БЮДЖЕТ 2020

11 лютого 2020 р. 

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять третя  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
    від   06.02.2020 року                                                                          № 7

смт. Кирилівка

 Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 33 від 20.12.2019р.

«Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади Кирилівської  селищної   ради на 2020 рік».

                           08532000000

 

Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..23,85 Бюджетного Кодексу України ,Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1..Внести зміни до пунктів 1, 2,3,4,5,9,11  рішення селищної ради від 20.12.2019р  №33 ” Про  бюджет  об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  на 2020 рік” , виклавши їх у такій редакції :

«

1.Визначити на 2020 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   102354046 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  99222878  грн., доходи спеціального фонду бюджету  3131168  грн. в т.ч. бюджету  розвитку  2200000 грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 121097160 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету  101371821 грн., видатки спеціального фонду  місцевого бюджету   19725339 грн в т.ч. бюджету розвитку 16187171 грн.;

профіцит місцевого бюджету у сумі  8128441  грн., в тому числі загального фонду місцевого бюджету  8128441  грн.   Установити  дефіцит загального фонду  місцевого бюджету у сумі   2207673  грн., джерелом покриття  якого  визначити залучення  вільного залишку коштів  станом на 01.01.2020р  у сумі 10336114  грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі 16535441 грн.

., джерелами покриття  якого визначити:

— залучення вільного залишку спеціального фонду  станом на 01.01.2020р у сумі 8407000 грн.,

— надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) у сумі   8128441 грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 39056 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  № 3  до цього рішення.

 

        3.Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

-делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п’ятої статті 103-6 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 47630638  грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
 3. Відповідно до ст.16 Бюджетного кодексу України дозволити селищній раді на конкурсній основі , або придбання цінних паперів в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду,або шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
 4. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих  територіальною громадою селища, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.;

-оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.»

 1. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. 3.  Перерозподіл видатків  у межах  загального  обсягу  місцевого бюджету, що призводить до зміни  затверджених  бюджетних призначень по загальному    та спеціальному фондах, здійснюється  лише за розпорядженням  селищного голови з послідуючим затвердженням на черговій сесії  селищної ради.
 3. Додатки № 1.2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів.

Кирилівський   селищний  голова   І.В.Малєєв

Додаток №1 «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році»

Додаток №7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році»


24 грудня 2019 р.

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять друга  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   20.12.2019  року                                                                 №33

смт. Кирилівка

 

Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади Кирилівської  селищної   ради на 2020 рік.

08532000000

 

        Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Кирилівська селищна рада

ВИРІШИЛА

 

1.Визначити на 2020 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   101754046 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  99222878 грн., доходи спеціального фонду бюджету  2531168 грн. в т.ч. бюджету  розвитку 2200000 грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 101754046 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 95392509 грн., видатки спеціального фонду  місцевого бюджету   6361537 грн в т.ч. бюджету розвитку 6030369 грн.;

профіцит  місцевого бюджету загального фонду у сумі 3830369 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі  3830369 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 47697 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  № 3  до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

-делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п’ятої статті 103-6 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 29678269  грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтєю 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України)

2) джерелами формування у частині фінансування є вільні залишки бюджетних коштів, визначені пунктом  4 частини 1   статті 15  Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений пунктом  4 частини  1 статті  15  Бюджетного кодексу України, а також кошти ,що передаються із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку ( спеціальний фонд), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 3 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу  пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

-капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; (за рахунок джерел, визначених підпунктами  1,2  пункту 6 цього рішення);.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними   видатками  місцевого бюджету загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату ( код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню  (код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам; (код 2620).

9. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Кирилівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

— позики на покриття тимчасових касових розривів  місцевого бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.;

-оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.101 Бюджетного кодексу України делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання  місцевого бюджету ( міжсесійний період) збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та заключати договори щодо умов субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

13. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

14. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів.

Кирилівський селищний голова                          І.В.Малєєв

 

Додаток №1 «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році»

Додаток №7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році»

 

Пояснювальна записка

до  рішення селищної ради «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

08532000000

 

Підсумки виконання бюджету Кирилівської об’єднаної територіальної громади в 2019 році

 

Протягом 11 місяців 2019 року до загального фонду місцевого бюджету громади надійшло 66387,342 тис. грн., що становить 102,3 відсотка від плану, затвердженого на 11 місяців. Перевиконання затвердженого плану склало  1490,476 тис. грн.

До загального фонду бюджету громади надійшло місцевих  податків та зборів 48417,336 тис. грн., що становить 112,23 відсотка затвердженого на січень — листопад 2019 року плану. Понад план надійшло 5276,960 тис.грн.

Відношення фактичних до запланованих в розрізі окремих видів доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у січні-листопаді 2019 році становлять:

 • податок та збір на доходи фізичних осіб – 77,48 відсотка (меньше плану – 3714,879 тис. грн.);
 • податок на прибуток підприємств – 109,15 відсотків;
 • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 71,13 відсотка ( менше плану – 174,643 тис.грн.);
 • акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продуктів) 103,8 відсотка (більше плану – 64,543 тис.гнрн.);
 • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 103,61 відсотка (більше плану –
  59,858 тис.грн.);
 • податки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –
  130,15 відсотка (більше плану – 1504,130 тис.грн.);
 • земельний податок – 103,79 відсотка (більше плану – 847,004 тис.грн.);
 • туристичний збір – 166,82 відсотків ( більше плану – 1194,354 тис.грн)
 • єдиний податок – 154,48 відсотка (більше плану – 1731,471 тис.грн.);
 • плата за надання адміністративних послуг – 98,3 відсотка (менше плану – 0,150 тис. грн.);
 • державне мито – 149,32% (більше плану – 1,287 тис. грн.).

 

Прогноз доходів бюджету Кирилівської  ОТГ на 2020 рік

 

Формування доходів бюджету Кирилівської ОТГ здійснено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України,  Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини місцевого бюджету на 2020 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2019 рік, прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2020 рік, підвищення мінімальної заробітної плати до 4723 грн., а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 11 місяців 2019 року.

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету Кирилівської громади прогнозується в сумі 77490,694 тис. грн., що на 1,5% більше очікуваних надходжень 2019 року).

Основні показники  бюджету  Кирилівської ОТГ на 2020 рік

Доходи

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету Кирилівської громади прогнозується на рівні 77490,694 тис. грн. (на 1,5 % більше очікуваних надходжень 2019 року), у т.ч. обсяг загального фонду –
74959,526 тис. грн. (на 8,23 % більше очікуваних надходжень 2019 року), обсяг спеціального фонду – 2531,168 тис. грн. (на 32,5 % менше надходжень
2019 року).

По спеціальному фонду прогнозні показники на 2020 рік, порівняно із очікуваними надходженнями 2019 року, зменшуються, передусім, за рахунок зменшення обсягу надходжень по бюджету розвитку ( КПК 33010100).

Обсяг податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік планується у розмірі 17854,500 тис. грн., що на 1,92%  менше  очікуваних надходжень 2019 року.

Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведено відповідно до норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України з урахуванням  соціальних пільг, передбачених законодавством, та податкової ставки у розмірі 18 %. Враховано підвищення мінімальної заробітної плати до 4723 грн., прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 2102 грн.

Відрахування до бюджету громади податку на доходи фізичних осіб визначені від обсягу податку, обрахованого в цілому по громаді, 60%, як і передбачено ст. 64 Бюджетного кодексу. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень селищного бюджету становить 23,81%.

Прогноз обсягу податку на прибуток  підприємств комунальної власності селищної ради  обраховано відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України на підставі динаміки надходжень за попередні роки та очікуваного фінансового результату підприємств до оподаткування за 2019 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18%. Розрахункова сума податку становить 250,0 тис.грн., що обрахована на рівні надходжень
2019 року. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень селищного бюджету становить 0,33%.

По внутрішнім податкам на товари та послуги прогнозний обсяг визначений у сумі   3500,000 тис.грн., що на 16,84%  менше очікуваних надходжень 2019 року, а саме:

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів планується – 1500,000 тис.грн., що на 14,72% менше очікуваних надходжень 2019 року;

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  планується – 400,000 тис.грн., що на 38,46% менше очікуваних надходжень
2019 року;

акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) планується – 1600,0 тис.грн., що на 11,11%  менше очікуваних надходжень 2019 року.

Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень селищного бюджету становить 4,67%.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами житлової та нежитлової нерухомості запланований на 2020 рік у сумі 8811,000 тис.грн., що на 15,33% більше очікуваних надходжень 2019 року. Питома вага податку  у  прогнозному обсязі загального фонду селищного бюджету становить 11,75%.

Земельний податок та орендна плата за землю юридичних та фізичних осіб заплановано на 2020 рік у сумі 30546,024 тис.грн., що на 1,6% менше очікуваних надходжень 2019 року. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету ОТГ становить 40,75%.

Туристичний збір , сплачений юридичними і фізичними особами запланований на 2020 рік у сумі 6000,000 тис.грн, що на 219,15 % більше очікуваних надходжень  2019 року. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету ОТГ становить 8,0%.

Єдиний податок на 2020 рік прогнозується у сумі 4200,000 тис.грн., що на 20,34% більше очікуваних надходжень 2019 року. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету ОТГ становить 5,60%.

Розрахунок решти доходів загального фонду місцевого бюджету (доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні штрафи, плата за надання адміністративних послуг, державне мито, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним та інші неподаткові надходження), які становлять 3798,002 тис. грн., обраховано відповідно  до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2018 і 2019 роках. Питома вага податків у прогнозному обсязі  загального фонду селищного бюджету становить 5,07%.

Розрахунок екологічного податку проведено з урахуванням ставки податку, які визначені ст. 243, 245, 246 розділу VІІІ Податкового кодексу України, а також ст.69-1 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої до бюджету об’єднаної територіальної громади зараховується 25 % екологічного податку. Прогнозна сума надходжень податку до спеціального фонду місцевого бюджету у 2020 році становить 160,000 тис.грн., що на рівні   2019 року, у зв’язку зі змінами в законодавстві відрахувань екологічного податку до місцевих бюджетів.

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних  установ, які підпорядковані селищній раді, визначений на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у обсязі 171,168 тис. грн., що на 63,04 %  менше очікуваних надходжень за 2019 рік.

 

Загальні підходи до формування видатків бюджету  Кирилівської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

При формуванні видаткової частини місцевого бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2020 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої та медичної субвенцій, базової дотації, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок  відповідної додаткової дотації  з державного бюджету), визначені у Законі про Державний бюджет України на 2020 рік та власні ресурси місцевого бюджету.

Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.

Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування коштів до Якимівської ОТГ на видатки вторинної ланки. Видатки на комунальні послуги та енергоносії закладів охорони здоров’я селищної ради плануються за рахунок місцевого бюджету.

Крім того, загальний обсяг медичної субвенції не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги , які за пропозицією Міністерства охорони здоров’я в рамках заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я повинно бути виділено в окрему бюджетну програму КПКВК 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню» за рахунок коштів державного бюджету.

З урахуванням вищезазначеного, загальний обсяг видатків по розпорядниках коштів місцевого бюджету в проекті бюджету на 2020 рік складає 101754,146 тис. грн., що на 16,38 % або 14320,69 тис. грн. більше ніж затверджено у 2019 році.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2020 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

— запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 4723 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2102 грн.;

— оздоровлення педагогічним, медичним працівникам, працівникам соціального захисту, працівникам культури комунальних закладів у розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

— встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22%.

Врахований фонд заробітної плати з нарахуваннями по установах бюджетної сфери бюджету  Кирилівської громади у порівнянні з 01.01.2019 роком зросте на 36,68% або 16862,8 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2019 році, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2020 році за обрахунками МФУ. У порівнянні із 2019 роком видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховані на 100%.

Видатки на медикаменти та харчування враховані згідно діючих нормативів пільговим категоріям та дітям 1-4 класів.

У  бюджеті передбачені видатки на програми та заходи соціального захисту, які потребують фінансування з початку 2020 року, у сумі
935,000 тис.грн., що  менше на 18,63% ніж на початок 2019 року.

У тому числі:

— відшкодування на проїзд хворим нефрологічного профілю,  інші соціальні виплати, які затверджені програмою та здійснюються безпосередньо громадянам, та ін.

 

Видатки

в розрізі бюджетних програм бюджету Кирилівської ОТГ

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

(0110150)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання органу місцевого самоврядування у загальному фонді бюджету передбачено
19981,466 тис. грн., що у порівнянні  з 2019 роком більше на 2791,027 тис.грн. або на 16,23%. Численність працівників – 69,5 штатних одиниць.

Запропонований бюджет на 2020 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, видатки на енергоносії та інші поточні видатки.

У показниках на 2020 рік враховані видатки на:

— заробітну плату з нарахуваннями на неї – 17147,466 тис.грн., що на 2903,478 тис.грн або на 20,38 % більше ніж у 2019 році;

— оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1029,000 тис.грн., що на 84,600 тис.грн. або на  8,95 % більше ніж у 2019 році;

— інші поточні видатки – 1805,000 тис. грн. або на 7,8%  менше ніж у 2019 році (придбання канцтоварів, паперу, придбання ПММ, газ, запчастини, сплата послуг зв’язку, Інтернет та періодичні видання, сплата за вивіз сміття, заправка картриджів, відрядження та інші).

 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

(0110160)

 Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання керівництва органу освіти у загальному фонді бюджету передбачено
811,798 тис. грн.. Численність працівників – 3 штатні одиниці.

У  показниках на 2020 рік враховані видатки на:

— заробітну плату з нарахуваннями на неї – 806,298 тис.грн.що на 112,142 тис.грн більше ніж у 2019 році;

— інші видатки – 5,5 тис.грн.,(  відрядження).

Надання дошкільної освіти

(0611010)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання дитячих дошкільних закладів освіти у загальному фонді бюджету передбачено
5751,000 тис. грн., що у порівнянні з 2019 роком більше на 1834,299 тис.грн., або 46,83%. У 2020 році будуть утримуватися 2 дошкільних заклади, в т.ч. 2 сільські дитячі садки. Загальна кількість штатних одиниць – 32.

У показниках на 2020 рік враховані видатки на:

— заробітну плату з нарахуваннями на неї – 4176,546 тис.грн., що на 52,0% більше ніж у 2019 році;

— оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 813,784 тис.грн., що на 60,6% більше ніж у 2019 році;

— медикаменти – 6,0 тис. грн. або на 20% більше ніж у 2019 році;

— харчування – 544,670 тис. грн. або на 76,8%  більше ніж у 2019 році;

— інші поточні видатки – 210,000 тис. грн. або на 19,2%   менше ніж у 2019 році.

Видатки на харчування враховані згідно до Постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» відповідно до денних норм на одну дитину. Кількість дітей у дошкільних закладах в 2020 році – 62 чоловік.

Розрахунками бюджету на 2020 рік за рахунок власних надходжень дошкільних закладів освіти по спеціальному фонду передбачено  136,168 тис. грн., що у порівнянні з 2019 роком менше на 34,5 тис.грн., або на 20,2%. На  харчування – 136,168 тис.грн.

Відповідно до  Програми селищної ради «Соціально – економічного розвитку Кирилівської селищної ради на 2018-2020 роки»( затвердженої рішенням сесії ради від 21.12.2017р №12), на 2020 рік передбачено кошти в сумі 50,0 тис.грн на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту харчоблоку Атамайського дитячого садка «Чебурашка».

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(0611020)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання загальноосвітніх шкіл у загальному фонді бюджету передбачено 36568,312 тис.грн., що у порівнянні з 2019 роком більше на 10589,781 тис.грн., (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції – 17998,1 тис.грн., яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам, та видатки за рахунок власних ресурсів бюджету – 18570,212 тис.грн.).

У 2020 році будуть утримуватися 4 школи, в т.ч. 2 міські, 2 сільські. Загальна численність працівників – 187,14  штатних одиниць.

Запропонований  бюджет на 2020 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї в повному обсязі, медикаменти, харчування, видатки на енергоносії .

У показниках на 2020 рік враховані видатки на:

— заробітну плату з нарахуваннями на неї – 29224,779 тис. грн., що на 9981,063тис.грн. або 51,86% більше ніж у 2019 році.

— оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3412,4 тис. грн., що на 10,28% менше ніж у 2019 році;

— медикаменти – 22,0 тис. грн. або на 10% більше ніж у 2019 році;

— харчування –  3148,000 тис. грн. або на 80%  більше ніж у 2019 році, видатки на харчування враховані згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» відповідно до денних норм на одну дитину та із розрахунку 25,0 грн. на добу ;

— інші видатки – 761,133 тис. грн. або на 368,867 тис.грн. менше ніж у 2019 році (придбання канцтоварів, паперу, придбання ПММ, запчастини, сплата послуг зв’язку, Інтернет та періодичні видання, сплата за вивіз сміття, заправка картриджів, вогнегасників, сплата за підвіз підручників та інші).

Відповідно до  Програми селищної ради «Соціально – економічного розвитку Кирилівської селищної ради на 2018-2020 роки»( затвердженої рішенням сесії ради від 21.12.2017р №12), на 2020 рік передбачено кошти в сумі 150,0 тис.грн на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту внутрішніх приміщень Атамайської ЗОШ 1-3 ступеня, Охрімівської ЗОШ 1-3 ступеня та Кирилівської школи-садка «Золота рибка» 1-го ступеня.

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими»

(0111100)

У 2020 році на утримання дитячої музичної школи, за рахунок загального фонду бюджету передбачено 2175,864 тис.грн., що на  259,222 тис. грн.  або на 13,52% більше за видатки 2019 року.

Штатна чисельність –  16,53  штатних одиниць.

У бюджеті на 2020 рік враховані видатки:

— на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2160,864 тис. грн., що більше  на 23,54% ніж у 2019 році;

— інші  поточні видатки – 15,0 тис.грн..

По спеціальному фонду  не передбачені видатки на заробітну плату та нарахування на неї.

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(0611150)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання методичного кабінету у загальному фонді бюджету передбачено 285,700 тис.грн.. Загальна численність працівників – 4,0 штатних одиниць.

Запропонований бюджет на 2020 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї.

У  показниках на 2020 рік враховані видатки на:

— заробітну плату з нарахуваннями на неї – 280,700 тис.грн. ., що більше  на 22,38% ніж у 2019 році;

— інші видатки – 5,0 тис.грн.,( придбання канцтоварів, періодичне видання).

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(0611161) 

Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання централізованої бухгалтерії у загальному фонді бюджету передбачено 1721,800 тис.грн., що на 706,661 тис.грн більше ніж у 2019 році.. Загальна численність працівників – 7 штатних одиниць.

Запропонований бюджет на 2020 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї.

У показниках на 2020 рік враховані видатки на:

— заробітну плату з нарахуваннями на неї – 1524,400 тис.грн., що на 93,0% більше ніж у 2019 році ;

— інші видатки – 197,400 тис.грн., що на 28,160 тис.грн менше ніж у 2019 році( придбання канцтоварів, періодичне видання, відрядження, тощо).

Інші програми та заходи у сфері освіти

(0611162)

Розрахунками бюджету на 2020 рік у загальному фонді бюджету передбачено 592,620 тис.грн., на реалізацію програм об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради «Шкільний автобус» на 2020 рік( затвердженою рішенням сесії ради від  20.12.2019р №54 )- 589,000 тис.грн, та Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям,позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Кирилівської об’єднаної  територіальної громади Якимівського  району на 2020 рік – 3,620 тис.грн.

У  показниках на 2020 рік враховані видатки на:

— інші видатки – 589,000 тис. грн., (перевезення школярів) та 3,620 тис.грн ( одноразова допомога дітям-сиротам).

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

(0112141)

Розрахунками бюджету на 2020 рік відповідно до Програми імунопрофілактики та захисту населення Кирилівської ОТГ від інфекційних хвороб на 2020 рік ( затвердженою рішенням сесії від 20.12.2019 № 19) заплановані кошти в сумі 50,640 тис.грн. , що більше на 0,640 тис.грн. ніж у 2019 році.

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

(0112142)

Розрахунками бюджету на 2020 рік відповідно до Програми протидії захворюванню на туберкульоз в Кирилівській  ОТГ на 2020 рік (затвердженою рішенням сесії від 20.12.2019 № 21) заплановані кошти в сумі 42,500 тис.грн. на придбання туберкуліну, що більше на 5,500 тис.грн. ніж у 2019 році.

Централізовані заходи  з лікування онкологічних хворих

(0112145)

Розрахунками бюджету на 2020 рік відповідно до Кирилівської селищної програми «Онкологія» на 2020 рік (затвердженою рішенням сесії від 20.12.2019 № 20) заплановані кошти в сумі 50,000 тис.грн., що на рівні 2019 року.

 Інші програми та заходи  у сфері охорони здоров’я

(0112152) 

На 2020 рік за загальним фондом бюджету передбачені видатки в обсязі
3485,058 тис.грн.

За рахунок  бюджетних коштів загального фонду в 2020 році КНП « АЗПСМ» буде  забезпечено, згідно чинного законодавства та відповідно до  програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Кирилівської селищної ради « Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» на 2020 рік затвердженої рішенням сесії від 20.12.2019р №2,оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 865,000 тис.грн.,пільгові ліки -50,640 тис.грн. придбання медикаментів- 83,800 тис.грн. заробітна плата( Фапів та Фп) – 2210,818 тис.грн. інші видатки- 274,800 тис.грн. та за рахунок спеціального фонду місцевого бюджету  -20,0 тис.грн( придбання основних засобів )

Оздоровлення та відпочинок дітей ( крім заходів з оздоровлення дітей , що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(0613140) 

На 2020 рік відповідно до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Кирилівської ОТГ на 2020 рік» (затверджена рішенням сесії від 20.12.2019 № 55) заплановано 10,0 тис.грн., що на рівні 2019 року

Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(0113242)

У показниках на 2020 рік на забезпечення функціонування Програми на соціальний захист населення Кирилівської  ОТГ на 2020 рік, затвердженої рішенням сесії 20.12.2019 № 2 плануються видатки в обсязі 935,0 тис. грн.,  що на 214,000 тисч.грн менше  ніж  2019 року (на поховання та матеріальну допомогу,тощо)

Забезпечення діяльності інші закладів в галузі  культури і мистецтва

(0114081) 

У 2020 році на утримання КЗ «ЦКДМО» за рахунок загального фонду бюджету передбачено 9893,068 тис.грн..

Штатна чисельність –  60,75  штатних одиниць.

У бюджеті на 2020 рік враховані видатки:

— на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 7514,603 тис. грн. що більше  на 19,73% ніж у 2019 році;

— оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1197,565 тис. грн що більше  на 27,06% ніж у 2019 році;.

— інші  поточні видатки – 1180,900 тис. грн.

За рахунок спеціального фонду місцевого бюджету заплановано  -150,0 тис.грн( придбання основних засобів )

 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-   спортивних товариств

(0115032)

 Розрахунками бюджету на 2020 рік на фінансування ДЮСШ «Азовець» передбачено 2116,783 тис. грн.. що на 313,783 тис.грн  більше ніж у 2019 році

В загальному фонді місцевого бюджету враховані видатки на реалізацію   «Програми розвитку фізичної культури та спорту Кирилівської ОТГ на 2018-2020 роки» ( затвердженої рішенням сесії ради від 21.12.2017р № 1) у сумі 2106,783 грн..

Забезпечення  діяльності водопровідно–каналізаційного господарства

(0116013) 

У 2020 році на утримання водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок загального фонду бюджету передбачено 650,0 тис.грн. на реалізацію    «Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кирилівської ОТГ  на 2020 рік» ( затвердженої рішенням сесії ради від 20.12.2019р №2), що більше на 200,0 тис.грн ніж у 2019 році.

Буде утримуватися 1 установа: КП  «Жилкомсервіс».

В загальному фонді місцевого бюджету враховані видатки на

— отримання спеціального дозволу на користування надрами –
650,0 тис.грн

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(0116020) 

У 2020 році на функціонування водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок загального фонду бюджету передбачено 1952,600 тис.грн. на реалізацію    «Програми підтримки комунальних підприємств Кирилівської ОТГ  на 2020 рік» ( затвердженої рішенням сесії ради від 20.12.2019р № 26),.

Буде утримуватися 1 установа: КП  «Жилкомсервіс».

В загальному фонді місцевого бюджету враховані видатки на поповнення обігових коштів підприємства ( погашення оплати за електроенергію, придбання паливно-мастильних матеріалів, тощо.) – 1952,600,0 тис.грн

Організація благоустрою населених пунктів

(0116030)

У 2020 році на благоустрій  сіл, селища  за рахунок загального фонду бюджету передбачено 6950,0 тис.грн..

В загальному фонді місцевого бюджету заплановано на  реалізацію  «Програми благоустрою селища та сіл Кирилівської ОТГ на 2020 рік»( затвердженої рішенням сесії ради від 20.12.2019р №2 ),  в тому числі:

— поховальні та супутні послуги  — 200,000 тис.грн.,

— послуги щодо утилізації та поводженням зі сміттям пляжу – 700,000 тис.грн.;

— придбання матеріалів для освітлення вулиць (таймери, лампи, світильник, АВВГ, магнітні пускачі)  — 100,000тис.грн.;

— оплату електроенергії – 900,0 тис.грн (Вуличне освітлення смт Кириліка с.Охрімівка, с.Атманай, с.Солоне, с.Нове, с.Лиманське);

— послуги щодо утилізації та поводженням зі сміттям території – 4000,000 тис.грн.;

— догляд за зеленими насадженнями – 700,000 тис.грн;

— ремонт вуличного освітлення,доріг – 200,000 тис.грн;

— ТО та обслуговування фонтану – 100,000 тис.грн.

Відповідно Програми селищної ради «Соціально – економічного розвитку Кирилівської селищної ради на 2018-2020 роки»( затвердженої рішенням сесії ради від 21.12.2017р №12), на 2020 рік передбачено кошти в сумі 1089,005 тис.грн на капітальний ремонт 2 частини алеї по вул..Ювілейна ( спортивна зона) в смт.Кирилівка Якимівського району Запорізької області , та 2261,364 тис.грн. на  капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту Азовський ( від вул.Соборної до вул.Центральної) в смт.Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

(0117650) 

Відповідно до  «Програми в сфері регулювання земельних відносин селища Кирилівка на 2020 рік»( затвердженої рішенням сесії ради від 20.12.2019р№3),  в  бюджеті спеціального фонду на 2020 рік заплановано кошти в сумі 450,000 тис.грн. на  на проведення експертної грошової оцінки  земельних ділянок, що  готуються для купівлі-продажу  смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

(0117660)

Відповідно до  «Програми в сфері регулювання земельних відносин селища Кирилівка на 2020 рік»( затвердженої рішенням сесії ради від 20.12.2019р№3),  в  бюджеті спеціального фонду на 2020 рік заплановано кошти в сумі 200,000 тис.грн. на експертні звіти земельних ділянок, що  готуються для купівлі-продажу  смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю

(0117693) 

Відповідно до «Програми землеустрою території Кирилівської ОТГ на 2020 рік»( затвердженої рішенням сесії ради від 20.12.2019р № 2),  в  бюджеті загального фонду на 2020 рік заплановано кошти в сумі 160,000 тис.грн., що на 240,0 тис.грн менше ніж у 2019 році, на технічну документацію по  виносу  меж  адміністративно-територіальної одиниці   в  натуру  (на  місцевість)  з  каталогом  координат  їх поворотних точок ( технічна документація земельних ділянок)  смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(0117363)

 Відповідно до  Програми селищної ради «Соціально – економічного розвитку Кирилівської селищної ради  на 2018-2020 роки»( затверджено рішенням сесії ради від 21.12.2017р №12) , кошти у сумі 1550,000 тис.грн. передбачено  на будівництво спорткомплексу по вул..Проспект Азовський в смт.Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

Охорона навколишнього природного середовища

(0118340)

Відповідно до  Екологічної програми Кирилівської селищної територіальної громади на 2020 рік»( затвердженої рішенням сесії ради від 20.12.2019р №2) , заплановано в 2020 році провести озеленення території ради  на суму 160,000 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції

(0119410)

Відповідно до ст.93 Бюджетного кодексу України планується передати   до бюджету ОТГ Якимівської на II ланку- 1218,300 тис.грн. надходження медичної субвенції з державного бюджету в 2020 році, що складає – 1218,300 тис.грн.

 

Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету                 І.М. Бойко

 


13 листопада 2019 р.

ПРОЕКТ

                                                                                                          

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   ______.2019  року                                                                         №

смт. Кирилівка

 

Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади Кирилівської  селищної   ради  на 2020 рік.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Кирилівська селищна рада

ВИРІШИЛА

 

 1. Визначити на 2020 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   97946226 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  95551226 грн., доходи спеціального фонду бюджету  2395000  грн. в т.ч. бюджету  розвитку  2200000грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 97946226 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 95071226 грн., видатки спеціального фонду  місцевого бюджету  2875000 грн в т.ч. бюджету розвитку 2680000 грн.;

профіцит  місцевого бюджету загального фонду у сумі 480000 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі 480000 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 47776 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  № 3  до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 29527438 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтєю 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України)

2) джерелами формування у частині фінансування є вільні залишки бюджетних коштів, визначені пунктом  4 частини 1   статті 15  Бюджетного кодексу України;

 1. 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений пунктом  4 частини  1 статті  15  Бюджетного кодексу України, а також кошти ,що передаються із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку ( спеціальний фонд), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними   видатками  місцевого бюджету загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату ( код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню  (код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам; (код 2620).

 

 1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Кирилівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

— позики на покриття тимчасових касових розривів  місцевого бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.;

-оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

 1. Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.101 Бюджетного кодексу України делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання  місцевого бюджету ( міжсесійний період) збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та заключати договори щодо умов субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

 

 1. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

 

 1. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1.  Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

Кирилівський селищний голова        І.В.Малєєв

Проект  підготовлено                                        І.М.Бойко

Погоджено                                                             І.В.Перебийніс

 

Додаток №1 «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році»

Додаток №7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році»