 2019 рік на утримання органу місцевого самоврядування у загальному фонді бюджету передбачено 17190,439 тис. грн., що забезпечує видатки на оплату праці, нарахування на неї, видатки на енергоносії та інші поточні видатки.

На утримання керівництва органу освіти у загальному фонді бюджету передбачено 699,656 тис. грн.

На утримання дитячих дошкільних закладів освіти у загальному фонді бюджету передбачено 3916,701 тис. грн. В 2019 році будуть утримуватися 2 дошкільних заклади, в т.ч. 2 сільські дитячі садки. Кількість дітей у дошкільних закладах в 2019 році – 65 чоловік.

Розрахунками бюджету на 2019 рік за рахунок власних надходжень дошкільних закладів освіти (родительська сплата) по спеціальному фонду передбачено  на  харчування дітей 170,625 тис. грн.

Розрахунками бюджету на 2019 рік на утримання загальноосвітніх шкіл у загальному фонді бюджету передбачено 25978,531 тис. грн.

У 2019 році будуть утримуватися 4 школи, в т.ч. 2 селищні, 2 сільські. Бюджет на 2019 рік забезпечує видатки на оплату праці, нарахування на неї в повному обсязі, медикаменти, харчування, видатки на енергоносії . Видатки на харчування враховані із розрахунку 25 грн. на добу на одну дитину. На утримання загальноосвітніх закладів за рахунок власних надходжень по спеціальному фонду  передбачено 262,5 тис. грн. Відповідно до  Програми селищної ради «Соціально – економічного розвитку Кирилівської селищної ради на 2018-2020 роки», на 2019 рік передбачено кошти в сумі 300 тис. грн. на капітальний ремонт даху Охрімівської ЗОШ 1-3 ступеня.

У 2019 році на утримання дитячої музичної школи, за рахунок загального фонду бюджету передбачено 1916,642 тис. грн. На утримання методичного кабінету у загальному фонді бюджету передбачено 239,360 тис. грн. На утримання централізованої бухгалтерії у загальному фонді бюджету передбачено 1015,139 тис. грн.

У загальному фонді бюджету передбачено 840 тис. грн., на реалізацію програми «Шкільний автобус» на 2019-2020 роки.

Для забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я  на 2019 рік за загальним фондом бюджету передбачені видатки в обсязі 829 тис. грн.

За рахунок  бюджетних коштів загального фонду в 2019 році КНП « АЗПСМ» буде  забезпечено, згідно чинного законодавства та відповідно до  проекту програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Кирилівської селищної ради « Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» на 2019 рік, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 829 тис. грн., та за рахунок спеціального фонду місцевого бюджету  — 640 тис. грн. (придбання основних засобів , програмного забезпечення «МІС»). Відповідно до ст. 93 Бюджетного кодексу України планується передати   до бюджету ОТГ Якимівської на II ланку  надходження медичної субвенції з державного бюджету в 2019 році, що складає – 4510,8 тис. грн.

На забезпечення функціонування Програми на соціальний захист населення Кирилівської  ОТГ на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням сесії 21.12.2017 № 7 плануються видатки в обсязі 1149 тис. грн., на рівні 2018 року (на поховання та матеріальну допомогу,тощо).

 Для Забезпечення діяльності інші закладів в галузі  культури і мистецтва У 2019 році на утримання КЗ «ЦКДМО» за рахунок загального фонду бюджету передбачено 7673,2 тис. грн.

Розрахунками бюджету на 2019 рік на фінансування ДЮСШ «Азовець» передбачено 1803 тис. грн.

У 2019 році на утримання водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок загального фонду бюджету передбачено 450 тис. грн., що більше на 84 тис. грн. ніж у 2018 році.

У 2019 році на благоустрій  сіл, селища  за рахунок загального фонду бюджету передбачено 8500 тис. грн.

Відповідно до «Програми землеустрою території Кирилівської ОТГ на 2019 рік», в  бюджеті загального фонду заплановано кошти в сумі 400 тис. грн., що на 300 тис. грн. більше ніж у 2018 році, на технічну документацію по  виносу  меж  адміністративно-територіальної одиниці   в  натуру  (на  місцевість)  з  каталогом  координат  їх поворотних точок (технічна документація земельних ділянок)  смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

Відповідно до  «Програми в сфері регулювання земельних відносин селища Кирилівка на 2018-2019 роки» в  бюджеті спеціального фонду на 2019 рік заплановано кошти в сумі 450 тис. грн. на експертні звіти земельних ділянок, що  готуються для купівлі-продажу.

Відповідно Програми селищної ради «Соціально – економічного розвитку Кирилівської селищної ради на 2018-2020 роки» на 2019 рік передбачено кошти в сумі 1700 тис. грн. на капітальний ремонт території прилеглої до проспекту Азовського в смт. Кирилівка (від  вул..Першотравнева до автовокзалу) , та 491,863 тис. грн. на  капітальний ремонт тротуарних доріжок у населених пунктах ОТГ.

Відповідно до цієї ж програми, кошти у сумі 903 тис. грн. передбачено  на реконструкцію Будинку культури №2 у Кирилівці, 430 тис. грн. на будівництво спорткомплексу по вул. Проспект Азовський у Кирилівці, 397 тис. грн. на спів фінансування  будівництва міні-футбольного поля із штучним покриттям у Охрімівці  по вул. Центральна та 20 тис. грн. на проектні роботи будівництва за робочим проектом «Водогін питної води від села Давидівка до Атманаю.

Також, відповідно до  Програми селищної ради «Соціально – економічного розвитку Кирилівської  селищної ради  на 2018-2020 роки» кошти  загального фонду у сумі 1000 тис. грн. заплановано на  поточний ремонт доріг  смт. Кирилівка , с. Охрімівка по вул.. Нова,  та спеціального фонду у сумі 1500 тис. грн. на капітальний ремонт доріг смт. Кирилівка, с. Охрімівка, с. Атманай . Обсяг поточного ремонту по кожній вулиці буде визначено після весняного обстеження дорожнього полотна вулиць і доріг.

Відповідно до  Екологічної програми Кирилівської селищної територіальної громади на 2018-2019 роки», заплановано в 2019 році провести озеленення території ради  на суму 160 тис. грн.

Із бюджетними документами у повному обсязі можна ознайомитись за посиланням krlk.gov.ua/byudzhet-2019

Поділитися новиною в соцмережах:

Може бути цікаво: