БЮДЖЕТ 2019

06.02.2020

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять третя  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   06  лютого 2020 року                                                        № 2

смт. Кирилівка

 

Про затвердження річного звіту про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  за 2019 рік  .

 

 Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до частини 4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити   річний звіт про виконання  бюджету об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  за 2019 рік(що додається):

 • по доходах у сумі 112030101,64 грн., ( з урахуванням міжбюджетних трансфертів) у тому числі :

по доходах загального фонду –   102372066,24  грн. та по доходах спеціального фонду   в сумі  9658035,4  грн.;

 • по видатках у сумі 116176717,88  грн.,( з урахуванням міжбюджетних трансфертів)  у тому числі :

по видатках загального фонду – 83217362,96 грн.,  та по видатках спеціального фонду в сумі  32959354,92грн..

 1. Зняти з контролю рішення дев’ятнадцятої сесії селищної ради від 21 грудня 2018 року  № 26 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  на 2019 рік» (зі змінами).

 

 

 Кирилівський селищний голова                                                                                                                                                                                                  І.В.Малєєв

 

 

Звіт

Про  виконання  бюджету   об’єднаної  територіальної  громади  

                        Кирилівської  селищної   ради    за  2019 рік.                                             

 

Протягом 2019 року до дохідної частини  загального фонду  селищного бюджету( без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 70469276,98 грн. , що складає 101,75%  уточненого плану за доходами  звітного періоду, з них  місцевих податків та зборів 51196908,34 грн., що становить 112,60 %  уточненого запланованого показника. До дохідної частини спеціального фонду селищного бюджету надійшло 9143752,84 грн., що складає 117,48 % до уточненого річного плану 2019 року, у тому числі бюджету розвитку -7145912,36 грн.

Серед  доходів селищного бюджету надійшло:

— податку та збору на доходи фізичних осіб – 13889099,41 грн., або 76,29 % до плану на 2019 рік;

— акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1773817,60 грн. або 100,84 % до річного уточненого плану;

— податку на майно (плата за землю) – 42981639,55 грн., або 107,19 % до річного плану;

— єдиного податку –5195933,35 грн., або 148,88% до річного плану;

— інші надходження –  143007,70 грн..або 80,80 % до річного плану;

— екологічного податку -276216,21 грн.  або 184,14 % до річного плану;

— надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 2672288,60 грн. або 116,19 % до  уточненого річного плану;

— власні надходження бюджетних установ – 523188,63 грн. або 111,76% до річного плану;

— кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим   — 4473623,76 грн. або 117,73 % до уточненого річного плану;

З державного бюджету  селищним  бюджетом   отримано у повному обсязі до плану, визначеного  у розписі державного бюджету на 2019 рік:

⃰ базову дотацію  у сумі   4045900 грн.;

⃰ додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 2631800 грн.;

⃰ субвенції, а саме:

 • освітню субвенцію – 15947400 грн.;
 • медичну субвенцію – 4510800 грн.( вторинної ланки -4510800 грн.,з якої 4510800 грн передано до Якимівської ОТГ.) КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Кирилівської селищної ради Кошти з державного бюджету використано у повному обсязі у сумі   залишок невикористаних коштів у 2018 році у сумі 41297,16 грн згідно статті 57 Бюджетного кодексу України , що зберігалися на рахунку селищного  бюджету  для здійснення відповідних видатків у 2019 році з урахуванням цільового призначення. ;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 173762 грн. Касові видатки склали 86490 грн. Залишок невикористаних коштів у 2019 році у сумі 87272 грн згідно статті 57 Бюджетного кодексу України , що зберігаються на рахунку селищного  бюджету  для здійснення відповідних видатків у 2020 році з урахуванням цільового призначення;
 • субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 197748 грн. Касові видатки склали 197747,90 грн. Повернуто до державного бюджету залишок невикористаних коштів у сумі 0,10 грн;
 • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 4409300 грн. субвенція надійшла в повному обсязі і використана в сумі 4249379,36 грн. Невикористані кошти в сумі 159920,64 грн повернуто до державного бюджету.;
 • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 146000 грн. Кошти з державного бюджету надійшли у повному обсязі і використані у сумі 146000 грн. Залишок невикористаних коштів 2018 року у сумі 355,25 грн. повернуто до державного бюджету .
 • субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 62022 грн Повернуто до державного бюджету невикористані кошти у сумі  62022 грн ( у зв’язку з вирішенням питання цільового призначення субвенції в інший спосіб);
 • інші субвенції (за цільовим призначенням) – 530000 грн.( обласний бюджет 530000 грн,.)кошти надійшли в повному обсязі , касові видатки склали 514282,56 грн, залишок у сумі 15717,44 грн повернуто відповідному бюджету.

 

Загальна сума проведених видатків за 2019 рік склала 115964861,50 грн., у тому числі за рахунок загального фонду – 83217362,96 грн., спеціального – 32747498,54 грн.

По загальному фонду на утримання установ та закладів  використано  83217362,96  грн.,  що становить 91,98 % до річних призначень;

 • державного управління – 15809273,69 грн.;
 • культури –9396509,88 грн.;
 • освіти – 31255306,25 грн.;
 • соціального захисту та соціального забезпечення – 1529890,09 грн.;
 • фізичної культури – 2141818,05 грн. ;
 • забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства – 1067962,68 грн. ;
 • благоустрій міст, сіл, селищ – 8878141,75 грн.;
 • охорони здоров’я – 4488515,74 грн.;
 • утримання доріг – 929680,00 грн ;
 • проведення заходів із землеустрою – 172181,49 грн.;
 • інші субвенції районному бюджету – 1431632,64 грн.;
 • субвенція державному бюджету на виконання соціально-економічного-розвитку регіонів профінансовано стовідсотково або 635330,70 грн.;
 • субвенція спів фінансування по утриманню доріг загальнодержавного значення обласному бюджету – 1900000 грн.;
 • субвенція районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 4510800 грн.

По спеціальному фонду на утримання установ та закладів  використано  32747498,54  грн.,  що становить 76,65 % до річних  призначень;

 

 • державного управління – 108579,00 грн. ;

 

 • культури – 2598971,86 грн. ;

 

 • освіти – 7394591,70 грн.;

 

 • охорони здоров’я – 818901,62 грн.;

 

 • фізичної культури та спорту – 0 грн.;
 • забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства – 3895465,89 грн. ;
 • благоустрій міст, сіл, селищ – 11832664,04 грн. ;
 • утримання доріг – 384360,00 грн.;
 • реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій – 4944849,77 грн.;
 • інші субвенції бюджету – 11998,00 грн.;
 • природоохоронні заходи за рахунок ціьового фонду – 398463,40 грн.;
 • інші видатки (цільовий фонд та заходи землеустрою)– 743013,26 грн.;

 

За 2019 рік спрямовано вільних залишків бюджетних коштів в сумі 15430782 грн., в тому числі на оплату праці – 171200 грн. , на медикаменти  — 41297 грн. ..( за рахунок залишку медичної субвенції)., на комунальні послуги – 20000 грн., інші видатки – 4342800 грн., кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 10855500 грн .( з них  за рахунок залишку освітньої субвенції 3441,5 тис.грн.) з них :

По КПКВКМБ  0111010 «Дошкільна  освіта» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на загальну суму 730,0 тис.грн. в т.ч. —  капітальний ремонт будівлі  та внутрішніх приміщень ДНЗ  с.Солоне- 430,0 тис.грн    — капітальний ремонт  огорожі ДНЗ «Чебурашка  » с.Атманай — 300,0 тис.грн.

— По КПКВКМБ  0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на загальну суму  2541,485 тис. грн. в т.ч.

—   придбання основних засобів  ЗНЗ  ( шкільний автобус)- 1731,,0 тис.грн

—  придбання основних засобів ЗНЗ (інтерактивні комплекси та планшети  поч.класів)  — 194,455 тис.грн;

—  придбання основних засобів ЗНЗ (навчальні засоби кабінетів хімії та біології) – 367,515 тис.грн

— придбання основних засобів ЗНЗ (придбання обладнання  для оснащення ресурсних кімнат)- 248,515 тис.грн.

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на загальну суму 900,0 тис.грн.

—  капітальний ремонт будівлі ЗНЗ  (кап.ремонт туалетів  шкіл ОТГ)- 900,000 тис.грн

— По КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»- 500,000 тис.грн.. в т.ч.

—  капітальний ремонт даху ДК  с.Охрімівка- 500,0 тис.грн

— По КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» КЕКВ 3110«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»на загальну суму 100,000 тис грн.  відповідно до Програми фінансової підтримки та розвитку  комунального некомерційного підприємства Кирилівської селищної ради » Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» на 2019 рік( зі змінами)

— По КПКВКМБ  0116030 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об’єктів» —   6083,971тис.грн.(  капітальні ремонти  об’єктів благоустрою  селища), з них:

— капітальний ремонт елементів вуличного освітлення по  пр..Азовському  смт.Кирилівка– 1553,971 тис.грн

— капітальний ремонт  прилеглої території до пр..Азовський (від вул..Першотравнева до автовокзалу) в смт. Кирилівка– 2320,0 тис.грн

— влаштування зупинки с.Охрімівка – 60,0 тис.грн

— капітальний ремонт  тротуарів та пішохідних доріжек  смт.Кирилівка

–1 500,0 тис.грн

— капітальний ремонт   огорожі кладовища  с. Косих– 150,0 тис.грн

-капітальний ремонт  дорожнього покриття  по вул..Приморський бульвар  від  №50 до №78 смт.Кирилівка– 500,0 тис.грн

 

 За звітний період 2019 року за рахунок перевиконання доходів загального фонду селищного бюджету спрямовано 9250000 грн., в  тому числі на оплату праці 1129700  грн., оплата енергоносіїв  15000 грн., на медикаменти ( для шкіл) — 50000 грн., кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 3295500 грн з них :

— по КПКВКМБ 0611010 «Дошкільна  освіта»   КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»-250,000 тис.грн.(  капітальний ремонт  ДЗ «Чебурашка» ).  КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».,» — 100,000 тис.грн (  придбання  харчоблоків)

-по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами» ), КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».,» — 400,000 тис.грн (  придбання харчоблоків).

По КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» КЕКВ 3110«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»на загальну суму 63,500 тис грн.  відповідно до Програми фінансової підтримки та розвитку  комунального некомерційного підприємства Кирилівської селищної ради » Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» на 2019 рік( зі змінами)

-по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»-1500,000 тис.грн.( капітальний ремонт водогону  по вул..Приморський бульвар),

-по КПКВКМБ 0116030 « Організація благоустрою у населених пунктах» КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»- 650,000 тис.грн( з них- 650,000 тис.грн на капітальний ремонт елементів вуличного освітлення по  пр..Азовському  смт.Кирилівка)

-по КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»,» — 232,000 тис.грн. КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»- 100,000 тис.грн.( проект фасаду Охрімівського БК)

 

За рахунок коштів  селищного бюджету за 2019 рік проводилися видатки по Кирилівській селищній раді. При плані по загальному фонду 90470473,00  грн з бюджету профінансовано 83217362,96 грн (91,98%), які освоєно у сумі 83217362,96  грн (91,98%). При плані по ( 02-плата за послуги бюджетних установ) спеціального фонду   468125,00 грн з бюджету  освоєно 37713,16   грн ( 08,95%) на придбання продуктів харчування для дитсадків та шкіл, інші послуги . При плані по (03- інші джерела  власних надходжень) спеціального фонду  59968 грн з бюджету освоєно 59620,22 грн ( 99,4%) на громадські роботи, на придбання основних засобів культури  освоєно 114523,00 грн. При плані  по (07-інші кошти спеціального фонду) спеціального фонду 42721241 грн з бюджету освоєно 32747498,54 грн. (76,65%).

          Видаткова частина селищн                                                                                                                                                                                ого бюджету характеризується соціальною спрямованістю. За напрямками використання найбільші обсяги бюджетних коштів спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 43308502,42 грн., що становить 52,04 відсотків від загального обсягу фінансування за звітний період.

На розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з бюджету використано 4808111,35 грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 21587,06 грн., на продукти харчування –               1598496,46 грн., на виплати населенню – 1407946,43 грн,  поточні трансферти підприємствам та установам селищної ради , які мають статус одержувачів коштів бюджету( ДЮСШ Азовець, КП Жилкомсервіс, КЗ  ЦКДМО, КНП АЗП-СМ) – 7848278,06 грн, поточні трансферти органам державного управління –  8477763,34 грн року  з них направлено субвенцію до державного бюджету у сумі – 637000 грн., а саме:

— Головному управлінню ДСУ з надзвичайних ситуацій – 260,0 тис.грн.;

— Головному управлінню національної поліції в Запорізькій області – 180,0 тис.грн.

— Якимівське відділення ГУДКСУ у Запорізькій області – 50,0 тис.грн

— Якимівський воєнний комісаріат у Запорізькій області- 37,0 тис.грн

Крім того,з бюджету розвитку ( спеціальний фонд ) профінансовано  капітальні видатки за об’єктами :

КЕКВ  3122 « Будівництво об’єктів комунальної власності»-601793,82.грн.( 59940,00 грн. експертиза проекту будівництва спорткомплексу  по вул. Проспект   Азовський смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області,  541853,82 грн .будівництво міні-футбольного поля по вул..Центральній (паркова зона) в с.Охрімівка Якимівського району Запорізької області.

КЕКВ  3142 « Реконструкція  об’єктів комунальної власності»- 4343055,95 грн.(видатки по реконструкції Кирилівського БК -2  по вул.Леніна 13).

 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад , яка  надійшла в повному обсязі і використана в сумі  4249379,36 грн.та спів фінансування з селищного бюджету в сумі 534447,39 грн за  об’єктами :

-«Ліквідація аварійного стану існуючого водогону питної води від.с.Шелюги до смт.Кирилівка Якимівського району Запорізької області на дільниці ПК6+71-ПК2+71.Капітальний ремонт» -1189429,81  грн , спів фінансування-132158,87 грн;

— » Капітальний ремонт даху Охрімівського Будинку Культури по вул Центральна,90 в с.Охрімівка Якимівського району Запорізької області «- 1074387,55 грн. спів фінансування -119579 грн;

-» Придбання спеціальної техніки та комплектувальних виробів  (трактору  та тракторної буксирної вакуумної прибиральної  машини) для комунального підприємства «Розвиток курортної зони» Кирилівської селищної ради» ( за адресою :вул Приморський бульвар ,1,смт.Кирилівка Якимівського району, Запорізької області). » – 1718127,00 грн.співфінансування-215073 грн.

— Капітальний ремонт тротуару від вул. Центральна, 2 до переїрестя вул. Приморський бульвар в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області- 267435,00 грн.співфінансування – 67636,52 грн.

 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ,яка  надійшла в повному обсязі і використана в сумі  146000 грн за  об’єктами

-Придбання основних засобів для ДНЗ «Казка»с.Охрімівка Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області- 20000 грн

-Придбання основних засобів (спортивного інвентарю) для Азовської ЗОШ 1-3 ступеня Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області- 50000 грн,

-Придбання основних засобів  для Атманайської ЗОШ 1-3 ступеня Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області- 40000 грн

-Придбання дитячого майданчика- 36000 грн.

 

З рахунок іншої субвенції спеціального  фонду бюджету (  депутатський фонд обласного бюджету) , ,яка  надійшла в повному обсязі і використана в сумі  514282,56  грн за  об’єктами ;

-Придбання зупинкового комплексу в с.Охрімівка- 70000 грн.,

-Капітальний ремонт Озрімівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства»Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини»Кирилівської селищної радиЯкимівського району Запорізької області – 184922,62 грн.,

-Капітальний ремонт Кирилівського селищного будинку культури філії №1 комунального закладу «Центр культури, дозвілля та мистецької освіти» Кирилівської селищної ради  Якимівського району Запорізької області- 60000 грн.,

-Капітальний ремонт дитячого садку «Зайка» с.Солоне Кирилівської селищної ради  Якимівського району Запорізької області- 149359,94 грн.,

-Придбання та встановлення воркаут площадки для с.Атманай Атманайського старостинського округу Кирилівської селищної ради- 50000 грн.

 

Станом на 01.01.2020 року будь-яка  заборгованість, в т.ч. по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.

 

Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету   І.М.Бойко


УКРАЇНА

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови

від 15.11.2019р.№220/02 – 01 – 04

 

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм  на 2019 рік

             Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Розпорядження Кирилівського селищного голови №217/02-01-04 від 14.11.2019 року «Про затвердження змін асигнувань на 2019 рік»:

 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених розпорядженням селищного голови від 18.01.2019 № 08/02-01-04 «Про затвердження паспортівбюджетних програм  на 2019 рік» та затвердити  їх в новій редакції по:
 • КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства»;
 • КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Кирилівськиий селищний голова                                                           І.В.Малєєв

 

Паспорти бюджетних програм КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства»,  КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  


                                                      

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцята_ сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   17 .10.2019 року                                                   № 16

смт. Кирилівка

 Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 26 від 21.12.2018р«Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади

 Кирилівської  селищної   ради на 2019 рік».

 

Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..23,85 Бюджетного Кодексу України ,Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1..Внести зміни до пунктів 1, 2,3,4,5  рішення селищної ради від 21.12.2018р  №26 ” Про  бюджет  об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  на 2019 рік” , виклавши їх у такій редакції :

«

1.Визначити на 2019 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   109735057 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 101421932  грн., доходи спеціального фонду бюджету  8313125  грн. в т.ч. бюджету  розвитку  6630000  грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі  133699839 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету  91718273  грн., видатки спеціального фонду  місцевого бюджету  41981566 грн в т.ч. бюджету розвитку  38282441 грн.;

профіцит місцевого бюджету у сумі  25134441  грн., в тому числі загального фонду місцевого бюджету  25134441.   Установити  дефіцит загального фонду  місцевого бюджету у сумі   9703659 грн., джерелом покриття  якого  визначити залучення  вільного залишку коштів  станом на 01.01.2019р  у сумі  15430782 грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі  33668441грн.

., джерелами покриття  якого визначити:

— залучення вільного залишку спеціального фонду  станом на 01.01.2019р у сумі    8534000грн.,

— надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) у сумі   25134441 грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 39056 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  № 3  до цього рішення.

        3.Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 72335980  грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення..»
 3. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 4. 3.  Перерозподіл видатків  у межах  загального  обсягу  місцевого бюджету, що призводить до зміни  затверджених  бюджетних призначень по загальному    та спеціальному фондах, здійснюється  лише за розпорядженням  селищного голови з послідуючим затвердженням на черговій сесії  селищної ради.
 5. Додатки № 1.2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів.

Кирилівський   селищний  голова      І.В.Малєєв

 

Додаток до рішення

30 сесії  7 скликання селищної  ради від  17.10.2018 № 16

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення 30 сесії 7 скликання селищної  ради від  17.10.2019 року №16

«Про  внесення змін  і  доповнень до рішення сесії від 21.12.18 № 26 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Збільшення дохідної частини загального та спеціального фонду на суму  7340,000  тис.грн.

 

1.На підставі повідомлень Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Запорізької обласної ради від 28.09.2019 № 82  «Про  зміни  до річного та помісячного розпису асигнувань державного бюджету на 2019 рік « збільшити  доходи загального фонду :

— КДК 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 40,000 тис.грн.

 1. 2. На підставі проведеного моніторингу виконання доходів селищного бюджету за джерелами, розглянувши звернення головних розпорядників коштів селищного бюджету та одержувачів  провести наступні зміни  до  показників дохідної та  видаткової частин загального  та спеціального  фондів  селищного бюджету:

              І. Збільшити дохідну частину загального фонду  селищного бюджету   на 5400,0 тис. грн. в тому числі: по КДБ 11010500 “ Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування ” в сумі 500,0 тис. грн., по КДБ  13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  — 20,0 тис.грн.по КДБ 14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» — 759,0 тис.грн., по КДБ 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» — -4,00 тис.грн., по КДБ 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» — 200,00 тис.грн., по КДБ 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» — 750,00 тис.грн.,по КДБ 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» — 1100,0 тис.грн., по КДБ 180107060 «Земельний податок з фізичних осіб»- 350,0 тис.грн.,по КДБ 18010900» Орендна плата з фізичних осіб »- 800,0 тис.грн.,по КДБ 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами »- 350,0 тис.грн., по КДБ 18030200 «Туристичний збір, сплачений фізичними особами»- 330,0 тис.грн.,по КДБ 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» — 100,0 тис.грн.,по КДБ 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»- 50,0 тис.грн.,   по КДБ 21081100 « Адміністративні штрафи та інші санкції» — 7,0 тис.грн. по КДБ  24060300 “Інші надходження” – 80,0 тис. грн. згідно факту перевиконання дохідної частини загального фонду  селищного бюджету  за 9 місяців більше, ніж на 105%.

 1. 2. Збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету   на 1900,000 тис.грн в тому числі : по КДБ 33010100 « Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення , що перебувають у державній або комунальній власності – 600,000 тис.грн. по КДБ 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» – 700,000 тис.грн. по КДБ 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади»  – 600,000 тис.грн.  згідно факту перевиконання дохідної частини спецыального фонду  селищного бюджету  за 9 місяців більше, ніж на 105%.
 2. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету на 01.10.2019 року в сумі 5400,0 тис. грн. в тому числі:

— за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»- 100,000 тис.грн. ( заходи на виконання програми  соціального  захисту населення Кирилівської ОТГ   на 2019 рвк );

— за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 50,000 тис.грн(   придбання засобів  для  харчування  дітей ). ., КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»,» — 100,000 тис.грн(   придбання засобів  для  харчування дітей  ). КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»-250,000 тис.грн.(кап.ремонт будівлі дитсадку с.Атманай).

— КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами» »   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 200,000 тис.грн(   придбання засобів  харчоблоків для учнів). ., КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»,» — 400,000 тис.грн(   придбання засобів харчоблоків  для учнів).

— КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 499,721 тис.грн.( заробітна плата для працівників ФАПів ОТГ) КЕКВ 3210 «Капітальні  трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 33,500 тис.грн ( видатки на новостворене КНП « Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини « Кирилівської селищної ради , придбання основних засобів медичної техніки),

— КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму – 250,000 тис.грн ( матеріальна допомога населенню).

— КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму – 25,000 тис.грн. (отримання  гідрологічного дозволу  за клопотанням КП Жилкомсервіс), КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»-1500,000 тис.грн.( капітальний ремонт водогону по вул..Приморський бульвар),

— КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму – 557,356 тис.грн ( фінансова підтримка КП Жилкомсервіс)

— КПКВКМБ 0116030 « Організація благоустрою у населених пунктах» КЕКВ 2240            « Оплата послуг ( крім комунальних)»- 540,000 тис.грн ( поточний ремонт  огорожі кладовища с.Нове, благоустрій територій та озеленення біля об’єктів культури та спортзаходів );

-КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» — 13,379 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» —  2,944тис.грн КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)»- 150,000 тис.грн ( послуги по  поточному ремонту БК-2 ), КЕКВ2282«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» — 100,00 тис.грн.( організація заходів  проведення  свят), КЕКВ 2275 «Інші види палива»-10,000 тис.грн. ( придбання палет для Атманайського БК), КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»,» — 232,000 тис.грн.. ), КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»-100,000 тис.грн( послуги та придбання  для БК-2)

— КПКВКМБ 0115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» » КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму – 100,000 тис.грн, ( проведення змагань ДЮСШ)

— КТПКВКМБ 0119770 « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму –   76,100  тис. грн.( за відповідними програмами та клопотаннями організацій та установ  а саме :

Програма «пільг зв’язку,  автомобільного проїзду та ж/д проїзду « -70,000 тис.грн, програма « фінансування виплат компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,інвалідам,дітям-інвалідам,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги та зареєстровані на території ОТГ Кирилівської селищної ради на 2019 рік» — 6,100 тис.грн)

— КТПКВКМБ 0119800 « Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму –   110,000  тис. грн.( за відповідними програмами та клопотаннями організацій та установ  а саме :

Програма забезпечення матеріального резерву Кирилівської ОТГ для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків  на 2019 рік – 60,000 тис.грн. Програма « Громадський порядок « Кирилівської селищної ради на 2019 ріе – 50,000 тис.грн.,

 1. Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини  спеціального фонду  селищного бюджету на 01.10.2019 року в сумі  1900,000 тис. грн. в тому числі:

по КПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування» КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»- 200,000 тис.грн.(  розробка проектів капітального  ремонту  будівель Кирилівської селищної ради), КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 200,000 тис.грн КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)»- 200,000 тис.грн

— КПКВКМБ 0117363 « Виконання інвестиційних проектів за рахунок коштів, які надаються з державного  та інших  місцевих бюджетів» КЕКВ  3122 « Будівництво об’єктів комунальної власності»-1300,000 тис.грн( будівництво спорткомплексу по вул. Проспект Азовський смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області).

                  Перерозподіл асигнувань загального та спеціального фонду.

 1. Відповідно до клопотання КЗ «Центру культури,дозвілля та мистецької освіти Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області»  виникла необхідність перерозподілити  по  спеціальному фонду невикористані асигнування   по КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, зменшити  по  КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»- 1500,000 тис.грн. та збільшити по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 966,309 тис.грн КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)»- 119,196 тис.грн КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»,» — 414,495 тис.грн..

Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету   І.М.Бойко

 

Додаток №1 «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році»

Додаток №7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році»


ЗВІТ

про виконання бюджету Кирилівської селищної територіальної громади

за  9  місяців  2019 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2019 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 110,96 %, перевиконано на  5405,206 тис.грн. (план – 49318,840 тис.грн., факт – 54724,046 тис.грн.) в порівнянні з відповідним періодом 2018 року більше на 16,3 % ( 7654,2 тис.грн):

—  податкові надходження виконані на  111,05% в порівнянні з відповідним періодом 2018 року менше на 5,41% ( 1202,4 тис.грн)  ;

неподаткові надходження виконані на 106,5% в порівнянні з відповідним періодом 2018 року  менше на 54,86% ( 226,1 тис.грн) .

Надходження дотацій та субвенцій складають – 24304,7 тис.грн., в тому числі:

 • базова дотація – 3034,8 тис.грн.;
 • додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 2158,9 тис.грн.;
 • освітня субвенція – 12249,6 тис.грн.;
 • медична субвенція – 3383,1 тис.грн.;
 • субвенція з державного бюджету на розвиток окремих територій – 150,0 тис.грн;
 • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення  якісної ,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 197,8 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 0 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 128,5 тис.грн.
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2940,0 тис.грн.
 • інші субвенції з місцевого бюджету- 62,0 тис.грн.

Аналіз доходів загального фонду за 9 місяців 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 2018 року додається ( додаток  №1).

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 57409,5 тис.грн., що складає 84,87%  до планового періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки збільшились на 19,9 %. (додаток №2).

На захищені статті видатків спрямовано   36058,8   тис.грн., з них на:

— оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 31003,2 тис.грн. (88,2% до плану)

— спожиті енергоносії  — 2996,3 тис.грн. (64,97% до плану)

—  придбання продуктів харчування – 1035,7 тис.грн. (66,62% до плану)

— соціальне забезпечення – 1003,7 тис.грн. (84,61% до плану)

— медикаменти – 19,9 тис.грн. (63,51 % до плану)

На утримання бюджетних установ направлено 57409,5 тис.грн., з них на утримання:

 • органів  місцевого самоврядування – 10925,3 тис.грн.,
 • дошкільного навчального закладу –  2490,6тис.грн.,
 • загальноосвітні заклади – 17147,7 тис.грн.,
 • закладів культури – 5742,6 тис.грн.
 • навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 1437,6 тис.грн.,
 • інші установи та заходи  –  19655,7 тис.грн.

За  9 місяців 2019 року селищною радою перераховані кошти до районного бюджету у сумі –   4659,6 тис.грн., а саме:

— медична субвенція на вторинну ланку – 3383,1 тис.грн.;

— інша субвенція – 1276,5 тис.грн.

За   9 місяців  2019 року селищною радою перераховані кошти до  обласного бюджету у сумі –  1900,0  тис.грн., а саме:

— субвенція на спів фінансування ремонту доріг загального  користування – 1900,0 тис.грн.;

За 9 місяців 2019 року направлено субвенцію до державного бюджету у сумі – 527,0тис.грн., а саме:

— Головному управлінню ДСУ з надзвичайних ситуацій – 200,0 тис.грн.;

— Головному управлінню національної поліції в Запорізькій

області – 130,0 тис.грн.

— Якимівське відділення ГУДКСУ у Запорізькій області – 50,0 тис.грн

— Якимівський воєнний комісаріат у Запорізькій області —  37,0 тис.грн

— Якимівська ветеринарна лікарня – 50,0 тис.грн

— Державна служба безпеки у Запорізькій області- 60,0 тис.грн.

Станом на 01.10.2019 розподілено  15430,8 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету  Кирилівської  селищної ради, який склався на 01.01.2019, з них на захищені статті видатків – 232,5тис.грн. , у тому числі: оплата праці праців­ників бюджетних установ – 171,2 тис.грн., енергоносії – 20,0 тис.грн., медикаменти- 41,3 тис. грн..( за рахунок залишку медичної субвенції). На інші поточні видатки  спрямовано 4342,8 тис.грн. . На капітальні видатки – 10855,5 тис.грн.( з них  за рахунок залишку освітньої субвенції 3441,5 тис.грн.) .

Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2019 року (без урахування трансфертів) свідчать про те, що план надходжень виконано на 141,01%, перевиконано на 2231,5 тис.грн. (в т.ч. власні надходження бюджетних установ на 118,09%), в порівнянні з відповідним періодом 2018 року більше на 3,9 % ( 274,9 тис.грн).

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 15044,9 тис.грн., що складає 42,76%  до планового періоду.

На захищені статті видатків спрямовано     18,6 тис.грн.

Станом на 01.10.2019 року заборгованості по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.

 

Заступник селищного голови  Кирилівської селищної ради І.М.Бойко

 

ДОДАТКИ Аналіз видатків та виконання доходів загального та спеціального фондів бюджету за 9 місяців 2019 року у порівнянні з 9 місяцями 2018 року;

ДОДАТКИ Аналізи виконання планів по доходах загального та спеціального фондів бюджету та аналізи фінансування установ за 9 місяців 2019 року з загального та спеціального фондів бюджету

 

У К Р А Ї Н А

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцята     сесія  Сьомого  скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

№4

 17    жовтня   2019  року

смт. Кирилівка                                                                                                            

Про   затвердження    звіту   про виконання бюджету  Кирилівської селищної територіальної громади за 9 місяців  2019 року

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Бюджетного Кодексу України, заслухавши звіт заступника селищного голови з фінансової частини бюджету  виконавчого комітету Кирилівської селищної ради про виконання бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за  9 місяців 2019 року,    Кирилівська  селищна  рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2019 року,( додається).

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної політики, планування , бюджету та фінансів.

Кирилівський  селищний  голова І.В.Малєєв

 


УКРАЇНА

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови

від 16.07.2019р. №139/02 – 01 – 04

 

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Кирилівської селищної ради від 12.07.2019 року № 17 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 26 від 21.12.2018 року «Про бюджет ОТГ Кирилівської селищної ради на 2019 рік»:

 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених розпорядженням селищного голови від01.2019 року № 08/02-01-04 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»,затверджених розпорядженням селищного головивід 06.02.2019 року №  19/02-01-04 «Про  затвердження та  внесення змін до паспортівбюджетних програмна 2019 рік» та затвердити їх в новій редакції по:
 • КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»;
 • КПКВКМБ 0112141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики»;
 • КПКВКМБ 0112145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»;
 • КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»;
 • КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
 • КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері культури і мистецтва»;
 • КПКВКМБ 0115032 «Фінансова підтримка дитячо – юнацьких  спортивних шкіл, фізкультурно-спортивних товариств»;
 • КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства»;
 • КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».
 • КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Кирилівськиий  селищний голова І.В.Малєєв

ПАСПОРТИ бюджетних програм КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»; КПКВКМБ 0112141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики»; КПКВКМБ 0112145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»; КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»; КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»; КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері культури і мистецтва»; КПКВКМБ 0115032 «Фінансова підтримка дитячо – юнацьких  спортивних шкіл, фізкультурно-спортивних товариств»; КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства»; КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 


ЗВІТ

про виконання бюджету Кирилівської селищної територіальної громади

за І півріччя 2019 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за І півріччя 2019 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 109,34 %, перевиконано на 2408,755 тис.грн. (план – 25757,494 тис.грн., факт – 28164,465 тис.грн.) в порівнянні з відповідним періодом 2018 року більше на 17,0 % ( 4083,4 тис.грн):

—  податкові надходження виконані на  107,52% в порівнянні з відповідним періодом 2018 року менше на 6,98% ( 1132,0 тис.грн)  ;

неподаткові надходження виконані на 256,43% в порівнянні з відповідним періодом 2018 року  менше на 51,0% ( 176,08 тис.грн) .

Надходження дотацій та субвенцій складають – 17616,2 тис.грн., в тому числі:

 • базова дотація – 2023,2 тис.грн.;
 • додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 1686,1 тис.грн.;
 • освітня субвенція – 9823,5 тис.грн.;
 • медична субвенція – 2255,4 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на на забезпечення якісної ,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 111,3 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 0 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 85,03 тис.грн.
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1470,0 тис.грн.
 • інші субвенції з місцевого бюджету- 167,67 тис.грн.

Аналіз доходів загального фонду за І півріччя 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 2018 року додається ( додаток  №1).

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 38130,9 тис.грн., що складає 83,93%  до планового періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки збільшились на 24,4 %. (додаток №2).

На захищені статті видатків спрямовано 25355,7   тис.грн., з них на:

— оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 21292,7 тис.грн. (88,4% до плану)

— спожиті енергоносії  — 2688,8 тис.грн. (79,45% до плану)

—  придбання продуктів харчування – 644,6 тис.грн. (70,25% до плану)

— соціальне забезпечення – 675,4 тис.грн. (90,38% до плану)

— медикаменти – 2,6 тис.грн. (21,83 % до плану)

На утримання бюджетних установ направлено 30147,1 тис.грн., з них на утримання:

 • органів  місцевого самоврядування – 6894,1 тис.грн.,
 • дошкільного навчального закладу –  1690,2тис.грн.,
 • загальноосвітні заклади – 14156,7 тис.грн.,
 • закладів культури – 3912,3 тис.грн.
 • навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 956,5 тис.грн.,
 • інші установи – 2537,3 тис.грн.

За І  півріччя 2019 року селищною радою перераховані кошти до районного бюджету у сумі –  2754,9  тис.грн., а саме:

— медична субвенція на вторинну ланку – 2255,4 тис.грн.;

— інша субвенція – 499,5 тис.грн.

За І  півріччя 2019 року селищною радою перераховані кошти до  обласного бюджету у сумі –  1200,0  тис.грн., а саме:

— субвенція на спів фінансування ремонту доріг загального  користування – 1200,0 тис.грн.;

За 1 півріччя 2019 року направлено субвенцію до державного бюджету у сумі – 387,0тис.грн., а саме:

— Головному управлінню ДСУ з надзвичайних ситуацій – 150,0 тис.грн.;

— Головному управлінню національної поліції в Запорізькій області – 100,0 тис.грн.

— Якимівське відділення ГУДКСУ у Запорізькій області – 50,0 тис.грн

— Якимівський воєнний комісаріат у Запорізькій області —  37,0 тис.грн

— Якимівська ветеринарна лікарня – 50,0 тис.грн

Станом на 01.07.2019 розподілено  15430,8 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету  Кирилівської  селищної ради, який склався на 01.01.2019, з них на захищені статті видатків – 232,5тис.грн. , у тому числі: оплата праці праців­ників бюджетних установ – 171,2 тис.грн., енергоносії – 20,0 тис.грн., медикаменти- 41,3 тис. грн..( за рахунок залишку медичної субвенції). На інші поточні видатки  спрямовано 4342,8 тис.грн. . На капітальні видатки – 10855,5 тис.грн.( з них  за рахунок залишку освітньої субвенції 3441,5 тис.грн.) .

Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за І півріччя 2019 року (без урахування трансфертів) свідчать про те, що план надходжень виконано на 233,58%, перевиконано на 3197,9 тис.грн. (в т.ч. власні надходження бюджетних установ на 96,18%), в порівнянні з відповідним періодом 2018 року більше на 14,58% ( 1150,3 тис.грн).

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 5538,7 тис.грн., що складає 20,80%  до планового періоду.

На захищені статті видатків спрямовано 14,044  тис.грн.

Станом на 01.07.2019 року заборгованості по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.

 

Заступник селищного голови  Кирилівської селищної ради І.М.Бойко

 

У К Р А Ї Н А

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Двадцять сьома   сесія  Сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я  №  1

 

 12    липня   2019  року смт. Кирилівка                                                                                                         

Про   затвердження    звіту   про виконання бюджету  Кирилівської

селищної територіальної громади за 1  півріччя  2019 року

 

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Бюджетного Кодексу України, заслухавши звіт заступника селищного голови з фінансової частини бюджету  виконавчого комітету Кирилівської селищної ради про виконання бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за  1  півріччя 2019 року,    Кирилівська  селищна  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за 1  півріччя 2019 року,( додається).

 

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної політики, планування , бюджету та фінансів.

 

Кирилівський  селищний  голова І.В.Малєєв


УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять сьома  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

від   12.07.2019 року  №17 смт. Кирилівка

 

 Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 26 від 21.12.2018р«Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади

 Кирилівської  селищної   ради на 2019 рік».

 

Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..23,85 Бюджетного Кодексу України ,Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1..Внести зміни до пунктів 1, 2,3,4,5  рішення селищної ради від 21.12.2018р  №26 ” Про  бюджет  об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  на 2019 рік” , виклавши їх у такій редакції :

«

1.Визначити на 2019 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   102395057  грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  95981932   грн., доходи спеціального фонду бюджету  6413125  грн. в т.ч. бюджету  розвитку  5330000  грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі  126359839  грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету  88698268  грн., видатки спеціального фонду  місцевого бюджету  37661571 грн в т.ч. бюджету розвитку  34562446 грн.;

профіцит місцевого бюджету у сумі   22714446  грн., в тому числі загального фонду місцевого бюджету  22714446 грн.   Установити  дефіцит загального фонду  місцевого бюджету у сумі   7283664 грн., джерелом покриття  якого  визначити залучення  вільного залишку коштів  станом на 01.01.2019р  у сумі  15430782 грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі  31248446 грн.

., джерелами покриття  якого визначити:

— залучення вільного залишку спеціального фонду  станом на 01.01.2019р у сумі  8534000 грн.,

— надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) у сумі   22714446грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 39056 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  № 3  до цього рішення.

 

        3.Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 66505980  грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення..»

 

 1. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. 3.  Перерозподіл видатків  у межах  загального  обсягу  місцевого бюджету, що призводить до зміни  затверджених  бюджетних призначень по загальному    та спеціальному фондах, здійснюється  лише за розпорядженням  селищного голови з послідуючим затвердженням на черговій сесії  селищної ради.
 3. Додатки № 1.2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів.

 

Кирилівський   селищний  голова І.В.Малєєв

 

Додаток до рішення

27 сесії  7 скликання селищної  ради від  12.07.2019 № 17

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення 27 сесії 7 скликання селищної  ради від  12.07.2019 року № 17

«Про  внесення змін  і  доповнень до рішення сесії від 21.12.18 № 26 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

 

Збільшення дохідної частини загального та спеціального фонду на суму  14316,87 тис.грн.

1.На підставі повідомлень Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Запорізької обласної ради від 21.06.2019 № 51,52 та від 24.05.2019р № 43 «Про  зміни  до річного та помісячного розпису асигнувань державного бюджету на 2019 рік  та рішень  сесій  Запорізької обласної  ради  від 25.06.2019 №24, від 14.03.2019 № 41«Про внесення змін та доповнень  до рішення від 20.12.2018р № 63  « Про обласний  бюджет на 2019 рік» ( зі змінами та доповненнями), розпоряджень голови ЗОДа від 24.06.2019 №323 «Про розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2019 році», від 28.03.2019 №158 «« Про затвердження обсягу субвенції на 2019 рік» :

 

збільшити  доходи загального фонду :

— КДК 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» на суму 2631,8 тис.грн.

— КДК 41034500 « Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 36,0 тис.грн

—  КДК  41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 197,748 тис.грн

— КДК 41033200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад» на суму 4409,3 тис.грн

— КДК 41054300 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»  на суму 62,022 тис.грн

доходи  спеціального фонду :

—   КДК  41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 530,0 тис.грн.

 1. 2. На підставі проведеного моніторингу виконання доходів селищного бюджету  за джерелами, розпорядження селищного голови від 07.03..2019 №43/02-01-04 «Про  впорядкування зарахування коштів до цільового фонду Кирилівської селищної ради та затвердження змін  плану асигнувань на 2019 рік» , розглянувши звернення головних розпорядників коштів селищного бюджету та одержувачів  провести наступні зміни  до  показників дохідної та  видаткової частин загального  та спеціального  фондів  селищного бюджету:

 

              І. Збільшити дохідну частину загального фонду  селищного бюджету   на 3850,0 тис. грн. в тому числі: по КДБ 11010200 “Податок на доходи  фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами” —  400,0 тис. грн.  ,по КДБ  18010500 «Земельний податок з юридичних осіб »- 1500,0 тис. грн. по КДБ 18030200 «Туристичний збір, сплачений фізичними особами » — 500,0 тис.грн., по КДБ 14021900 « Пальне» — 250,00 тис.грн., по КДБ 14031900 « Пальне» — 600,00 тис.грн., по КДБ 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб » — 300,0 тис.грн.  по КДБ  24060300 “Інші надходження” – 300,0 тис. грн.  згідно факту перевиконання дохідної частини загального фонду  селищного бюджету  за І півріччя більше, ніж на 105%.

 1. 2. Збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету   на 2600,0 тис.грн в тому числі : по КДБ 24170000» Надходження коштів пайової участі  у розвитку інфраструктури населеного пункту» в сумі 600,0 тис.грн., по КДБ 33010100 « Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення , що перебувають у державній або комунальній власності – 2000,0 тис.грн. по КДБ 50110000 « Цільові фонди»- 455,0 тис.грн, згідно факту перевиконання дохідної частини загального фонду  селищного бюджету  за І півріччя більше, ніж на 105%.
 2. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету на 01.07.2018 року в сумі 3850,0 тис. грн. в тому числі:

— за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)»- 100,000 тис.грн. КЕКВ2250«Видатки на відрядження» — 5,000 тис.грн.( придбання бензину та іншої техніки)КЕКВ 2800 « Інші поточні видатки «- 100,0 тис.грн.( оплата держмита, пені, штрафів) .

— за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»   КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»- 200,000 тис.грн(  для надання матеріальної допомоги населенню ).

— КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» — 56,375 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» —  12,403тис.грн.;( 0,75 шт. од. керівника вокального колективу, 0,25 шт.од.технічки та 1,0 шт.од. культорганізатора  Охрімівського БК), КЕКВ 2275 ««Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» — 5,000 тис.грн (  придбання  палет), КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)»- 126,222 тис.грн .

— по КПКВКМБ 0112141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» на загальну суму 23,0 тис.грн відповідно до Програми імунопрофілактики та захисту населення Кирилівської селищної ради від інфекційних хвороб на 2019 рік( затверджена рішенням №15 від 05.02,2019р),

— по КПКВКМБ 0112145 «Програми і централізовані  заходи з лікування онкологічних хворихімунопрофілактики» на загальну суму 50,0 тис.грн відповідно до Кирилівської селищної  Програми  » Онкологія» на 2019 рік ( затверджена рішенням №16 від 05.02.2019р),

— по КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» на загальну суму 872,958 тис грн.  відповідно до Програми фінансової підтримки та розвитку  комунального некомерційного підприємства Кирилівської селищної ради » Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» на 2019 рік( зі змінами),

— КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму – 20,0 тис.грн. ( поточний ремонт водогону с.Атманай  за клопотанням  старости  Атманайського старостинського округу для КП Жилкомсервіс),

— КПКВКМБ 0116030 « Організація благоустрою у населених пунктах» КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)»- 200,000 тис.грн ( прибирання території ради за клопотанням КП Розвиток курортної зони )- 566,297 тис.грн( поточний ремонт доріг ОТГ) КЕКВ 2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 100,000 тис.грн.( придбання електроламп вуличного освітлення) КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»-650,000 тис.грн.( для  капітального ремонту  об’єктів благоустрою  селища)

— КПКВКМБ 0115032 « Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-освітніх товариств» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 100,000 тис.грн. ,

— КТПКВКМБ 0119770 « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму –   582,745  тис. грн.( за відповідними програмами та клопотаннями організацій та установ  а саме :

Програма «Програма  соціальної підтримки дітей з особливими освітніми потребами, що проживають на території Кирилівської селищної ради на 2019 рік» — 70,745 тис.грн, програма «охорони здоров’я « -200,000 тис.грн, Програма « Охорона здоров’я » — 512,000 тис.грн. .

— КТПКВКМБ 0119800 « Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму –   80,000  тис. грн.( за відповідними програмами та клопотаннями організацій та установ  а саме :

Програма «Громадський порядок « на 2018 рік – 30,000 тис.грн.,програма «Забезпечення матеріального резерву Кирилівської обьєднаної  територіальної громади для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2019 рік» «- 50,000 тис.грн, .

 

 1. Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини  спеціального фонду  селищного бюджету на 01.07.2018 року в сумі 2600,0 тис. грн. в тому числі:

— КПКВКМБ 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»»-150,000 тис.грн (  спів фінансування до субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури на 2019 рік  по об’єкту « Ліквідація аварійного стану існуючого водогону питної води від с.Шелюги до смт.Кирилівка Якимівського району Запорізької області на ділянці ПК2+71-ПК6+71.Капітальний ремонт»),

— КПКВКМБ 0116030 « Організація благоустрою у населених пунктах» КЕКВ  3110 « Придбання основних засобів »-291,019 тис.грн (спів фінансування до субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури на 2019 рік  по об’єкту «Придбання спеціальної техніки (трактору  та тракторної буксирної вакуумної машини) для комунального підприємства «Розвиток курортної зони» Кирилівської селищної ради»),

по КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»- 150,000 тис.грн.(  спів фінансування до субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури на 2019 рік  по об’єкту «Капітальний ремонт даху Охрімівського Будинку Культури по вул Центральна,90 в с.Охрімівка Якимівського району Запорізької області.»),

— КПКВКМБ 0117363 « Виконання інвестиційних проектів за рахунок коштів, які надаються з державного  та інших  місцевих бюджетів» КЕКВ  3122 « Будівництво об’єктів комунальної власності»-2008,981 тис.грн.( розробка проекту будівництва спорткомплексу по вул. Проспект Азовський смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області).

                  Перерозподіл асигнувань  спеціального фонду.

 1. Відповідно до клопотання Відділу  освіти та молоді  Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області»  виникла необхідність перерозподілити  по  спеціальному фонду невикористані асигнування зменшити  по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  КЕКВ  3110 «Придбання основних засобів»  на суму  900,000 тис.грн.( придбання шкільних автобусів) та збільшити по по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»   КЕКВ 3132 ««Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності».,» — 900,000 тис.грн ( капітальний ремонт туалетів загальноосвітніх шкіл ОТГ  відповідно до п.3аб.5 постанови КМУ  від 27.02.2019р №193 « Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»).

 

Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету І.М.Бойко

Додаток №1 «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році»

Додаток №7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році»


 

У К Р А Ї Н А

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Двадцять  третя    сесія  Сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 18   квітня   2019  року смт. Кирилівка №   7

 

Про   затвердження    звіту   про виконання бюджету  Кирилівської  селищної територіальної громади за 1 квартал  2019 року

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Бюджетного Кодексу України, заслухавши звіт заступника селищного голови з фінансової частини бюджету  виконавчого комітету Кирилівської селищної ради про виконання бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за  1 квартал  2019 року,    Кирилівська  селищна  рада

                                   В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за 1 квартал  2019 року,  що додається.

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної політики, планування , бюджету та фінансів.

Кирилівський  селищний  голова І.В.Малєєв

Доходи та видатки за 1 квартал 2019 року

Додатки. Порівняння з 1 кварталом 2018 року

Діаграма за 1 квартал 2019 року


УКРАЇНА

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови від 28.03.2019р.№58/02 – 01 – 04

 Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019рік

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Розпорядження «Про розподіл обсягу іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, пов’язаних з соціально-економічним розвитком Запорізької області»  № 56/02 – 01 – 04 від 27.03.2019 року:

 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених розпорядженням селищного голови від 06.02.2019 № 19/02-01-04«Про затвердження паспортівбюджетних програм  на 2019 рік» та затвердити  їх в новій редакції по:
 • КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»;
 • КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері культури і мистецтва»;
 • КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».
 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 Кирилівськиий селищний голова І.В.Малєєв

ПАСПОРТИ бюджетних програм  КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері культури і мистецтва», КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».


УКРАЇНА

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови

від 12.03.2019р.№47/02 – 01 – 04

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Розпорядження «Про впорядкування зарахування коштів до цільового фонду Кирилівської селищної ради»  № 43/02 – 01 – 04 від 07.03.2019 року:

 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених розпорядженням селищного голови від 06.02.2019 № 19/02-01-04«Про затвердження паспортівбюджетних програм  на 2019 рік» та затвердити  їх в новій редакції по:
 • КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»;
 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Кирилівськиий селищний голова                                                           І.В.Малєєв

ПАСПОРТ бюджетної програми КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»


УКРАЇНА

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови

від 21.02.2019р.№32/02 – 01 – 04

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019рік

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Кирилівської селищної ради від 05.02.2019 року № 21 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 21.12.2018 року № 26 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»:

 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених розпорядженням селищного голови від 18.01.2019 № 08/02-01-04«Про затвердження паспортівбюджетних програм  на 2019рік ” та затвердити  їх в новій редакції по:
 • КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»;
 • КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними,театральними,хоровими, мистецькими);
 • КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері культури і мистецтва»;
 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 Кирилівськиий селищний голова                                                           І.В.Малєєв

Бюджетні програми, до яких було внесено зміни


УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять перша  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

від  20.02.2019 року                                                                 № 1

смт. Кирилівка

 Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 26 від 21.12.2018р«Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади

 Кирилівської  селищної   ради на 2019 рік».

Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..23,85 Бюджетного Кодексу України ,Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1..Внести зміни до пунктів 1, 2,3,4,5  рішення селищної ради від 21.12.2018р  №26 ” Про  бюджет  об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  на 2019 рік” , виклавши їх у такій редакції :

«

1.Визначити на 2019 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   90254987 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  87426862  грн., доходи спеціального фонду бюджету  2828125  грн. в т.ч. бюджету  розвитку  2200000 грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 114219769 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету  85398325 грн., видатки спеціального фонду  місцевого бюджету   28821444 грн в т.ч. бюджету розвитку 26177319 грн.;

профіцит місцевого бюджету у сумі   17459319 грн., в тому числі загального фонду місцевого бюджету  17459319 грн.   Установити  дефіцит загального фонду  місцевого бюджету у сумі   2028537  грн., джерелом покриття  якого  визначити залучення  вільного залишку коштів  станом на 01.01.2019р  у сумі 15430782  грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі 25993319 грн.

., джерелами покриття  якого визначити:

— залучення вільного залишку спеціального фонду  станом на 01.01.2019р у сумі 8534000 грн.,

— надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) у сумі   17459319 грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 39056 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  № 3  до цього рішення.

      3. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 57095555  грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення..»

 

 1. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.3.  Перерозподіл видатків  у межах  загального  обсягу  місцевого бюджету, що призводить до зміни  затверджених  бюджетних призначень по загальному    та спеціальному фондах, здійснюється  лише за розпорядженням  селищного голови з послідуючим затвердженням на черговій сесії  селищної ради.

 2. Додатки № 1.2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів.

 Кирилівський   селищний  голова  І.В.Малєєв

 

Додаток до рішення

21 сесії  7 скликання селищної  ради від  20.02.2019 № 1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення 21 сесії 7 скликання селищної  ради від  20.02.2019 року № 1

«Про  внесення змін  і  доповнень до рішення сесії від 21.12.18 № 26 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Збільшення дохідної частини загального  фонду  на суму 110,0  тис.грн.

На підставі Розпорядження КМУ  від 23.01.2019р « Деякі питання розподілу у 2019 році  субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення видатків щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»( додаток 2) та Повідомлення департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів від 15.02.2019р №6 про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету( міжбюджетні трансферти)  на 2019рік  збільшити загального фонду :

— КДК 41034500 « Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 110,000 тис.грн.

 Перерозподіл асигнувань загального та спеціального фондів

 1. Відповідно до Розпорядження селищного голови від 13.02.2019р № 26/02-01-04 « Про затвердження змін асигнувань на 2019 рік» перерозподілити асигнування річного плану загального фонду  по КПКВКМБ 0119730 КЕКВ 2620 збільшення на 900000 грн, по КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 2270 зменшення на 900000 грн., по КПКВКМБ 0111100 КЕКВ 2240 зменшення на 100000 грн.,КЕКВ 2272  на суму 150 грн., КЕКВ 2273  на суму 2500 грн, КЕКВ 2275  на суму 50000 грн, ., по КПКВКМБ 0114081 КЕКВ 2273 збільшення на 142650 грн., та по КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2273 збільшення на 10000 грн .
 2. 2. Розподілити кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за Відділом освіти та молоді Кирилівської селищної ради, а саме на придбання основних засобів по КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 3110 у сумі 90000грн( Азовська та Атманайська ЗОШ 1-3 ступеня)., по КПКВКМБ 0611010 КЕКВ 3110 у сумі 20000грн.( Охрімівський ДНЗ «Казка»). 

Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету         І.М.Бойко

 

Додаток №1 «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році»

Додаток №7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році»


УКРАЇНА

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови

від 06.02.2018р.№19/02 – 01 – 04

Про  затвердження та  внесення змін до паспортів бюджетних програм  на 2019 рік

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Кирилівської селищної ради від 05.02.2019 року № 21 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 21.12.2018 року № 26 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»:

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету по програмно-цільовому методу на 2018 рік :
 • КПКВК 0112141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики»;
 • КПКВК 0112142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»;
 • КПКВК 0112145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»;
 • КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»;
 • КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
 • КПКВК 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»;
 • КПКВК 0117660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів»;
 • КПКВК 0117691 «Виконаннязаходів за рахунокцільовихфондів, утворених Верховною Радою АвтономноїРеспублікиКрим, органами місцевогосамоврядування і місцевими органами виконавчоївлади і фондів, утворених Верховною Радою АвтономноїРеспублікиКрим, органами місцевогосамоврядування і місцевими органами виконавчоївлади»;
 • КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»;
 • КПКВК 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»;
 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затвердженихрозпорядженнямселищногоголови від 18.01.2019 № 08/02-01-04«Про затвердження паспортівбюджетних програм  на 2019рік ” та затвердити  їх в новій редакції по:
 • КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»;
 • КПКВКМБ 0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я»;
 • КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері культури і мистецтва»;
 • КПКВКМБ 0115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких  спортивних шкіл, фізкультурно-спортивних товариств»;
 • КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 • КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
 • КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
 • КПКВКМБ 0117442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної  інфраструктури»;
 • КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»,що додаються.
 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 Кирилівськиий селищний голова                                                           І.В.Малєєв

Паспорти бюджетних програм на 2019 р. (змінені).


5 лютого 2019 р.                                              

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцята  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   05.02.2019 року                                                                 № 21

смт. Кирилівка

 Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 26 від 21.12.2018р«Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади

 Кирилівської  селищної   ради на 2019 рік».

Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..23,85 Бюджетного Кодексу України ,Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1..Внести зміни до пунктів 1, 2,3,4,5,11  рішення селищної ради від 21.12.2018р  №26 ” Про  бюджет  об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  на 2019 рік” , виклавши їх у такій редакції :

«

1.Визначити на 2019 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   90144987 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  87316862  грн., доходи спеціального фонду бюджету  2828125  грн. в т.ч. бюджету  розвитку  2200000 грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 114109769 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету  85398325 грн., видатки спеціального фонду  місцевого бюджету   28711444 грн в т.ч. бюджету розвитку 26067319 грн.;

профіцит місцевого бюджету у сумі   17349319 грн., в тому числі загального фонду місцевого бюджету  17349319  грн.   Установити  дефіцит загального фонду  місцевого бюджету у сумі   1918537  грн., джерелом покриття  якого  визначити залучення  вільного залишку коштів  станом на 01.01.2019р  у сумі 15430782  грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі 25883319 грн.

., джерелами покриття  якого визначити:

— залучення вільного залишку спеціального фонду  станом на 01.01.2019р у сумі 8534000 грн.,

— надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) у сумі   17349319 грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 39056 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  № 3  до цього рішення.

        3.Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 55742905  грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
 3. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.;

-оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.»

 1. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. 3.  Перерозподіл видатків  у межах  загального  обсягу  місцевого бюджету, що призводить до зміни  затверджених  бюджетних призначень по загальному    та спеціальному фондах, здійснюється  лише за розпорядженням  селищного голови з послідуючим затвердженням на черговій сесії  селищної ради.
 3. Додатки № 1.2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів.

 Кирилівський   селищний  голова  І.В.Малєєв

Додаток №1 «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році»

Додаток №7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році»

Пояснювальна записка до рішення 20 сесії 7 скликання селищної  ради від  05.02.2019 року № 21 «Про  внесення змін  і  доповнень до рішення сесії від 21.12.18 № 26 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»


 

Звіт

Про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради за 2018 рік.                                             

Протягом 2018 року до дохідної частини  загального фонду  селищного бюджету надійшло 61734273,71 грн. , що складає 112,58%  уточненого плану за доходами  звітного періоду, з них  місцевих податків та зборів 45125399,04 грн., що становить 114,92 %  уточненого запланованого показника. До дохідної частини спеціального фонду селищного бюджету надійшло 8877811,47 грн., що складає 131,57 % до уточненого річного плану 2018 року, у тому числі бюджету розвитку -8277105,10 грн.

Серед  доходів селищного бюджету надійшло:

— податку та збору на доходи фізичних осіб – 11317174,87 грн., або 100,34% до плану на 2018 рік;

— акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1347585,11 грн. або 117,18% до річного уточненого плану;

— податку на майно (плата за землю) – 39119671,14 грн., або 110% до річного плану;

— єдиного податку –4872525,35 грн., або 157,43% до річного плану;

— інші надходження –  245111,78 грн..або 108,22 % до річного плану;

— екологічного податку -295066,91 грн.  або 139,84 %до річного плану;

— надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 2708119,65 грн. або 128,96 % до  уточненого річного плану;

— власні надходження бюджетних установ – 246939,46 грн. або 145,26% до річного плану;

— кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим   — 5550549,23 грн. або 130,3 % до уточненого річного плану;

З державного бюджету  селищним  бюджетом   отримано у повному обсязі до плану, визначеного  у розписі державного бюджету на 2018 рік:

⃰ базову дотацію  у сумі   3388900 грн.;

⃰ додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 1015912 грн.;

⃰ субвенції, а саме:

 • освітню субвенцію – 13801200 грн.;
 • медичну субвенцію – 5963000 грн.( первинної ланки -1826000 грн.,з якої 1521600 грн передано районному бюджету та 304400 грн. КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Кирилівської селищної ради Кошти з державного бюджету надійшли у повному обсязі і використані у сумі 263102,84  грн. Залишок невикористаних коштів у сумі 41297,16 грн згідно статті 57 Бюджетного кодексу України зберігається на рахунку селищного  бюджету  для здійснення відповідних видатків у 2019 році з урахуванням цільового призначення.; вторинної ланки -4137000 грн передано до Якимівської ОТГ);
 • субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції- 69500 грн.( передано та використано в повному обсязі КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Кирилівської селищної ради
 • субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 400987,80 грн.(обласний бюджет -50988 грн, районний бюджет -349999,80 грн) Кошти використано в повному обсязі;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 82923 грн. Касові видатки склали 33964 грн. Повернуто до державного бюджету залишок невикористаних коштів у сумі 48959 грн;
 • субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 223065 грн. Касові видатки склали 221619,64 грн. Повернуто до державного бюджету залишок невикористаних коштів у сумі 1445,36 грн;
 • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 4722400 грн. субвенція надійшла в повному обсязі і використана в сумі 4631386,68 грн. Невикористані кошти в сумі 91013,32 грн повернуто до державного бюджету.;
 • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 238000 грн. Кошти з державного бюджету надійшли у повному обсязі і використані у сумі 237644,75 грн. Залишок невикористаних коштіву сумі 355,25 грн. згідно статті 57 Бюджетного кодексу України зберігається на рахунках місцевих бюджетів для здійснення відповідних видатків у 2019 році з урахуванням цільового призначення.
 • інші субвенції (за цільовим призначенням) – 1425000 грн.( обласний бюджет 625000 грн, районний бюджет 800000 грн.)кошти надійшли в повному обсязі , касові видатки склали 1400021,16 грн, залишок у сумі 3978,84 грн повернуто відповідним бюджетам.

Загальна сума проведених видатків за 2018 рік склала 98496221,21 грн., у тому числі за рахунок загального фонду – 70674959,09 грн., спеціального – 27821262,12 грн.

По загальному фонду на утримання установ та закладів освіти використано  70674959,09  грн.,  що становить 91,67 % до річних призначень;

 • державного управління – 12429129,90 грн.;
 • культури –6725418,85 грн.;
 • освіти – 27317768,41 грн.;
 • соціального захисту та соціального забезпечення – 1392145,26 грн.;
 • фізичної культури – 2678420,51 грн. ;
 • забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства – 2343647,48 грн. ;
 • благоустрій міст, сіл, селищ – 6381748,71 грн.;
 • охорони здоров’я – 1361401,09 грн.;
 • утримання доріг – 1454712,64 грн ;
 • проведення заходів із землеустрою – 169312,02 грн.;
 • інші субвенції районному бюджету – 1010722,85 грн.;
 • субвенція державному бюджету на виконання соціально-економічного

розвитку регіонів профінансовано стовідсотково або 688604,88 грн.;

 • субвенція спів фінансування по утриманню доріг загальнодержавного значення обласному бюджету – 900000 грн.;
 • субвенція районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 5658600 грн.
 • інші видатки (газета «Кирилівка») — 163326,49 грн.

По спеціальному фонду на утримання установ та закладів освіти використано  27821262,12  грн.,  що становить 75,66 % до річних  призначень;

 • державного управління – 269893,00 грн. ;
 • культури – 1002137,06 грн. ;
 • освіти – 2328667,58 грн.;
 • охорони здоров’я – 59000 грн.;
 • фізичної культури та спорту – 585803,06 грн.;
 • забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства – 4098410,92 грн. ;
 • благоустрій міст, сіл, селищ – 8892441,19 грн. ;
 • утримання доріг – 2768771,62 грн.;
 • реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій – 4593483,97 грн.;
 • внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 1875383,06 грн. ;
 • інші субвенції бюджету – 70000,00 грн.;
 • природоохоронні заходи за рахунок ціьового фонду – 865774,47 грн.;
 • інші видатки – 411496,19 грн.;

За 2018 рік спрямовано вільних залишків бюджетних коштів в сумі 15400800 грн., в тому числі на оплату праці – 4136100 грн. (в т.ч.підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам дитячих навчальних закладів), на медикаменти ( для шкіл) — 3000 грн., на продукти харчування( дитсадки та школи) – 16000 грн.,кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 7677100 грн з них :

По КПКВКМБ  0111010 «Дошкільна  освіта» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на загальну суму 50,0 грн. в т.ч. —  ( проект)капітальний ремонт даху ДНЗ «Казка »- 25,0 тис.грн    —  ( проект)капітальний ремонт  будівлі ДНЗ «Чебурашка  »- 25,0 тис.грн.

— По КПКВКМБ  0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на загальну суму 127,9,0 грн. в т.ч.

—   ( проект)капітальний ремонт будівлі ЗНЗ   Азовська ЗОШ- 25,0 тис.грн

—  ( проект)капітальний ремонт будівлі ЗНЗ   Атманайська ЗОШ- 25,0 тис.грн

—  ( проект)капітальний ремонт будівлі ЗНЗ   Охрімівська  ЗОШ- 77,9 тис.грн

— По КПКВКМБ  0114060 «Палаци, будинки культури та інші заклади клубного типу» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на загальну суму 1175,0 тис. грн. в т.ч.

—  ( проект)капітальний ремонт даху ДК  с.Охрімівка- 25,0 тис.грн

—  капітальний ремонт  будівлі ДК с.Соленое – 600,0 тис.грн.

—  капітальний ремонт  будівлі ДК с.Атманай – 550,0 тис.грн.

— По КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об’єктів» — в сумі  2486,0 тис. грн. з них:

— капітальний ремонт  локальних мереж водогону по вул..Вишнева смт.Кирилівка– 361,0 тис.грн

— капітальний ремонт  локальних мереж водогону по  с.Нове– 600,0 тис.грн

— капітальний ремонт  локальних мереж водогону по  с.Косих– 1500,0 тис.грн

— ( проект ) капітальний ремонт  локальних мереж водогону по пр..Азовському смт.Кирилівка– 25,0 тис.грн

— По КПКВКМБ  0116030 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об’єктів» — в сумі  3625,0 тис. грн. з них:

— ( проект)капітальний ремонт  алеї  по вул..Ювілейна ( спортивна зона) смт.Кирилівка– 25,0 тис.грн

— ( проект)капітальний ремонт  алеї  по вул..Ювілейна ( влаштування фонтану) смт.Кирилівка– 25,0 тис.грн

— ( проект)капітальний ремонт  алеї  по  пр..Азовському  смт.Кирилівка– 25,0 тис.грн

— капітальний ремонт  елементів благоустрою  ( влаштування майданчиків для стоянки транспортних засобів ) по пр..Азовський в смт. Кирилівка– 300,0 тис.грн

— капітальний ремонт  елементів благоустрою  ( влаштування майданчиків для стоянки транспортних засобів ) по  вул..Соборна  в смт. Кирилівка– 300,0 тис.грн

— капітальний ремонт  алеї  по вул..Ювілейна  смт.Кирилівка– 1800,0 тис.грн

— капітальний ремонт  тротуару  по вул..Першотравнева  смт.Кирилівка– 550,0 тис.грн

— капітальний ремонт   огорожі кладовища  смт.Кирилівка– 300,0 тис.грн

— капітальний ремонт   пам’ятника Загиблим воїнам  смт.Кирилівка– 300,0 тис.грн

— По КПКВКМБ   0117442 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об’єктів» — в сумі  25,0 тис. грн. з них:

— ( проект)капітальний ремонт  дороги по пр..Азовському від повороту на вул. Квіткова смт.Кирилівка– 25,0 тис.грн

-По КПКВКМБ 0119770 «Інша субвенція з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 70,0 тис.грн. на придбання автотранспортного засобу.

-По КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами» КЕКВ 3110«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» — в сумі 24,090  тис. грн на спів фінансування  щодо закупівлі дидактичних матеріалів,сучасних меблів,комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти 10 % ;

—  По КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»., у сумі 24,000 тис.грн..

На інші видатки (господарські потреби установ) – 3568600 грн.

 За звітний період 2018 року за рахунок перевиконання доходів загального фонду селищного бюджету спрямовано 10000000 грн., в  тому числі на оплату праці 1132100  грн., оплата енергоносіїв  87500 грн., на медикаменти ( для шкіл) — 16000 грн., кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 3333700 грн з них :

-по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».,» — 88,196 тис.грн ( оргтехніка).,

— по КПКВКМБ 0611010 «Дошкільна  освіта»   КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»-1,990 тис.грн.( спів фінансування до субвенції з державного бюджету на капремонт ( заміна вікон) ДЗ «Чебурашка» ).

-по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами» ), КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».,» — 12,000 тис.грн (  придбання холодильника). КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»-120,000 тис.грн., КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»,» — 70,000 тис.грн (  придбання інтерактивного комплексу Кирилівській ЗОШ).

