БЮДЖЕТ 2019

26 грудня 2018 р.

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дев’ятнадцята  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   21.12.2018  року                                                                 №26

смт. Кирилівка

Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади Кирилівської  селищної   ради на 2019 рік.

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА

1. Визначити на 2019 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   87433456 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  84605331 грн., доходи спеціального фонду бюджету  2828125 грн. в т.ч. бюджету  розвитку 2200000 грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 87433456 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 78111468 грн., видатки спеціального фонду  місцевого бюджету   9321988 грн в т.ч. бюджету розвитку 8693863 грн.;

профіцит  місцевого бюджету загального фонду у сумі 6493863 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі  6493863 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 39056 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  № 3  до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 31236063  грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтєю 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України)

2) джерелами формування у частині фінансування є вільні залишки бюджетних коштів, визначені пунктом  4 частини 1   статті 15  Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений пунктом  4 частини  1 статті  15  Бюджетного кодексу України, а також кошти ,що передаються із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку ( спеціальний фонд), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними   видатками  місцевого бюджету загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату ( код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню  (код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам; (код 2620).

9. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Кирилівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

— позики на покриття тимчасових касових розривів  місцевого бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

-оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.101 Бюджетного кодексу України делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання  місцевого бюджету ( міжсесійний період) збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та заключати договори щодо умов субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

13. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

14. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 Кирилівський селищний голова   І.В.Малєєв

Додаток №1  «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток № 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році»

Додаток №7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році»

Пояснювальна записка до  рішення селищної ради «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

 

Прогноз бюджету Кирилівської об’єднаної  територіальної громади  на 2020-2021 роки

Загальна частина

Прогноз бюджету Кирилівської  селищної об’єднаної територіальної громади  на 2020 та 2021 роки (далі – Прогноз) розроблений на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням  постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки».

Метою прогнозування бюджету Кирилівської ОТГ на 2020-2021 роки є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету громади у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

В умовах складної фінансово-економічної ситуації в країні та обмеженості бюджетних ресурсів на порядку денному місцевої влади гостро стоїть завдання всебічного наповнення дохідної частини місцевого бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, здійснення пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу.

Прогноз бюджету громади базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність селищного бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогнозні показники місцевого бюджету на 2020-2021 роки є основою для складання головним розпорядником планів своєї діяльності та регіональних програм.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки застосовані основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», за сценарієм 1:

— індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 2020 рік – 105,6 відсотка, 2021 рік – 105,0 відсотків;

— індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) 2020 рік – 108,2 відсотка, 2021 рік – 105,9 відсотка.

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають:

збереження у 2020 і 2021 роках порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму;

виконання норм податкового законодавства та внесення змін до нього в частині індексації ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях;

зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб у результаті дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та міжкваліфікаційних співвідношень;

100 % зарахування єдиного податку до місцевих бюджетів, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

вжиття заходів щодо залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів та платежів, стабільного та ритмічного наповнення бюджету.

 

При розрахунках показників видатків враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку за сценарієм 1 та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

— розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня року (гривні): 2020 рік – 4 407, 2021 рік – 4 627;

— розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня року (гривні): 2020 рік – 2 102, 2021 рік – 2 262.

Проведення видатків здійснюватиметься в рамках  економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх приорітетів  та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Також при розрахунку прогнозних показників місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки враховано надання з державного бюджету основних трансфертів, а саме освітня субвенція, яка у 2020-2021 роках визначатиметься на основі формули, яка враховує нормативну наповнюваність класів, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, медична субвенція і базова дотація.

Прогнозні показники місцевого бюджету на 2020-2021 роки спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами необхідних заходів, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення.

 

Індикативні прогнозні показники загального фонду бюджету Кирилівської ОТГ на 2020 та 2021 роки

(тис.грн.)

Назва показника 2020 рік 2021 рік
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 60007,200 61 845,605
у тому числі:
Податкові надходження,  з них: 59 289,200 60 956,605
податок та збір на доходи фізичних осіб 17 304,500 17 113,605
податок на прибуток підприємств 250,0 250,0
внутрішні податки на товари та послуги 2 600,0 2 900,0
      місцеві податки 39 134,7 40 693,0
Неподаткові надходження, з них: 718,0 889,0
доходи від власності та підприємницької діяльності 35,0 35,0
адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 683,0 854,0
Доходи від операцій з капіталом 0,0 0,0
Базова дотація 4 045,0 4 045,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 015,0 1 500,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 15 947,0 15 947,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 510,0 4 510,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 94,0 94,0
ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 85618,200 87941,605
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ  85618,200 87941,605
з них:
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 17 000,0 17 900,0
Надання дошкільної освіти 3 928,0 4 210 ,0
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 26 328,0 34 358,0
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 800,0 870,0
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1916,0 2 210,0
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 293,0 305,0
Здійснення централізованого господарського обслуговування 75,0 84,0
Первинна медична допомога населенню, що надається  КНП (медико-санітарної) допомоги 829,0 850,0
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 60,0 120,0
Організація та проведення громадських робіт 60,0 80,0
Інші установи та заклади 2 165,0 2 950,0
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 9 273,0 11 870,0
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 790,0 1 960,0
Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 1 803,0 1 900,0
Благоустрій міст, сіл, селищ 8 500 8 900,0
Резервний фонд 0 0
Інші 10798,200 0

 

Наповнення місцевого бюджету

Регіональна політика буде спрямована, зокрема:

На підвищення адаптованості населення до потреб ринку праці.

Основні завдання:

вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці;

розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді;

доступність до якісної освіти протягом життя як основи життєвого успіху особистості.

Очікувані результати:

підвищення рівня легальних доходів населення;

збільшення чисельності зайнятого населення;

зменшення диспропорцій на ринку праці, між попитом та пропозицією в робочій силі;

підвищення престижності робочих професій (у т.ч. шляхом поступового підвищення заробітної плати до світових стандартів);

забезпечення кращого доступу до сучасної освіти;

подальше розширення єдиного інформаційного освітнього простору.

На покращення стану здоров’я населення.

Основні завдання:

підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування;

формування здорового способу життя.

Очікувані результати:

зниження темпів природного скорочення чисельності населення та переваження рівня народжуваності над смертністю;

завершення реформування системи охорони здоров’я шляхом підвищення якості та доступності медичних послуг;

зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними хворобами;

кадрове забезпечення галузі охорони здоров’я  кваліфікованими фахівцями, у тому числі молодими спеціалістами;

задоволення індивідуальних та суспільних потреб громадян у спортивній та фізкультурній підготовці;

створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових умов праці.

На удосконалення управління регіональним розвитком.

Основні завдання:

розвиток системи соціальних послуг і впровадження сучасних механізмів їх надання;

покращення інструментів просторового планування та управління регіональним розвитком;

розбудова на регіональному рівні інституцій громадянського суспільства.

Очікувані результати:

забезпечення стабілізації соціальних процесів через реалізацію інвестиційних проектів та програм і проектів регіонального розвитку;

розробка генеральних планів та схем планування територій громади;

створення умов для ефективного використання земельних ресурсів;

забезпечення підтримки проектів, що впроваджуються на принципах співробітництва територіальних громад;

розвиток і поглиблення соціального діалогу між громадою, організаціями роботодавців та профспілок щодо сприяння збереженню робочих місць і недопущення суттєвого зниження доходів населення;

забезпечення адресного надання соціальної допомоги та пільг соціально незахищеним категоріям громадян;

ефективна робота громадських рад на всіх рівнях;

організаційне укріплення волонтерського руху, створення постійно діючих об’єднань волонтерів за різними напрямками.

На забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.

Основні завдання:

поліпшення стану водопостачання;

розвиток конкурентоспроможного середовища на ринку обслуговування житла.

Очікувані результати:

збільшення чисельності споживачів, які мають доступ до водопостачання та водовідведення;

будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

реконструкція аварійних водопровідних мереж і споруд на них;

відновлення дебіту діючих артезіанських свердловин;

покращення якості питної води;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу житлово-комунального господарства;

покращення технічного стану житлового фонду;

зменшення витрат енергоресурсів;

створення конкурентного середовища на ринку житлових послуг.

На стимулювання залучення інвестицій.

Основні завдання:

підготовка інвестиційних продуктів;

забезпечення інформаційної та інституційної підтримки, а також маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності;

розвиток логістично-транспортного потенціалу.

Очікувані результати:

розвиток інфраструктури громади;

модернізація виробничих потужностей промислових підприємств, створення нових виробництв;

збільшення обсягів перевезень пасажирів та вантажів;

підвищення рівня безпеки та якості послуг з перевезення пасажирів;

покращення фінансового стану транспортних та дорожніх підприємств;

збільшення потоків прямих іноземних інвестицій в економіку громади.

На розвиток малого та середнього підприємництва.

Основні завдання:

удосконалення системи надання адміністративних послуг;

розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

сприяння просуванню продукції товаровиробників громади.

Очікувані результати:

розширення мережі центрів надання адміністративних послуг та їх ефективне функціонування;

впровадження системи надання електронних адміністративних послуг;

розширення мережі об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

забезпечення фінансово-кредитної, інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва;

підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників та їх експортного потенціалу.

На підтримку зайнятості сільського населення.

Основні завдання:

розвиток кооперації в аграрному секторі;

розвиток самозайнятості та неаграрних видів бізнесу в сільській місцевості.

Очікувані результати:

реалізація сучасних форм кооперації;

збільшення доходів особистих селянських господарств;

створення сімейних міні-ферм;

створення нових робочих місць на сільських територіях;

підвищення якості трудових ресурсів сільських територій та покращення кадрового забезпечення;

розширення сфери зайнятості сільського населення.

На розвиток інфраструктури сільських територій.

Основні завдання:

підвищення якості життя у сільській місцевості;

покращення транспортної інфраструктури для розблокування економічного розвитку сіл;

розвиток системи первинної медицини в сільській місцевості.

Очікувані результати:

збільшення кількості функціонуючих об’єктів соціальної інфраструктури, якості надання соціальних послуг;

підвищення якості та доступності первинної медико-санітарної допомоги;

поліпшення режиму водопостачання населених пунктів;

газифікація населених пунктів;

поліпшення стану сільських доріг.

На енергоефективність та підтримку альтернативної енергетики.

Основні завдання:

підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами;

розвиток альтернативної енергетики.

Очікувані результати:

якісне та безперебійне електропостачання споживачів громади;

скорочення обсягів енергоспоживання всіма категоріями споживачів громади.

На створення умов для поліпшення стану довкілля, розвиток природно-заповідної справи та екомережі.

Основні завдання:

створення умов для поліпшення стану водного та повітряного басейнів;

мінімізація негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення;

збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття громади;

формування екологічної культури мешканців громади, забезпечення участі громадськості у розв’язані екологічних проблем.

Очікувані результати:

вдосконалення системи державного моніторингу навколишнього природного середовища на регіональному рівні;

будівництво нових та реконструкція існуючих очисних каналізаційних споруд та мереж каналізації;

удосконалення діючих та впровадження сучасних систем очищення;

зменшення забруднення промисловими та твердими побутовими відходами;

покращення управління твердими побутовими відходами;

припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття;

формування екомережі;

забезпечення належного рівня утримання існуючих та створення нових об’єктів ПЗФ;

стимулювання участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля;

підвищення екологічної культури населення.

 Основні фактори, завдання та заходи щодо наповнення бюджету:

Прогноз розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України з урахуванням бюджетної та податкової політики, на основі якої складений  бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на
2019 рік.

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників бюджету громади на 2020 і 2021 роки враховані схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки» за сценарієм 1, який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2019 рік, а також враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування ресурсної частин бюджету.

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають:

збереження у 2020 і 2021 роках порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму;

виконання норм податкового законодавства та внесення змін до нього в частині індексації ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях.

 Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Бюджетна політика в 2020 та 2021 роках здійснюватиметься в рамках  економії бюджетних коштів.

Бюджетна система функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України, положення якого, зокрема врегульовують питання щодо підвищення якості управління бюджетними коштами, забезпечення результативності, ефективності і прозорості використання бюджетних коштів, запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, удосконалення управління зобов’язаннями, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Реалізація ефективної політики в галузі освіти

Основні завдання і заходи:

створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів;

стовідсоткове охоплення навчанням дітей шкільного та п’ятирічного віку;

здійснення подальшої роботи з підтримки і розвитку обдарованих дітей у навчально-виховному процесі;

спрямовування системи виховної роботи відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання;

проведення профілактичних заходів щодо недопущення негативних проявів в учнівському середовищі та проведення роботи серед дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

забезпечення відпочинком дітей із залученням усіх джерел фінансування;

широке використання інформаційних ресурсів в освітньому процесі;

зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Очікувані результати:

надання учням повноцінної якісної освіти;

зміцнення та покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

покращення санітарно-гігієнічних умов для учасників навчально-виховного процесу;

збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою.

Охорона здоров’я

Основні завдання і заходи:

оптимізація організації медико-санітарної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності шляхом впровадження сучасних високотехнологічних технологій в напрямі профілактики та діагностики окремих найбільш інвалідизуючих груп захворювань;

забезпечення населення ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення;

створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

оснащення відповідним обладнанням, апаратурою, реагентами, медикаментами та виробами медичного призначення;

проведення поточних та капітальних ремонтів лікувально-профілактичних закладів громади;

проведення інших заходів, які сприятимуть розвитку системи охорони здоров’я громади;

повноцінне кадрове забезпечення медичних закладів громади;

підвищення рівня знань та навичок у медичних працівників;

придбання транспортного засобу для сімейних лікарів.

Очікувані результати:

підвищення обізнаності населення з питань здорового способу життя та профілактики захворювань;

поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівня смертності, захворюваності, стабілізації показників інвалідності.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основні завдання і заходи:

упорядкування переліку отримувачів соціальних послуг;

підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення;

забезпечення захищеності інвалідів, сімей з дітьми, інших незахищених верств населення;

підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями, молоддю.

Очікувані результати:

посилення адресності соціальної підтримки малозабезпечених громадян;

підвищення ефективності надання соціальних послуг;

забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Реалізація ефективної політики в галузі культури

Основні завдання і заходи:

інтеграція учасників АТО в культурне життя шляхом проведення в освітніх закладах, бібліотечній системі вечорів-зустрічей, уроків мужності з нагоди другої річниці Дня захисника України;

забезпечення охорони об’єктів історико-культурної спадщини від можливого розорення та знищення;

оптимізація мережі культурно-дозвільних осередків.

Очікувані результати:

стале функціонування закладів культури новоствореної громади, а також забезпечення максимальної доступності мешканців до культурних послуг;

соціальна адаптація учасників АТО в мирному житті;

розвиток розмовного жанру.

Фізична культура і спорт

Основні завдання і заходи:

забезпечення проведення на належному рівні спортивно-масових заходів;

зміцнення здоров’я мешканців засобами фізичного виховання;

забезпечення успішного виступу спортсменів громади в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях;

облаштування спортивних майданчиків на території навчальних закладів, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

взаємодія з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;

підтримка розвитку фізичної культури та спорту людей з особливими потребами та спорту ветеранів, забезпечення підготовки та участі у заходах різних рівнів, здійснення заходів заохочення;

сприяння матеріально-технічному забезпеченню сфери фізичної культури і спорту шляхом врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вживати заходів до залучення інвестицій на зазначену мету, проводити роботи з поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази навчальних закладів (будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих);

Очікувані результати:

підвищення рівня фізичної культури і фізкультурно-оздоровчої роботи;

розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення, підтримка дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту;

зміцнення кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення галузі;

покращення стану здоров’я населення.

Житлово-комунальне господарство

Основні завдання і заходи:

сприяння розвитку благоустрою території: освітлення доріг, скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень, їх утримання в задовільному та упорядкованому стані, створення та формування високодекоративних і ефективних в екологічному відношенні насаджень; охорона та благоустрій парків; обслуговування пам’ятних знаків та дощок, благоустрій кладовищ.

підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами.

Очікувані результати:

підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення;

проведення обґрунтованої тарифної політики.

Дорожньо-транспортний комплекс

Основні завдання і заходи:

будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться в комунальній власності;

розробка довгострокових програм, перспективних планів утримання та розвитку дорожнього господарства;

прискорення розвитку транспортної інфраструктури, що є каталізатором економічного зростання.

Очікувані результати:

поліпшення наявних та побудова нових об’єктів для потреб економічного розвитку;

підвищення якості життя громадян.

 

Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету І.М.Бойко

 

 

 

12 листопада 2018 р.

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ *


Про місцевий бюджет

об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на  2019  рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 87338925 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету — 84510800 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету — 2828125 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  87338925 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету — 78132415 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету — 9206510 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 4002000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі4002000гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 390662 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 31320585 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64,69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України)

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом  4 частини 1   статті 15  Бюджетного кодексу України;

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом  4 частини  1 статті  15  Бюджетного кодексу України;

 

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату ( код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню  (код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам; (код 2620).

 1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Кирилівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

— позики на покриття тимчасових касових розривів  місцевого бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.101 Бюджетного кодексу України делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету ( міжсесійний період) збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та заключати договори щодо умов субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

 

 1. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
 2. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

Кирилівський селищний голова  І.В.Малєєв

 

Додаток №1 «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2019 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об;єктами у 2019 році»

Додаток_№7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році»


 Проект  підготовлено                               І.М.Бойко

Погоджено                                                 І.В.Перебийніс

* З обов’язковим корегуванням у грудні 2018 року