БЮДЖЕТ 2020

13 листопада 2019 р.

ПРОЕКТ

                                                                                                          

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   ______.2019  року                                                                         №

смт. Кирилівка

 

Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади Кирилівської  селищної   ради  на 2020 рік.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Кирилівська селищна рада

ВИРІШИЛА

 

 1. Визначити на 2020 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   97946226 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  95551226 грн., доходи спеціального фонду бюджету  2395000  грн. в т.ч. бюджету  розвитку  2200000грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 97946226 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 95071226 грн., видатки спеціального фонду  місцевого бюджету  2875000 грн в т.ч. бюджету розвитку 2680000 грн.;

профіцит  місцевого бюджету загального фонду у сумі 480000 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі 480000 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

оборотний  залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 47776 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  № 3  до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 29527438 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтєю 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України)

2) джерелами формування у частині фінансування є вільні залишки бюджетних коштів, визначені пунктом  4 частини 1   статті 15  Бюджетного кодексу України;

 1. 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений пунктом  4 частини  1 статті  15  Бюджетного кодексу України, а також кошти ,що передаються із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку ( спеціальний фонд), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними   видатками  місцевого бюджету загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату ( код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню  (код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам; (код 2620).

 

 1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Кирилівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

— позики на покриття тимчасових касових розривів  місцевого бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.;

-оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

 1. Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.101 Бюджетного кодексу України делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання  місцевого бюджету ( міжсесійний період) збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів  місцевого бюджету  та заключати договори щодо умов субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

 

 1. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

 

 1. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1.  Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

Кирилівський селищний голова        І.В.Малєєв

Проект  підготовлено                                        І.М.Бойко

Погоджено                                                             І.В.Перебийніс

 

Додаток №1 «Доходи місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №5 «Міжбюджетні трансферти об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2020 рік»

Додаток №6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році»

Додаток №7 «Розподіл витрат місцевого бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році»