Усиновлення, як одна із сімейних форм виховання

Усиновлення визнане в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Питання виховання та влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, завжди привертали увагу держави і громадськості.  Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювачем є родич дитини. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на 15 років. Усиновленими можуть бути: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, батьки, яких дали нотаріально посвідчену згоду на усиновлення. Кількість дітей, яких може усиновити один усиновлювач, не обмежується.

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява вважається поданою, якщо до неї додаються всі документи, згідно з чинним законодавством.

Кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання у присутності представника служби у справах дітей, працівників закладу, де виховується дитина. Знайомство та встановлення контакту з дитиною здійснюється за направленням служби у справах дітей. Термін дії направлення – 10 робочих днів, у разі необхідності він може бути продовжений за заявою кандидата в усиновлювачі, але не більш ніж на 10 робочих днів. Якщо протягом часу дії направлення кандидат в усиновлювачі не подав до служби у справах дітей заяву про усиновлення дитини, вважається, що він відмовився від її усиновлення.

Усиновлювач зобов’язаний: особисто забрати дитину з закладу, в якому вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення; надавати можливість представникам служби у справах дітей, за місцем свого проживання, здійснювати нагляд за умовами проживання і виховання дитини; повідомляти службу у справах дітей про зміну місця проживання.

Контроль за умовами проживання і виховання усиновлення дитини передбачає Сімейний кодекс України. Це – норма закону. Здійснює його служба у справах дітей за місцем проживання дитини до досягнення нею повноліття. Протягом перших трьох років після усиновлення, в період адаптації дитини в сім’ї, спеціалісти служби у справах дітей щорічно відвідують дитину в сім’ї. У разі виявлення проблем у стосунках між дитиною і її новими батьками до роботи залучаються педагоги і психологи. В подальшому відвідування усиновленої дитини здійснюється за необхідністю, але кожні 3 роки в обов’язковому порядку проводиться планове обстеження умов проживання і виховання дитини.

Держава гарантує грошову підтримку усиновлювачів. Відповідно до діючого Кодексу законів про працю жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновлені двох і більше дітей) з виплатою державної допомоги у встановленому порядку. Особам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини. Ця норма закріплена також ст. 18 Закону України «Про відпустки».

Відділ з питань соціальної роботи Кирилівської селищної ради постійно проводить інформаційні компанії, надаючи вичерпну інформацію про: порядок та умови усиновлення, права і обов’язки кандидатів в усиновлювачі та усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини.

При бажанні отримати детальнішу інформацію щодо питань усиновлення чи влаштування на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в свою сім’ю, звертайтеся до відділу з питань соціальної роботи Кирилівської селищної ради за адресою Приморський бульвар, 1, 3 поверх, кабінет № 11.

Поділитися новиною в соцмережах: