Місцеві податки та збори

2019 рік


27 червня 2019 р.


 

                                                                                                                                            

У К Р А Ї Н А

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Двадцять шоста  сесія

 Сьомого скликання

код КОАТУУ  2320355400 

 РІШЕННЯ

 «  25 »   червня    2019  року №1   

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік 

 

                   Відповідно до пункту до статті 7, пункту 12.3 та 12.4.3 статті 12, абзацу четвертого підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого
пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 та 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кирилівська селищна рада ,

 

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Кирилівської селищної  ради такі податки і збори :

1.1. податок на майно ;

— податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

— транспортний податок

— плата за землю

1.2. єдиний податок.

1.3.туристичний збір

 1. Затвердити:

2.1. Положення про оподаткування  платою за землю  (додаток   1 ).

2.2. Положення про оподаткування  податком на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки  (додаток 2) .

2.3. Положення про єдиний  податок ( додаток 3).

2.4. Положення про туристичний збір ( додаток 4).

2.5. Положення про транспортний податок ( додаток 5)

 

 1. Оприлюднити  дане  рішення відповідно до чинного законодавства.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Кирилівської селищної ради.
 3. Рішення набирає чинності  з  01 січня  2020 року.

 

Кирилівський   селищний  голова    І.В.Малєєв

 

Додаток №1 до рішення Кирилівської   селищної ради від  25.06.2019.№1

 

Положення про оподаткування платою за землю

 

1. Платники плати за землю:

1.1.     Платниками земельного податку є:

— власники земельних ділянок, земельних часток (паїв),

— землекористувачі

1.2.    Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок.

2. Об’єкти оподаткування:

2.1.    об’єктами оподаткування земельним податком є :

— земельні ділянки. які перебувають у власності або користуванні;

— земельні частки (паї), які перебувають у власності.

2.2.    об’єктами оподаткування орендною платою є земельні ділянки, надані в оренду.

3. База оподаткування:

3.1.    базу оподаткування земельним податком  є:

— нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

—  площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.2. розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

4. Ставки/розмір:

4.1.     ставки земельного податку визначено у додатку 1.1 «Ставки земельного податку» до цього  положення;

4.2.    ставки орендної плати  за зелю визначено у додатку 1.3 «Ставки орендної плати за землю» до цього положення;

4.3.    Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

— не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

— не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

— може перевищувати граничний розмір орендної плати 12 відсотків, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах

5. Пільги зі сплати земельного податку:

5.1.    Від сплати земельного податку звільняються  фізичні особи :

— інваліди першої і другої групи;

— фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

— пенсіонери (за віком);

— ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1 , поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

— для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

— для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;

— для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

— для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

— для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Якщо фізична особа, визначена у пункті 5.1 , має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового    податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

5.2.    Від сплати земельного податку звільняються  юридичні  особи :

— санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

 • громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

 • бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
 • державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
 • органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади , установи та організації, військові формування, утворені до законів України, збройні сили, державна прикордонна служба України та державна служба України з надзвичайних ситуацій.

5.3.    перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм  пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, визначено у
додатку 1.2 «Пільги зі сплати земельного податку» до цього  положення;

5.4.    перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком :

— землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

—  землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування — землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

— земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

—  земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв,

—  земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

5.5.    порядок та особливості застосування пільг :

— якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право,

— якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

6. Порядок обчислення:

6.1.    Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника — юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника — фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

-розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

— права на користування пільгою із сплати податку;

— розміру ставки податку;

— нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

6.2.    Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового Кодексу України .

 1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
 2. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 1. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

 

Додаток 1.1 до Положення про оподаткування платою за землю

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Кирилівської с/ради
від  25.06.2019р  №1

Ставки земельного податку
на   2020  рік .

 

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
08 20 2320355400 Кирилівська селищна рада Якимівського району Запорізько області( селище Кирилівка,с.Лиманське,с.Степок)

 

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб для фізичних осіб для юридич-них осіб для фізичних осіб
1 2 3 4 5 6
01 Землі сільськогосподарського призначення х х х х
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 0,95 0,95 5 5
01.02 Для ведення фермерського господарства 0,95 0,95 5 5
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 0,95 0,95 5 5
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 0,95 0,95 5 5
01.05 Для індивідуального садівництва 0,95 0,95 5 5
01.06 Для колективного садівництва 0,95 0,95 5 5
01.07 Для городництва 0,95 0,95 5 5
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,95 0,95 5 5
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,95 0,95 5 5
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,95 0,95 5 5
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1 1 5 5
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1 1 5 5
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1 1 5 5
02 Землі житлової забудови х х х х
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,10 0,06 5 5
02.02 Для колективного житлового будівництва 0,10 0,10 5 5
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,10 0,10 5 5
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,10 0,10 5 5
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 1,5 1,5 5 5
02.06 Для колективного гаражного будівництва 1,5 1,5 5 5
02.07 Для іншої житлової забудови 1 0,5 5 5
03 Землі громадської забудови х х х х
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1 1 5 5
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1 1 5 5
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1 1 5 5
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1 1 5 5
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1 1 5 5
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 3 3 5 5
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 2 1,5 5 5
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 2 1,5 5 5
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3 3 5 5
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 2 1,5 5 5
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1 0,5 5 5
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1 1 5 5
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 1 1 5 5
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів МНС 1 1 5 5
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 1 1 5 5
04 Землі природно-заповідного фонду х х х х
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 1 1 5 5
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 1 1 5 5
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків
04.07 Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 1 1 5 5
04.08 Для збереження та використання заказників 1 1 5 5
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 1 1 5 5
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 1 1 5 5
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 1 1 5 5
05 Землі іншого природоохоронного призначення х х х х
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) х х х х
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 3 3 5 5
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 3 3 5 5
06.03 Для інших оздоровчих цілей 3 3 5 5
07 Землі рекреаційного призначення х х х х
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,5 1,5 5 5
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 3 3 5 5
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 3 3 5 5
07.04 Для колективного дачного будівництва 3 3 5 5
09 Землі лісогосподарського призначення х х х х
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 0,01 0,01 0,01 0,01
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,01 0,01 0,01 0,01
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,01 0,01 0,01 0,01
10 Землі водного фонду х х х х
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1 1 5 5
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 1 1 5 5
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 1 1 5 5
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 1 1 5 5
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 1 1 5 5
10.06 Для сінокосіння 1 1 5 5
10.07 Для рибогосподарських потреб 3 3 5 5
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 3 3 5 5
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 1 1 5 5
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 1 1 5 5
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 3 3 5 5
11 Землі промисловості х х х х
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 3 3 5 5
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3 3 5 5
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 3 3 5 5
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3 3 5 5
12 Землі транспорту х х х х
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3 3 5 5
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 3 3 5 5
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 3 3 5 5
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 3 3 5 5
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3 3 5 5
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3 3 5 5
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 3 3 5 5
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3 3 5 5
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 3 3 5 5
13 Землі зв’язку х х х х
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3 3 5 5
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3 3 5 5
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3 3 5 5
14 Землі енергетики х х х х
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 3 3 5 5
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3 3 5 5
15 Землі оборони х х х х
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 1 1 5 5
15.02 Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 1 1 5 5
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України 1 1 5 5
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України 1 1 5 5
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань 1 1 5 5
16 Землі запасу 1 1 5 5
17 Землі резервного фонду 1 1 5 5
18 Землі загального користування 1 1 5 5

 

Додаток 1.1.1 до Положення про оподаткування платою за землю

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Кирилівської с/ради
від  25.06.2019р  №1

Ставки земельного податку
на   20
20  рік .

 

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
08 20 2320355400 Кирилівська селищна рада Якимівського району Запорізько області( Атманайський старостинський округ)

 

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб для фізичних осіб для юридич-них осіб для фізичних осіб
1 2 3 4 5 6
01 Землі сільськогосподарського призначення х х х х
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 0,3 0,3 5 5
01.02 Для ведення фермерського господарства 0,3 0,3 5 5
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 0,3 0,3 5 5
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 0,3 0,3 5 5
01.05 Для індивідуального садівництва 0,3 0,3 5 5
01.06 Для колективного садівництва 0,3 0,3 5 5
01.07 Для городництва 0,3 0,3 5 5
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1 1 5 5
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,3 0,3 5 5
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,3 0,3 5 5
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1 1 5 5
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1 1 5 5
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1 1 5 5
02 Землі житлової забудови х х х х
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,05 0,05 5 5
02.02 Для колективного житлового будівництва 0,5 0,5 5 5
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,5 0,5 5 5
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,5 0,5 5 5
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,5 0,5 5 5
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,5 0,5 5 5
02.07 Для іншої житлової забудови 0,5 0,5 5 5
03 Землі громадської забудови х х х х
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1 1 5 5
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1 1 5 5
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1 1 5 5
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1 1 5 5
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1 1 5 5
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 3 3 5 5
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 2 1,5 5 5
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 2 1,5 5 5
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3 3 5 5
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 2 1,5 5 5
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1 0,5 5 5
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1 1 5 5
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 1 1 5 5
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів МНС 1 1 5 5
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 1 1 5 5
04 Землі природно-заповідного фонду х х х х
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 1 1 5 5
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 1 1 5 5
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків
04.07 Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 1 1 5 5
04.08 Для збереження та використання заказників 1 1 5 5
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 1 1 5 5
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 1 1 5 5
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 1 1 5 5
05 Землі іншого природоохоронного призначення х х х х
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) х х х х
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 3 3 5 5
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 3 3 5 5
06.03 Для інших оздоровчих цілей 3 3 5 5
07 Землі рекреаційного призначення х х х х
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,5 1,5 5 5
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 3 3 5 5
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 3 3 5 5
07.04 Для колективного дачного будівництва 3 3 5 5
09 Землі лісогосподарського призначення х х х х
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 0,01 0,01 0,01 0,01
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,01 0,01 0,01 0,01
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,01 0,01 0,01 0,01
10 Землі водного фонду х х х х
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0,5 0,5 5 5
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,5 0,5 5 5
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 0,5 0,5 5 5
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 0,5 0,5 5 5
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0,5 0,5 5 5
10.06 Для сінокосіння 0,5 0,5 5 5
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,5 0,5 5 5
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,5 0,5 5 5
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,5 0,5 5 5
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 0,5 0,5 5 5
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 0,5 0,5 5 5
11 Землі промисловості х х х х
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 3 3 5 5
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3 3 5 5
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 3 3 5 5
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3 3 5 5
12 Землі транспорту х х х х
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3 3 5 5
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 3 3 5 5
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 3 3 5 5
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 3 3 5 5
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3 3 5 5
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3 3 5 5
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 3 3 5 5
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3 3 5 5
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 3 3 5 5
13 Землі зв’язку х х х х
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3 3 5 5
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3 3 5 5
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3 3 5 5
14 Землі енергетики х х х х
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 3 3 5 5
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3 3 5 5
15 Землі оборони х х х х
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 1 1 5 5
15.02 Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 1 1 5 5
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України 1 1 5 5
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України 1 1 5 5
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань 1 1 5 5
16 Землі запасу 1 1 5 5
17 Землі резервного фонду 1 1 5 5
18 Землі загального користування 1 1 5 5

 

Додаток 1.1.2 до Положення про оподаткування платою за землю

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Кирилівської с/ради
від   25.06.2019р   №1

Ставки земельного податку
на   20
20  рік .

 

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
08 20 2320355400 Кирилівська селищна рада Якимівського району Запорізько області( Охрімівський старостинський округ)

 

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб для фізичних осіб для юридич-них осіб для фізичних осіб
1 2 3 4 5 6
01 Землі сільськогосподарського призначення х х х х
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 0,6 0,6 5 5
01.02 Для ведення фермерського господарства 0,6 0,6 5 5
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 0,6 0,6 5 5
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 0,6 0,6 5 5
01.05 Для індивідуального садівництва 0,45 0,45 5 5
01.06 Для колективного садівництва 0,45 0,45 5 5
01.07 Для городництва 0,45 0,45 5 5
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,45 0,45 5 5
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,45 0,45 5 5
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,45 0,45 5 5
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,6 0,6 5 5
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 0,6 0,6 5 5
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1 1 5 5
02 Землі житлової забудови х х х х
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,10 0,10 5 5
02.02 Для колективного житлового будівництва 0,10 0,10 5 5
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,10 0,10 5 5
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,10 0,10 5 5
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,10 0,10 5 5
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,10 0,10 5 5
02.07 Для іншої житлової забудови 0,10 0,10 5 5
03 Землі громадської забудови х х х х
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1 1 5 5
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1 1 5 5
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1 1 5 5
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1 1 5 5
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1 1 5 5
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 3 3 5 5
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 2 1,5 5 5
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 2 1,5 5 5
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3 3 5 5
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 2 2 5 5
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0 0 5 5
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1 1 5 5
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 1 1 5 5
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів МНС 1 1 5 5
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 1 1 5 5
04 Землі природно-заповідного фонду х х х х
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 1 1 5 5
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 1 1 5 5
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків
04.07 Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 1 1 5 5
04.08 Для збереження та використання заказників 1 1 5 5
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 1 1 5 5
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 1 1 5 5
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 1 1 5 5
05 Землі іншого природоохоронного призначення х х х х
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) х х х х
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 3 3 5 5
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 3 3 5 5
06.03 Для інших оздоровчих цілей 3 3 5 5
07 Землі рекреаційного призначення х х х х
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,5 1,5 5 5
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 3 3 5 5
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 3 3 5 5
07.04 Для колективного дачного будівництва 3 3 5 5
09 Землі лісогосподарського призначення х х х х
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 0,01 0,01 0,01 0,01
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,01 0,01 0,01 0,01
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,01 0,01 0,01 0,01
10 Землі водного фонду х х х х
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0,5 0,5 5 5
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 1 1 5 5
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 1 1 5 5
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 1 1 5 5
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 1 1 5 5
10.06 Для сінокосіння 1 1 5 5
10.07 Для рибогосподарських потреб 3 3 5 5
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 3 3 5 5
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 1 1 5 5
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 1 1 5 5
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 1 1 5 5
11 Землі промисловості х х х х
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 3 3 5 5
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3 3 5 5
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 3 3 5 5
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3 3 5 5
12 Землі транспорту х х х х
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3 3 5 5
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 3 3 5 5
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 3 3 5 5
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 3 3 5 5
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3 3 5 5
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3 3 5 5
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 3 3 5 5
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3 3 5 5
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 3 3 5 5
13 Землі зв’язку х х х х
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3 3 5 5
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3 3 5 5
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3 3 5 5
14 Землі енергетики х х х х
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 3 3 5 5
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3 3 5 5
15 Землі оборони х х х х
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 1 1 5 5
15.02 Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 1 1 5 5
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України 1 1 5 5
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України 1 1 5 5
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань 1 1 5 5
16 Землі запасу 1 1 5 5
17 Землі резервного фонду 1 1 5 5
18 Землі загального користування 1 1 5 5

 

Додаток 1.2 до  Положення про оподаткування платою за землю

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Кирилівської селищної ради
від   25.06.2019р      №1

Пільги зі сплати земельного податку

на  2020  рік.

  

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
08

 

20 2320355400 Кирилівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок2 Розмір пільги

(у відсотках)

Фізичні особи
інваліди першої і другої групи 100
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років 100
пенсіонери (за віком) 100
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 100
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 100
Юридичні особи
санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; 100
бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. 100
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. 100

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок2 Розмір пільги

(у відсотках)

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. 100
державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 100
державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. 100
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади , установи та організації, військові формування, утворені до законів України, збройні сили, державна прикордонна служба України та державна  служба України з надзвичайних ситуацій, національні  природні парки та організації Міністертсва екології та природних ресурсів України 100
землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння 100
землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування — землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

 

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

100
земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень 100
земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку 100
земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв 100

Перелік пільг встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281, 282 Податкового кодексу України.

 

Додаток №2 до   рішення Кирилівської селищної ради від 25.06.2019р№1

 Положення про оподаткування податком на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки

1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт

4. Ставки податку визначено у додатку 1.1 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до цього  положення ;

5. Пільги зі сплати податку:

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм  підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, визначено у додатку 1.2 «Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до цього  положення;

6. Порядок обчислення податку.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1 , та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 5.1, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом  пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»-«г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

-об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

-розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

-права на користування пільгою із сплати податку;

-розміру ставки податку;

-нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7. Податковий період для податку.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Строк та порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації»;

9. Строк та порядок подання звітності

Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою — платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

Рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки приймається відповідно до норм статті 10 Податкового кодексу України.

2 Кількість рядків може бути збільшено або зменшено.

3 Затверджуються положення про оподаткування податками і зборами, встановленими пунктом 1 цього рішення. Положення про оподаткування платою за землю та податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки затверджуються за встановленою формою типових положень.

4  Вказується за потреби.

5 Зазначається дата набрання рішенням чинності, визначена у цьому рішенні, якщо вона відмінна від дати набрання чинності згідно з  частиною п’ятою статті 59 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 12 Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарсь

кої діяльності».

 

Додаток 1.1 до  Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Кирилівської селищної ради
від  25.06.2019р  № 1 

Ставки
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на  2020  рік .  

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
08 20 2320355400 Кирилівська  селищна рада  Якимівського району Запорізької області

 

Класифікація будівель та споруд Ставки податку
(% розміру мінімальної заробітної плати)
за 1 кв. м
Код3 Назва3 для

юридичних осіб

для

фізичних осіб

    Державна реєстрація (основний платник Якимівського р-ну) Державна реєстрація (платник окремих податків Якимівського

р-ну)

 
1 2 3 4   5
11 Будівлі житлові х х х х х х
111 Будинки одноквартирні х х х х х х
1110 Будинки одноквартирні х х х х х х
Цей клас включає:
— відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін.
Цей клас включає також:
— спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці
Цей клас не включає:
— нежитлові сільськогосподарські будинки (1271)
х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,4 0,6 0,4
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,8 1,0 0,8
1110.3 Будинки садибного типу 0,2 0,6 0,2
1110.4 Будинки дачні та садові 0,6 1,0 0,6
112 Будинки з двома та більше квартирами х х х х х х
1121 Будинки з двома квартирами х х х х х х
Цей клас включає:
— відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами
Цей клас не включає:
— спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110)
х х х х

х

х

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,6 0,8 0,5
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,8 1,0 0,5
1122 Будинки з трьома та більше квартирами х х х х х х
Цей клас включає:
— інші житлові будинки з трьома та більше квартирами
Цей клас не включає:
— гуртожитки (1130)
— готелі (1211)
— туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212)
х х х х х х
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,8 1,0 0,5
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,8 1,5 0,5
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,8 1,5 0,5
113 Гуртожитки5  х х х х Х х
Цей клас включає:
— житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, притулки для бездомних та т. ін.
Цей клас не включає:
— лікарні, клініки (1264)
— в’язниці, казарми (1274)
х х х х х х
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,2 0,4 0,2
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів х х Х
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів х х Х
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 0,2 0,4 0,2
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 0,2 0,4 0,2
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних 0,2 0,4 0,2
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,2 0,4 0,2
12 Будівлі нежитлові х х х х х х
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі х х х х х х
1211 Будівлі готельні х х х х х х
Цей клас включає:
— готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього
Цей клас включає також:
— окремі ресторани та бари
Цей клас не включає:
— ресторани в житлових будинках (1122)
— туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)
— ресторани в торгових центрах (1230)
х х х х х х
1211.1 Готелі 0,6 1,0 0,4
1211.2 Мотелі 0,6 1,0 0,4
1211.3 Кемпінги 0,6 1,0 0,4
1211.4 Пансіонати 0,6 1,0 0,4
1211.5 Ресторани та бари 0,8 1,5 0,8
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання х х х х х х
Цей клас включає:
— туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
Цей клас не включає:
— готелі та подібні заклади з надання житла (1211)
— парки для дозвілля та розваг (2412)
х х х х х х
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,4 0,8 0,4
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,1 0,2 0,2
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,4 0,8 0,4
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,4 0,8 0,4
122 Будівлі офісні х х х х х х
1220 Будівлі офісні х х х х х х
Цей клас включає:
— будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів та т. ін.
Цей клас включає також:
— центри для з’їздів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі
Цей клас не включає:
— офіси в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
х х х х х х
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,5 1,0 0,5
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,8 1,5 0,5
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,5 1,0 0,5
1220.4 Будівлі закордонних представництв 0,5 1,0 0,5
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,5 1,0 0,5
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,5 1,0 0,5
123 Будівлі торговельні х х х х х х
1230 Будівлі торговельні х х х х х х
Цей клас включає:
— торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
Цей клас включає також:
— підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
— приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
— підприємства побутового обслуговування
Цей клас не включає:
— невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
— ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
— лазні та пральні (1274)
х х х х х х
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,6 1,0 0,6
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 0,6 1,0 0,6
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,6 1,0 0,6
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 0,6 1,0 0,6
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 0,6 1,0 0,6
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,6 1,0 0,6
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,6 1,0 0,6
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку х х х х х х
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі х х х х х х
Цей класс включає:
— будівлі цивільних та військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг
— будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.
Цей клас включає також:
— ангари для літаків, будівлі залізничних блокпостів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо
— телефонні кіоски
— будівлі маяків
— диспетчерські будівлі повітряного транспорту
Цей клас не включає:
— станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
— резервуари, силоси та товарні склади (1252)
— залізничні колії (2121, 2122)
— злітно-посадкові смуги аеродромів (2130)
— телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)
— нафтотермінали (2303)
х х х х х х
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,8 1,0 0,6
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту х х Х
1241.3 Будівлі міського електротранспорту х х Х
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту х х Х
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі х х Х
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг х х Х
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. 0,8 1,0 0,6
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо х х Х
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,6 1,0 0,6
1242 Гаражі х х х х х х
Цей клас включає:
— гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки
Цей клас включає також:
— навіси для велосипедів
Цей клас не включає:
— автостоянки в будівлях, що використовуються, головним чином, для інших цілей
— станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
х х х х х х
1242.1 Гаражі наземні 0,2 0,6 0,2
1242.2 Гаражі підземні 0,2 0,6 0,2
1242.3 Стоянки автомобільні криті х х Х
1242.4 Навіси для велосипедів х х х
125 Будівлі промислові та склади х х х х х х
1251 Будівлі промислові5 х х х х х х
Цей клас включає:
— криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства та т. ін. за їх функціональним призначенням
Цей клас не включає:
— резервуари, силоси та склади (1252)
— будівлі сільськогосподарського призначення (1271)
— комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи та т. ін.), які не мають характеристик будівель (230)
х х х х х х
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості х х х
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії х х х
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості х х х
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості х х х
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості х х х
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості х х х
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості х х х
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості х х х
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне
1252 Резервуари, силоси та склади5 х х х х х х
Цей клас включає:
— резервуари та ємності
— резервуари для нафти та газу
— силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
— холодильники та спеціальні склади
Цей клас включає також:
— складські майданчики
Цей клас не включає:
— сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
— водонапірні башти (2222)
— нафтотермінали (2303)
х х х х х х
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,6 1,0 0,6
1252.2 Резервуари та ємності інші 0,6 1,0 0,6
1252.3 Силоси для зерна 0,6 1,0 0,6
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,6 1,0 0,6
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,6 1,0 0,6
1252.6 Холодильники 0,6 1,0 0,6
1252.7 Складські майданчики 0,6 1,0 0,6
1252.8 Склади універсальні 0,6 1,0 0,6
1252.9 Склади та сховища інші 0,6 1,0 0,6
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення х х х х х х
1261 Будівлі для публічних виступів х х х х х х
Цей клас включає:
— кінотеатри, концертні будівлі, театри та т. ін.
— зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів
— казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради та т. ін.
Цей клас не включає:
— музеї, художні галереї (1262)
— спортивні зали (1265)
— парки для відпочинку та розваг (2412)
х х х х х х
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали х х Х
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів Х х х
1261.3