-по КПКВКМБ 0112151 « Зебезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я»  КЕКВ 3210 «Капітальні  трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 59,000 тис.грн ( видатки на новостворене КНП « Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини « Кирилівської селищної ради),

-по КПКВКМБ 0115032 « Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-освітніх товариств» КЕКВ 3210 «Капітальні  трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 50,000 тис.грн ( відповідно до клопотання ДЮСШ Азовець ),

-по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»-299,000 тис.грн.( капітальний ремонт водопровідної мережі по Проспекту Азовський),

-по КПКВКМБ 0116030 « Організація благоустрою у населених пунктах» КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»- 1973,971 тис.грн( з них- 200,000 тис.грн на капітальний ремонт території ,прилеглої до вул. Матросова 7 с.Атманай,-1703,971 тис.грн. на капітальний ремонт елементів вуличного освітлення по Проспекту Азовськиму смт.Кирилівка, — 70,000 тис.грн. на проект капітального ремонту оглядового майданчика, розташованого на центральному пляжі смт.Кирилівка)

-по КПКВКМБ 0117442 « Утримання та розвиток транспортної інфраструктури» КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт об’єктів комунальної власності»- 350,000 тис.грн( з них- 250,000 тис.грн. на капітальний ремонт дороги по вул..Першотравнева, -100,000 тис.грн на проект капітального ремонту дороги по вул..Коса Федотова),

-по КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»,» — 309,573 тис.грн..

За рахунок коштів  селищного бюджету за 2018 рік проводилися видатки по Кирилівській селищній раді. При плані по загальному фонду 77096226  грн з бюджету профінансовано 70674959,09 грн (91,67%), які освоєно у сумі 70674959,09 грн (91,67%). При плані по ( 02-плата за послуги бюджетних установ) спеціального фонду   165000 грн з бюджету  освоєно  84432,81 грн ( 51,17%) на придбання продуктів харчування для дитсадків та шкіл. При плані по (03- інші джерела  власних надходжень) спеціального фонду  50000 грн з бюджету освоєно 48981,36 грн ( 97,96%) на громадські роботи. При плані  по (07-інші кошти спеціального фонду) спеціального фонду 36596422 грн з бюджету освоєно 27687847,95 грн. (75,66%).

          Видаткова частина селищного бюджету характеризується соціальною спрямованістю. За напрямками використання найбільші обсяги бюджетних коштів спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 34763242,67 грн., що становить 49,19 відсотків від загального обсягу фінансування за звітний період.

На розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з бюджету використано 5159031,10 грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 11094,61 грн., на продукти харчування –               1340154,95 грн., на виплати населенню – 1342773,89 грн,  поточні трансферти підприємствам та установам селищної ради , які мають статус одержувачів коштів бюджету( ДЮСШ Азовець, КП Жилкомсервіс, КЗ  ЦКДМО, КНП АЗП-СМ) – 6546795,57 грн, поточні трансферти органам державного управління – 8257927,73 грн року  з них направлено субвенцію до державного бюджету у сумі – 690000грн., а саме:

— Головному управлінню ДСУ з надзвичайних ситуацій – 300,0 тис.грн.;

— Головному управлінню національної поліції в Запорізькій області – 200,0 тис.грн.

— Якимівське відділення ГУДКСУ у Запорізькій області – 40,0 тис.грн

— Якимівський воєнний комісаріат у Запорізькій області- 50,0 тис.грн

-Кирилівська прикордонна застава в/ч 1491 – 100,0 тис.грн.

Крім того,з бюджету розвитку ( спеціальний фонд ) профінансовано  капітальні видатки за об’єктами :

КЕКВ  3122 « Будівництво об’єктів комунальної власності»-939503.грн.( 433000 грн. розробка проекту будівництва спорткомплексу по вул. Проспект Азовський смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області, 506503 грн .будівництво міні-футбольного поля по вул..Центральній (паркова зона) в с.Охрімівка Якимівського району Запорізької області),

КЕКВ  3142 « Реконструкція  об’єктів комунальної власності»-3653981,35 грн.(видатки по реконструкції Кирилівського БК -2  по вул.Леніна 13).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад , яка  надійшла в повному обсязі і використана в сумі 4631386,68 грн.

за  об’єктами :

-«Ліквідація аварійного стану існуючого водогону питної води від.с.Шелюги до смт.Кирилівка Якимівського району Запорізької області на дільниці ПК6+71-ПК11+21.Капітальний ремонт» -1343682,68  грн ,;

— «Капітальний ремонт водопроводу по вул.Свердлова смт.Кирилівка Якимівського району Запорізької області»- 710704 грн.;

-«Придбання спеціальної техніки(автогрейдеру) для комунального підприємства «Жилкомсервіс» Кирилівської селищної ради» – 2577000 грн.

Станом на 01.01.2019 року будь-яка  заборгованость, в т.ч. по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.

Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету           І.М.Бойко


Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2019 року

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року


УКРАЇНА

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови

від 18.01.2019р                                                       №  08/02-01-04

 

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік .

            Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення Дев’ятнадцятої сесії Кирилівської селищної ради Сьомого скликання від 21.12.2018 року № 26 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної  ради на 2019 рік»:

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету по програмно-цільовому методу на 2019 рік:
 • КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»;
 • КПКВКМБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах;
 • КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними,театральними,хоровими, мистецькими);
 • КПКВКМБ 0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я»;
 • КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
 • КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері культури і мистецтва»;
 • КПКВКМБ 0115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких  спортивних шкіл, фізкультурно-спортивних товариств»;
 • КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства»;
 • КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 • КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
 • КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
 • КПКВКМБ 0117442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної  інфраструктури»;
 • КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»;
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова                                                           І.В.Малєєв

Паспорти бюджетних програм на 2019 рік.


 

26 грудня 2018 р.

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дев’ятнадцята  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   21.12.2018  року                                                                 №26

смт. Кирилівка

Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади Кирилівської  селищної   ради на 2019 рік.

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА

1. Визначити на 2019 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   87433456 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  84605331 грн., доходи спеціального фонду бюджету  2828125 грн. в т.ч. бюджету  розвитку 2200000 грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 87433456 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 78111468 грн., видатки спеціального фонду  місцевого бюджету   9321988 грн в т.ч. бюджету розвитку 8693863 грн.;

профіцит  місцевого бюджету загального фонду у сумі 6493863 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі  6493863 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 39056 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  № 3  до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 31236063  грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтєю 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України)

2) джерелами формування у частині фінансування є вільні залишки бюджетних коштів, визначені пунктом  4 частини 1   статті 15  Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений пунктом  4 частини  1 статті  15  Бюджетного кодексу України, а також кошти ,що передаються із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку ( спеціальний фонд), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними   видатками  місцевого бюджету загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату ( код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню  (код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам; (код 2620).

9. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Кирилівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

— позики на покриття тимчасових касових розривів  місцевого бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

-оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.101 Бюджетного кодексу України делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання  місцевого бюджету ( міжсесійний період) збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та заключати договори щодо умов субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

13. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

14. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 Кирилівський селищний голова   І.В.Малєєв

Додаток №1  «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток № 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році»

Додаток №7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році»

Пояснювальна записка до  рішення селищної ради «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

 

Прогноз бюджету Кирилівської об’єднаної  територіальної громади  на 2020-2021 роки

Загальна частина

Прогноз бюджету Кирилівської  селищної об’єднаної територіальної громади  на 2020 та 2021 роки (далі – Прогноз) розроблений на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням  постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки».

Метою прогнозування бюджету Кирилівської ОТГ на 2020-2021 роки є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету громади у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

В умовах складної фінансово-економічної ситуації в країні та обмеженості бюджетних ресурсів на порядку денному місцевої влади гостро стоїть завдання всебічного наповнення дохідної частини місцевого бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, здійснення пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу.

Прогноз бюджету громади базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність селищного бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогнозні показники місцевого бюджету на 2020-2021 роки є основою для складання головним розпорядником планів своєї діяльності та регіональних програм.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки застосовані основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», за сценарієм 1:

— індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 2020 рік – 105,6 відсотка, 2021 рік – 105,0 відсотків;

— індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) 2020 рік – 108,2 відсотка, 2021 рік – 105,9 відсотка.

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають:

збереження у 2020 і 2021 роках порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму;

виконання норм податкового законодавства та внесення змін до нього в частині індексації ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях;

зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб у результаті дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та міжкваліфікаційних співвідношень;

100 % зарахування єдиного податку до місцевих бюджетів, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

вжиття заходів щодо залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів та платежів, стабільного та ритмічного наповнення бюджету.

 

При розрахунках показників видатків враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку за сценарієм 1 та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

— розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня року (гривні): 2020 рік – 4 407, 2021 рік – 4 627;

— розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня року (гривні): 2020 рік – 2 102, 2021 рік – 2 262.

Проведення видатків здійснюватиметься в рамках  економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх приорітетів  та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Також при розрахунку прогнозних показників місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки враховано надання з державного бюджету основних трансфертів, а саме освітня субвенція, яка у 2020-2021 роках визначатиметься на основі формули, яка враховує нормативну наповнюваність класів, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, медична субвенція і базова дотація.

Прогнозні показники місцевого бюджету на 2020-2021 роки спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами необхідних заходів, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення.

 

Індикативні прогнозні показники загального фонду бюджету Кирилівської ОТГ на 2020 та 2021 роки

(тис.грн.)

Назва показника 2020 рік 2021 рік
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 60007,200 61 845,605
у тому числі:
Податкові надходження,  з них: 59 289,200 60 956,605
податок та збір на доходи фізичних осіб 17 304,500 17 113,605
податок на прибуток підприємств 250,0 250,0
внутрішні податки на товари та послуги 2 600,0 2 900,0
      місцеві податки 39 134,7 40 693,0
Неподаткові надходження, з них: 718,0 889,0
доходи від власності та підприємницької діяльності 35,0 35,0
адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 683,0 854,0
Доходи від операцій з капіталом 0,0 0,0
Базова дотація 4 045,0 4 045,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 015,0 1 500,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 15 947,0 15 947,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 510,0 4 510,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 94,0 94,0
ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 85618,200 87941,605
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ  85618,200 87941,605
з них:
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 17 000,0 17 900,0
Надання дошкільної освіти 3 928,0 4 210 ,0
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 26 328,0 34 358,0
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 800,0 870,0
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1916,0 2 210,0
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 293,0 305,0
Здійснення централізованого господарського обслуговування 75,0 84,0
Первинна медична допомога населенню, що надається  КНП (медико-санітарної) допомоги 829,0 850,0
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 60,0 120,0
Організація та проведення громадських робіт 60,0 80,0
Інші установи та заклади 2 165,0 2 950,0
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 9 273,0 11 870,0
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 790,0 1 960,0
Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 1 803,0 1 900,0
Благоустрій міст, сіл, селищ 8 500 8 900,0
Резервний фонд 0 0
Інші 10798,200 0

 

Наповнення місцевого бюджету

Регіональна політика буде спрямована, зокрема:

На підвищення адаптованості населення до потреб ринку праці.

Основні завдання:

вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці;

розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді;

доступність до якісної освіти протягом життя як основи життєвого успіху особистості.

Очікувані результати:

підвищення рівня легальних доходів населення;

збільшення чисельності зайнятого населення;

зменшення диспропорцій на ринку праці, між попитом та пропозицією в робочій силі;

підвищення престижності робочих професій (у т.ч. шляхом поступового підвищення заробітної плати до світових стандартів);

забезпечення кращого доступу до сучасної освіти;

подальше розширення єдиного інформаційного освітнього простору.

На покращення стану здоров’я населення.

Основні завдання:

підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування;

формування здорового способу життя.

