БЮДЖЕТ 2018

 

УКРАЇНА

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ селищного голови

від  16.10.2018р                                                        №  150/02-01-04

 

Про   внесення змін до паспортів бюджетних програм  на 2018 рік

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Кирилівської селищної ради від 11.10.2018 № 7  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії №2 від 21.12.2017р. «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік»»:

 1. 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених розпорядженням селищного голови від 19.01.2018 № 06/02-01-04 “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік ” та затвердити  їх в новій редакції по:

КПКВК 0117442 “ Утримання та розвиток транспортної інфраструктури”;

КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

КПКВК 0110160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у  містах (місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах»

КПКВК 0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я»

КПКВК 0111100 “ Надання спеціальної  освіти школами естетичного виховання(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими, мистецькими)”;

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

КПКВК 0116030  « Організація благоустрою населених пунктів »

КПКВК 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 Селищний голова  І.В.Малєєв

Зміни паспорти бюджетних програм 11102018


 

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шістнадцята  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   11.10.2018 року № 7

смт. Кирилівка

 Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 2 від 21.12.2017р«Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади

 Кирилівської  селищної   ради на 2018 рік».

Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..23,85 Бюджетного Кодексу України ,Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1..Внести зміни до пунктів 1, 2,4,5,7,  рішення селищної ради від 21.12.2017р №2” Про  бюджет  об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  на 2018 рік” , виклавши їх у такій редакції :

«

 1. Визначити на 2018 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі 92719497 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 84317804 грн., доходи спеціального фонду бюджету  8401693  грн. в т.ч. бюджету  розвитку 8013693 грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 113419749 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 76940842 грн., видатки спеціального фонду бюджету   36478907грн в т.ч. бюджету розвитку   33790907 грн.;

профіцит місцевого бюджету у сумі   18120446  грн., в тому числі загального фонду місцевого бюджету    18120446  грн.   Установити  дефіцит загального фонду  місцевого бюджету у сумі     15400252 грн., джерелом покриття  якого  визначити залучення  вільного залишку коштів  станом на 01.01.2018р  у сумі  15400252  грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі  23420446грн.

., джерелами покриття  якого визначити:

— залучення вільного залишку спеціального фонду  станом на 01.01.2018р у сумі 5300000 грн.,

— надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) у сумі   18120446 грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

 1.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2018 рік 113419749.грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду  76940842  грн. та спеціальному фонду   36478907 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 4. Затвердити в складі видатків бюджету Кирилівської селищної об`єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 63120578 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.»

2.. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань..  Перерозподіл видатків  у межах  загального  обсягу  місцевого бюджету, що призводить до зміни  затверджених  бюджетних призначень по загальному    та спеціальному фондах, здійснюється  лише за розпорядженням  селищного голови з послідуючим затвердженням на черговій сесії  селищної ради.

3.. Додатки № 1.2,3,5.6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Кирилівський   селищний  голова І.В.Малєєв

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до рішення 16 сесії 7 скликання селищної  ради від  11.10.2018 року № 7 «Про  внесення змін  і  доповнень до рішення сесії від 21.12.17 № 2 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік».

Додаток 1 Доходи бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2018 рік.

Додаток 2 Фінансування бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік.

Додаток 3 Розподіл видатків бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік.

Додаток 5 Міжбюджетні трансферти з бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради місцевим/державному бюджетам на 2018 рік.

Додаток 6 Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.

Додаток 7 Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради у 2018 році.

 

 

УКРАЇНА

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

        Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ селищного голови

від  23.07.2018р                                                        №  124/02-01-04

Про  затвердження та  внесення змін до паспортів бюджетних програм  на 2018 рік

             Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Кирилівської селищної ради від 17.07.2018 № 9  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії №2 від 21.12.2017р. «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік»»:

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету по програмно-цільовому методу на 2018 рік :

КПКВК 0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я»

 

 1. 2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених розпорядженням селищного голови від 19.01.2018 № 06/02-01-04 “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік ” та затвердити  їх в новій редакції по:

КПКВК 0117442 “ Утримання та розвиток транспортної інфраструктури”;

КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

КПКВК 0117130   «Здійснення  заходів із землеустрою»

КПКВК 0115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»

КПКВК 0118410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

КПКВК 0116030  « Організація благоустрою населених пунктів »

КПКВК 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 Селищний голова                                                           І.В.Малєєв

Зміни паспорти бюджетних програм 17072018

Паспорт бюджетної програми 0112151

 

УКРАЇНА

 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дванадцята  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   17.07.2018 року                                                                                         №9

смт. Кирилівка

 

 Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 2 від 21.12.2017р«Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади

 Кирилівської  селищної   ради на 2018 рік».

 

Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..23,85 Бюджетного Кодексу України ,Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1..Внести зміни до пунктів 1, 2,4,5,7,  рішення селищної ради від 21.12.2017р №2” Про  бюджет  об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  на 2018 рік” , виклавши їх у такій редакції :

«

 1. Визначити на 2018 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі 84453304 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 78361304 грн., доходи спеціального фонду бюджету  6092000  грн. в т.ч. бюджету  розвитку 5704000 грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 105153556 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 74134440 грн., видатки спеціального фонду бюджету   31019116грн в т.ч. бюджету розвитку   28331116  грн.;

профіцит місцевого бюджету у сумі   14988902  грн., в тому числі загального фонду місцевого бюджету   14988902  грн.   Установити  дефіцит загального фонду  місцевого бюджету у сумі     15400252 грн., джерелом покриття  якого  визначити залучення  вільного залишку коштів  станом на 01.01.2018р  у сумі  15400252  грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

 

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі   20288902грн.

., джерелами покриття  якого визначити:

— залучення вільного залишку спеціального фонду  станом на 01.01.2018р у сумі 5300000 грн.,

— надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) у сумі   14988902 грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2018 рік 105153556.грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду  74134440 грн. та спеціальному фонду   31019116 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 4. Затвердити в складі видатків бюджету Кирилівської селищної об`єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 56089546 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.»

 

 1. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. 3.  Перерозподіл видатків  у межах  загального  обсягу  місцевого бюджету, що призводить до зміни  затверджених  бюджетних призначень по загальному    та спеціальному фондах, здійснюється  лише за розпорядженням  селищного голови з послідуючим затвердженням на черговій сесії  селищної ради.
 3. Додатки № 1.2,3,5.6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Кирилівський   селищний  голова              І.В.Малєєв

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до рішення 12 сесії 7 скликання селищної  ради від  17.07.2018 року № 9 «Про  внесення змін  і  доповнень до рішення сесії від 21.12.17 № 2 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік»

Додаток №1 Доходи бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2018 рік

Додаток №2_Фінансування бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік

Додаток №3 Розподіл видатків бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік

Додаток №5 Міжбюджетні трансферти з бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

Додаток №6 Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Додаток №7 Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради у 2018 році

 

 

УКРАЇНА

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

                                               Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови

від  04.07.2018р                                                        №  116/02-01-04

Про  затвердження та  внесення змін до паспортів

 бюджетних програм  на 2018 рік

             Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Кирилівської селищної ради від 26.06.2018 № 6  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії №2 від 21.12.2017р. «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік»»:

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету по програмно-цільовому методу на 2018 рік :

КПКВК 0114081 « Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

 1. 2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених розпорядженням селищного голови від 19.01.2018 № 06/02-01-04 “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік ” та затвердити  їх в новій редакції по:

КПКВК 0111100 “ Надання спеціальної  освіти школами естетичного виховання(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими, мистецькими)”;

КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

КПКВК 0114030   «Забезпечення діяльності бібліотек»

КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

КПКВК 0114082 «Інші  заходи в галузі культури і мистецтва»

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

КПКВК 0116030  « Організація благоустрою населених пунктів »

 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 Селищний голова                                                           І.В.Малєєв

 

Паспорт бюджетної програми 0114080

Зміни в паспорти бюджетних програм 26062018

РІШЕННЯ Одинадцятої  сесії сьомого скликання Кирилівської селищної ради Якимівського району  Запорізької області «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 2 від 21.12.2017р«Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади Кирилівської  селищної   ради на 2018 рік.»

Пояснювальна записка до рішення Одинадцятої  сесії сьомого скликання Кирилівської селищної ради Якимівського району  Запорізької області «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 2 від 21.12.2017р«Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади Кирилівської  селищної   ради на 2018 рік.»

Додаток 1 «Доходи бюджету об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2018 рік» 

Додаток 2 «Фінансування бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік»

Додаток 3 «Розподіл видатків бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік»

Додаток 6 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»

Додаток 7 «Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради у 2018 році»

 

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ селищного голови

від 18.04.2018р  №   68/02-01-04

Про  затвердження та  внесення змін до паспортів бюджетних програм  на 2018 рік

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Кирилівської селищної ради від 15.02.2018 № 9  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії №2 від 21.12.2017р. «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік»»:

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету по програмно-цільовому методу на 2018 рік :

КПКВК 0110160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у  містах (місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах»

 1. 2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених розпорядженням селищного голови від 19.01.2018 № 06/02-01-04 “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік ” та затвердити  їх в новій редакції по:

КПКВК 0111020 “ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

КПКВК 0111010   «Надання дошкільної освіти»

КПКВК 0117691 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

КПКВК 0111162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

КПКВК 0116020  «Забезпечення     функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають  житлово-комунальні послуги»

 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова  І.В.Малєєв

Паспорт бюджетної програми КПКВК 0110160

Паспорти бюджетних програм КПКВК 0111020 , КПКВК 0110150, КПКВК 0111010, КПКВК 0117691, КПКВК 0111162, КПКВК 0116013, КПКВК 0116020

 

 

КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cьома  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   17.04.2018 року

смт. Кирилівка

 Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 2 від 21.12.2017р«Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади

 Кирилівської  селищної   ради на 2018 рік».

 Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..23,85 Бюджетного Кодексу України ,Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пунктів 1, 2,4,5,7,  рішення селищної ради від 21.12.2017р №2” Про  бюджет  об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  на 2018 рік” , виклавши їх у такій редакції :

«  1 . Визначити на 2018 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   71702339 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  68260339 грн., доходи спеціального фонду бюджету  3442000 грн. в т.ч. бюджету  розвитку 3054000 грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 91760204 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету  68279578 грн., видатки спеціального фонду бюджету    23480626 грн в т.ч. бюджету розвитку 20792626 грн.;

профіцит місцевого бюджету у сумі   14738626 грн., в тому числі загального фонду місцевого бюджету   14738626 грн.   Установити  дефіцит загального фонду  місцевого бюджету у сумі   14757865  грн., джерелом покриття  якого  визначити залучення  вільного залишку коштів  станом на 01.01.2018р  у сумі 14757865  грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі  20038626 грн., джерелами покриття  якого визначити:

— залучення вільного залишку спеціального фонду  станом на 01.01.2018р у сумі 5300000 грн.,

— надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) у сумі   14738626 грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

 1.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2018 рік 91760204.грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду  68279578 грн. та спеціальному фонду   23480626 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 4. Затвердити в складі видатків бюджету Кирилівської селищної об`єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 39451418 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.»

2. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

3. Перерозподіл видатків  у межах  загального  обсягу  місцевого бюджету, що призводить до зміни  затверджених  бюджетних призначень по загальному    та спеціальному фондах, здійснюється  лише за розпорядженням  селищного голови з послідуючим затвердженням на черговій сесії  селищної ради.

4. Додатки № 1.2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Кирилівський   селищний  голова І.В.Малєєв

ДОДАТКИ №№1,2,3,5,6,7:

Доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2018 рік; 

Фінансування бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік;

Розподіл видатків бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік;

Міжбюджетні трансферти  з бюджету  об`єднаної  територіальної громади Кирилівської селищної ради місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік;

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку;

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради у 2018 році.

 

КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ята  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   15.02.2018 року

смт. Кирилівка

 Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 2 від 21.12.2017р«Про  бюджет  об’єднаної  територіальної громади

 Кирилівської  селищної   ради на 2018 рік».

 

Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст..23,85 Бюджетного Кодексу України ,Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пунктів 1, 2,4,5,7,  рішення селищної ради від 21.12.2017р №2” Про  бюджет  об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради  на 2018 рік” , виклавши їх у такій редакції :

«1. Визначити на 2018 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі 70633400 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 67795400 грн., доходи спеціального фонду бюджету  2838000 грн. в т.ч. бюджету  розвитку 2450000грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 89963900 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 67408262 грн., видатки спеціального фонду бюджету  22555638грн в т.ч. бюджету розвитку 20067638 грн.;

профіцит місцевого бюджету у сумі   14617638грн., в тому числі загального фонду місцевого бюджету  14617638грн.Установити  дефіцит загального фонду  місцевого бюджету у сумі14230500  грн.,джерелом покриття  якого  визначити залучення  вільного залишку коштів  станом на 01.01.2018р  у сумі 14230500  грн.  згідно з додатком№2 до цього рішення.

— дефіцитспеціального фонду  місцевого бюджету у сумі 19717638грн., джерелами покриття  якого визначити:

— залучення вільного залишку спеціального фонду  станом на 01.01.2018р у сумі 5100000 грн.,

— надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) у сумі   14617638 грн. згідно з додатком№2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2018 рік 89963900.грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 67408262 грн. та спеціальному фонду 22555638 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансфертизгідно з додатком № 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно здодатком № 6 до цього рішення.

5. Затвердити в складі видатків бюджету Кирилівської селищної об`єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 38098220 грн. згідно здодатком № 7 до цього рішення.»

2. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

3. Перерозподіл видатків  у межах  загального  обсягу  місцевого бюджету, що призводить до зміни  затверджених  бюджетних призначень по загальному    таспеціальному фондах, здійснюється  лише за розпорядженням  селищного голови з послідуючим затвердженням на черговій сесії  селищної ради.

4. Додатки № 1.2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Кирилівський   селищний  голова І.В.Малєєв

ДОДАТКИ №№1, 2, 3, 5, 6, 7:

Доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2018 рік; 

Фінансування бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік;

Розподіл видатків бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік;

Міжбюджетні трансферти  з бюджету  об`єднаної  територіальної громади Кирилівської селищної ради місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік;

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку;

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради у 2018 році.

 

КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Третя сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
від   21.12.2017 року

Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади Кирилівської  селищної   ради на 2018 рік.

 

Керуючись  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кирилівська селищна рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2018 рік:

—  доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади  Кирилівської селищної ради ( далі місцевий бюджет) у сумі   69913400 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  67075400 грн., доходи спеціального фонду бюджету  2838000 грн. в т.ч. бюджету  розвитку 2450000 грн, згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки  місцевого бюджету у сумі 69913400 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 60016703 грн., видатки спеціального фонду бюджету    9896697 грн в т.ч. бюджету розвитку 9508697 грн.;

профіцит  місцевого бюджету загального фонду у сумі 7058697 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду  місцевого бюджету у сумі  7058697 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2018 рік 69913400.грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 60016703 грн. та спеціальному фонду   9896697 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету Кирилівської селищної об`єднаної територіальної громади у сумі
  30000 гривень.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату ( код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню  (код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам; (код 2620).

 1. Затвердити в складі видатків бюджету Кирилівської селищної об`єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 21548779 грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.
 2.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Кирилівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

— позики на покриття тимчасових касових розривів  місцевого бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2.  Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету  на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України:

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені п. 4 ч. 1 ст. 15 Бюджетного кодексу України щодо  місцевого бюджету .

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначені п. 4 ч. 1 ст. 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду місцевого бюджету.
 3.  Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 4. Відповідно до п. 10 ст. 23 Бюджетного кодексу України делегувати виконавчому комітету селищної ради у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів місцевого бюджету та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішення виконавчого комітету погодженим з постійною комісією селищної ради з питань  економічної політики, планування, бюджету та  фінансів.
 5. Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.101 Бюджетного кодексу України  делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання  місцевого бюджету заключати договори щодо умов субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.
 6. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.
 7. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Кирилівський селищний голова   І.В.Малєєв

 

Додаток 1 Доходи бюджету  об`єднаної територіальної громади Кириліської селищної ради на 2018 рік

Додаток 2 Фінансування бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік

Додаток 3 Розподіл видатків бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік

Додаток 5 Міжбюджетні трансферти  з бюджету  об`єднаної  територіальної громади Кирилівської селищної ради місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік

Додаток 6 Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Додаток 7 Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради у 2018 році

Пояснювальна записка  до  рішення селищної ради «Про  бюджет об`єднаної територіальної громади Кирилівської селищної ради на 2018 рік»

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Якимівського району  Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ селищного голови

від 19.01.2018р                                                        №  06/02-01-04

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік .

            Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» , наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення 3 сесії селищної ради 7 скликання від 21.12.2017 року «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Кирилівської селищної  ради на 2018 рік» :

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету по програмно-цільовому методу на 2018 рік, що додаються.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова                                                           І.В.Малєєв

 

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018  рік