1261.4

Цирки

Казино, ігорні будинки

х х х
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,6 1,0 0,6
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,6 1,0 0,6
1262 Музеї та бібліотеки х х х х х х
Цей клас включає:
— музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні центри
Цей клас включає також:
— будівлі архівів
— будівлі зоологічних та ботанічних садів
Цей клас не включає:
— пам’ятки історії (1273)
х х х х х х
1262.1 Музеї та художні галереї 0,2 0,4 0,2
1262.2 Бібліотеки, книгосховища 0,2 0,4 0,2
1262.3 Технічні центри 0,2 0,4 0,2
1262.4 Планетарії Х Х Х
1262.5 Будівлі архівів Х Х Х
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів х Х Х
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів5  х х х х Х х
Цей клас включає:
— будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади
— будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій
Цей клас включає також:
— спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами
— заклади для фахової перепідготовки
— метеорологічні станції, обсерваторії
Цей клас не включає:
— гуртожитки для студентів та учнів (1130)
— бібліотеки (1262)
— лікарні навчальних закладів (1264)
х х х х х х
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ х х Х
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів Х х х
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів  0,2 0,4 0,2
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів Х х х
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 0,2 0,4 0,2
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами Х х Х
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки Х Х Х
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій Х Х Х
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші х Х х
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів х х х х х х
Цей клас включає:
— заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам
— санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри
Цей клас включає також:
— лікарні навчальних закладів, шпиталі виправних закладів, в’язниць та збройних сил
— будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока та т. ін.
Цей клас не включає:
— будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів (1130)
х х х х х х
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів х х Х
1264.2 Лікарні профільні, диспансери 0,2 0,4 0,2
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 0,2 0,4 0,2
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 0,2 0,4 0,2
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та збройних сил Х х х
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 0,2 0,4 0,2
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 0,2 0,4 0,2
1265 Зали спортивні х х х х х х
Цей клас включає:
— будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики та т. ін.), що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів, терас для видовищ та демонстраційних цілей та т. ін.
Цей клас не включає:
— багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів (1261)
— спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411)
х х х х х х
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 0,2 0,4 0,2
1265.2 Басейни криті для плавання Х х Х
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті Х Х Х
1265.4 Манежі легкоатлетичні Х Х Х
1265.5 Тири х Х х
1265.9 Зали спортивні інші 0,2 0,4 0,2
127 Будівлі нежитлові інші х х х х х х
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5  х х х х х х
Цей клас включає:
— будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси та т. ін.
Цей клас не включає:
— споруди зоологічних та ботанічних садів (2412)
х х х х х х
1271.1 Будівлі для тваринництва 0,2 0,4 0,2
1271.2 Будівлі для птахівництва 0,2 0,4 0,2
1271.3 Будівлі для зберігання зерна 0,2 0,4 0,2
1271.4 Будівлі силосні та сінажні 0,2 0,4 0,2
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 0,2 0,4 0,2
1271.6 Будівлі тепличного господарства 0,2 0,4 0,2
1271.7 Будівлі рибного господарства 0,2 0,4 0,2
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 0,2 0,4 0,2
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 0,2 0,4 0,2
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 х х х х х х
Цей клас включає:
— церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.
Цей клас включає також:
— цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії
Цей клас не включає:
— світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
— культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам’ятками історії та архітектури (1273)
х х х х х х
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. 0,2 0,4 0,2
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,2 0,4 0,2
1272.3 Цвинтарі та крематорії
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою х х х х х х
Цей клас включає:
— будівлі історичні та такі, що охороняються державою і не використовуються для інших цілей
Цей клас включає також:
— старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки
— будівлі меморіального, художнього і декоративного призначення, статуї
Цей клас не включає:
— музеї (1262)
х х х х х х
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури 0,2 0,4 0,2
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 0,2 0,4 0,2
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 0,2 0,4 0,2
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше х х х х х х
Цей клас включає:
— виправні заклади, в’язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб
Цей клас включає також:
— будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні та т. ін.
Цей клас не включає:
— телефонні кіоски (1241)
— госпіталі виправних закладів, в’язниць, збройних сил (1264)
— військові інженерні споруди (2420)
х х х х х х
1274.1 Казарми збройних сил
1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів
1274.4 Будівлі лазень та пралень
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів

_________________

3 Класифікація будівель та споруд, код та назва відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 р. № 50

4 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України (значення з трьома десятковими знаками).

5 Ставки застосовуються з урахуванням підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Додаток 1.2 до  Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Кирилівської селищної ради
від  25.06.2019р  №1

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

на   2020   рік.

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
08 20 2320355400 Кирилівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

Група платників, категорія/ класифікація будівель та споруд2 Розмір пільги

(у відсотках)

 1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління 100
1220.3 Будівлі органів правосуддя 100
1251. Будівлі промислові 100
1262. Музеї та бібліотеки 100
1263. Будівлі навчальних та дослідних закладів 100
1264. Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 100
1265. Зали спортивні 100
1271. Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 100
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності 100
                  1274.Будівлі інші, не класифіковані раніше 100
   

2 Перелік пільг встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 266.4.2  Податкового кодексу України.