Очікувані результати:

зниження темпів природного скорочення чисельності населення та переваження рівня народжуваності над смертністю;

завершення реформування системи охорони здоров’я шляхом підвищення якості та доступності медичних послуг;

зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними хворобами;

кадрове забезпечення галузі охорони здоров’я  кваліфікованими фахівцями, у тому числі молодими спеціалістами;

задоволення індивідуальних та суспільних потреб громадян у спортивній та фізкультурній підготовці;

створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових умов праці.

На удосконалення управління регіональним розвитком.

Основні завдання:

розвиток системи соціальних послуг і впровадження сучасних механізмів їх надання;

покращення інструментів просторового планування та управління регіональним розвитком;

розбудова на регіональному рівні інституцій громадянського суспільства.

Очікувані результати:

забезпечення стабілізації соціальних процесів через реалізацію інвестиційних проектів та програм і проектів регіонального розвитку;

розробка генеральних планів та схем планування територій громади;

створення умов для ефективного використання земельних ресурсів;

забезпечення підтримки проектів, що впроваджуються на принципах співробітництва територіальних громад;

розвиток і поглиблення соціального діалогу між громадою, організаціями роботодавців та профспілок щодо сприяння збереженню робочих місць і недопущення суттєвого зниження доходів населення;

забезпечення адресного надання соціальної допомоги та пільг соціально незахищеним категоріям громадян;

ефективна робота громадських рад на всіх рівнях;

організаційне укріплення волонтерського руху, створення постійно діючих об’єднань волонтерів за різними напрямками.

На забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.

Основні завдання:

поліпшення стану водопостачання;

розвиток конкурентоспроможного середовища на ринку обслуговування житла.

Очікувані результати:

збільшення чисельності споживачів, які мають доступ до водопостачання та водовідведення;

будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

реконструкція аварійних водопровідних мереж і споруд на них;

відновлення дебіту діючих артезіанських свердловин;

покращення якості питної води;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу житлово-комунального господарства;

покращення технічного стану житлового фонду;

зменшення витрат енергоресурсів;

створення конкурентного середовища на ринку житлових послуг.

На стимулювання залучення інвестицій.

Основні завдання:

підготовка інвестиційних продуктів;

забезпечення інформаційної та інституційної підтримки, а також маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності;

розвиток логістично-транспортного потенціалу.

Очікувані результати:

розвиток інфраструктури громади;

модернізація виробничих потужностей промислових підприємств, створення нових виробництв;

збільшення обсягів перевезень пасажирів та вантажів;

підвищення рівня безпеки та якості послуг з перевезення пасажирів;

покращення фінансового стану транспортних та дорожніх підприємств;

збільшення потоків прямих іноземних інвестицій в економіку громади.

На розвиток малого та середнього підприємництва.

Основні завдання:

удосконалення системи надання адміністративних послуг;

розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

сприяння просуванню продукції товаровиробників громади.

Очікувані результати:

розширення мережі центрів надання адміністративних послуг та їх ефективне функціонування;

впровадження системи надання електронних адміністративних послуг;

розширення мережі об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

забезпечення фінансово-кредитної, інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва;

підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників та їх експортного потенціалу.

На підтримку зайнятості сільського населення.

Основні завдання:

розвиток кооперації в аграрному секторі;

розвиток самозайнятості та неаграрних видів бізнесу в сільській місцевості.

Очікувані результати:

реалізація сучасних форм кооперації;

збільшення доходів особистих селянських господарств;

створення сімейних міні-ферм;

створення нових робочих місць на сільських територіях;

підвищення якості трудових ресурсів сільських територій та покращення кадрового забезпечення;

розширення сфери зайнятості сільського населення.

На розвиток інфраструктури сільських територій.

Основні завдання:

підвищення якості життя у сільській місцевості;

покращення транспортної інфраструктури для розблокування економічного розвитку сіл;

розвиток системи первинної медицини в сільській місцевості.

Очікувані результати:

збільшення кількості функціонуючих об’єктів соціальної інфраструктури, якості надання соціальних послуг;

підвищення якості та доступності первинної медико-санітарної допомоги;

поліпшення режиму водопостачання населених пунктів;

газифікація населених пунктів;

поліпшення стану сільських доріг.

На енергоефективність та підтримку альтернативної енергетики.

Основні завдання:

підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами;

розвиток альтернативної енергетики.

Очікувані результати:

якісне та безперебійне електропостачання споживачів громади;

скорочення обсягів енергоспоживання всіма категоріями споживачів громади.

На створення умов для поліпшення стану довкілля, розвиток природно-заповідної справи та екомережі.

Основні завдання:

створення умов для поліпшення стану водного та повітряного басейнів;

мінімізація негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення;

збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття громади;

формування екологічної культури мешканців громади, забезпечення участі громадськості у розв’язані екологічних проблем.

Очікувані результати:

вдосконалення системи державного моніторингу навколишнього природного середовища на регіональному рівні;

будівництво нових та реконструкція існуючих очисних каналізаційних споруд та мереж каналізації;

удосконалення діючих та впровадження сучасних систем очищення;

зменшення забруднення промисловими та твердими побутовими відходами;

покращення управління твердими побутовими відходами;

припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття;

формування екомережі;

забезпечення належного рівня утримання існуючих та створення нових об’єктів ПЗФ;

стимулювання участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля;

підвищення екологічної культури населення.

 Основні фактори, завдання та заходи щодо наповнення бюджету:

Прогноз розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України з урахуванням бюджетної та податкової політики, на основі якої складений  бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на
2019 рік.

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників бюджету громади на 2020 і 2021 роки враховані схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки» за сценарієм 1, який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2019 рік, а також враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування ресурсної частин бюджету.

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають:

збереження у 2020 і 2021 роках порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму;

виконання норм податкового законодавства та внесення змін до нього в частині індексації ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях.

 Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Бюджетна політика в 2020 та 2021 роках здійснюватиметься в рамках  економії бюджетних коштів.

Бюджетна система функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України, положення якого, зокрема врегульовують питання щодо підвищення якості управління бюджетними коштами, забезпечення результативності, ефективності і прозорості використання бюджетних коштів, запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, удосконалення управління зобов’язаннями, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Реалізація ефективної політики в галузі освіти

Основні завдання і заходи:

створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів;

стовідсоткове охоплення навчанням дітей шкільного та п’ятирічного віку;

здійснення подальшої роботи з підтримки і розвитку обдарованих дітей у навчально-виховному процесі;

спрямовування системи виховної роботи відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання;

проведення профілактичних заходів щодо недопущення негативних проявів в учнівському середовищі та проведення роботи серед дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

забезпечення відпочинком дітей із залученням усіх джерел фінансування;

широке використання інформаційних ресурсів в освітньому процесі;

зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Очікувані результати:

надання учням повноцінної якісної освіти;

зміцнення та покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

покращення санітарно-гігієнічних умов для учасників навчально-виховного процесу;

збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою.

Охорона здоров’я

Основні завдання і заходи:

оптимізація організації медико-санітарної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності шляхом впровадження сучасних високотехнологічних технологій в напрямі профілактики та діагностики окремих найбільш інвалідизуючих груп захворювань;

забезпечення населення ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення;

створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

оснащення відповідним обладнанням, апаратурою, реагентами, медикаментами та виробами медичного призначення;

проведення поточних та капітальних ремонтів лікувально-профілактичних закладів громади;

проведення інших заходів, які сприятимуть розвитку системи охорони здоров’я громади;

повноцінне кадрове забезпечення медичних закладів громади;

підвищення рівня знань та навичок у медичних працівників;

придбання транспортного засобу для сімейних лікарів.

Очікувані результати:

підвищення обізнаності населення з питань здорового способу життя та профілактики захворювань;

поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівня смертності, захворюваності, стабілізації показників інвалідності.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основні завдання і заходи:

упорядкування переліку отримувачів соціальних послуг;

підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення;

забезпечення захищеності інвалідів, сімей з дітьми, інших незахищених верств населення;

підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями, молоддю.

Очікувані результати:

посилення адресності соціальної підтримки малозабезпечених громадян;

підвищення ефективності надання соціальних послуг;

забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Реалізація ефективної політики в галузі культури

Основні завдання і заходи:

інтеграція учасників АТО в культурне життя шляхом проведення в освітніх закладах, бібліотечній системі вечорів-зустрічей, уроків мужності з нагоди другої річниці Дня захисника України;

забезпечення охорони об’єктів історико-культурної спадщини від можливого розорення та знищення;

оптимізація мережі культурно-дозвільних осередків.

Очікувані результати:

стале функціонування закладів культури новоствореної громади, а також забезпечення максимальної доступності мешканців до культурних послуг;

соціальна адаптація учасників АТО в мирному житті;

розвиток розмовного жанру.

Фізична культура і спорт

Основні завдання і заходи:

забезпечення проведення на належному рівні спортивно-масових заходів;

зміцнення здоров’я мешканців засобами фізичного виховання;

забезпечення успішного виступу спортсменів громади в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях;

облаштування спортивних майданчиків на території навчальних закладів, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

взаємодія з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;

підтримка розвитку фізичної культури та спорту людей з особливими потребами та спорту ветеранів, забезпечення підготовки та участі у заходах різних рівнів, здійснення заходів заохочення;

сприяння матеріально-технічному забезпеченню сфери фізичної культури і спорту шляхом врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вживати заходів до залучення інвестицій на зазначену мету, проводити роботи з поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази навчальних закладів (будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих);

Очікувані результати:

підвищення рівня фізичної культури і фізкультурно-оздоровчої роботи;

розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення, підтримка дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту;

зміцнення кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення галузі;

покращення стану здоров’я населення.

Житлово-комунальне господарство

Основні завдання і заходи:

сприяння розвитку благоустрою території: освітлення доріг, скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень, їх утримання в задовільному та упорядкованому стані, створення та формування високодекоративних і ефективних в екологічному відношенні насаджень; охорона та благоустрій парків; обслуговування пам’ятних знаків та дощок, благоустрій кладовищ.

підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами.

Очікувані результати:

підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення;

проведення обґрунтованої тарифної політики.

Дорожньо-транспортний комплекс

Основні завдання і заходи:

будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться в комунальній власності;

розробка довгострокових програм, перспективних планів утримання та розвитку дорожнього господарства;

прискорення розвитку транспортної інфраструктури, що є каталізатором економічного зростання.

Очікувані результати:

поліпшення наявних та побудова нових об’єктів для потреб економічного розвитку;

підвищення якості життя громадян.

 

Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету І.М.Бойко

 

 

 

12 листопада 2018 р.

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ *


Про місцевий бюджет

об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на  2019  рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 87338925 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету — 84510800 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету — 2828125 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  87338925 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету — 78132415 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету — 9206510 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 4002000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі4002000гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 390662 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 31320585 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64,69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України)

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом  4 частини 1   статті 15  Бюджетного кодексу України;

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом  4 частини  1 статті  15  Бюджетного кодексу України;

 

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату ( код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню  (код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам; (код 2620).

 1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Кирилівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

— позики на покриття тимчасових касових розривів  місцевого бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.101 Бюджетного кодексу України делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету ( міжсесійний період) збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та заключати договори щодо умов субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

 

 1. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
 2. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

Кирилівський селищний голова  І.В.Малєєв

 

Додаток №1 «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об;єктами у 2019 році»

Додаток_№7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році»


 Проект  підготовлено                               І.М.Бойко

Погоджено                                                 І.В.Перебийніс

* З обов’язковим корегуванням у грудні 2018 року