 

Додаток №3 до рішення Кирилівської селищної ради від  25.06.2019р№1

 

 

 

 

 

 

 

 

   П О Л О Ж Е Н Н Я

 про єдиний податок

(далі – Положення)

1. Визначення понять

1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності — особливий механізм справляння податків і зборів,

що встановлює заміну   сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених

главою 1 розділу  XIV Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, з одночасним веденням спрощеного обліку

та звітності.

1.2. Юридична особа чи фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,

якщо така особа відповідає встановленим вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному

главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

                                                                                                                 2. Платники податку

2.1. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються

на такі групи платників єдиного податку:

2.1.1. перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно

роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання

побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2.1.2. друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг,

у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність

у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

— не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,

одночасно не перевищує 10 осіб;- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі,

продажу, оренди та  оцінювання нерухомого майна (група 70.31 класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2005

– далі КВЕД), а також  здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових

виробів                            дорогоцінних металів,  дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного

каміння.

Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам,

встановленим для такої групи;

2.1.3. третя група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які

перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої

організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

2.1.4. четверта група — сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського виробництва за

попередній  податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

2.1.5. У селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) з племінної справи у тваринництві до продукції

власного виробництва  сільськогосподарського товаровиробника також належать племінні (генетичні) ресурси, придбані

в інших   селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані

вітчизняним  підприємствам  для осіменіння  маточного поголів’я тварин.

2.1.6. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення,

поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки

сільськогосподарського товаро виробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній

податковий (звітний) рік, поширюється на: усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються;

кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;    особу, утворену шляхом перетворення.

2.1.7. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками

податку  в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній

податковий (звітний) рік  усіма товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.1.8. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом перетворення платника податку, можуть бути

платниками   податку в рік перетворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній

податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.1.9. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, можуть бути  платниками податку

з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана  за попередній податковий (звітний) рік,

дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.1.10. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року,

якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік,  дорівнює

або перевищує 75 відсотків.

2.1.11. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником

єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку

з вагітністю і пологами та у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом

України зі змінами і доповненнями.

2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, визначені пунктами 291.5-291.51 статті

291 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

2.3. Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари

(виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

2.4. Для цілей цього Положення під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами

платників  єдиного податку, розуміються види послуг, визначені пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України

зі змінами і доповненнями.

3. Порядок визначення доходів та їх склад.

Для платників єдиного податку першої-третьої груп   встановлено статтею 292

Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

                                                                                                            4. Об’єкт та базу оподаткування

Для платників єдиного податку четвертої групи визначено статтею 2921 Податкового   кодексу України зі

змінами і доповненнями.

5. Ставки та порядок обчислення податку

5.1. Ставки єдиного податку для платників першої-другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до

розміру   мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

(далі – мінімальна заробітна плата), та третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

5.2. Встановити наступні (фіксовані) ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють

Господарську   діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 2.1.1 пункту 2 цього Положення,

– 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 2.1.2 пункту 2 цього Положення, –

20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, за виключенням фізичних осіб — підприємців, що займаються роздрібною торгівлею     з лотків і на ринках  (групи 47.81, 47.82, 47.89, 47.99

КВЕД ДК 009:2010),  для яких (фіксована)  ставка єдиного податку –  15 відсотків розміру мінімальної

заробітної плати.

     5.3. Для третьої групи платників єдиного податку, визначених в підпункті 2.1.3 пункту 2, встановлюється

 відсоткова ставка єдиного податку в розмірі:

1)       3 відсотки доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України

зі змінами і доповненнями;

 2) 5 відсотки доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації)

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного

утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2

підпункту 5.3 пункту 5 цього Положення.

5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої-третьої групи  (фізичні особи-підприємці)

у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного в підпунктах 2.1.1- 2.1.3 пункту 2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку,

віднесеного   до першої або другої групи;

3)до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу  Податкового кодексу України зі змінами і  доповненнями;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену

систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від впровадження діяльності яка не передбачена

у підпунктах   2.1.1 або 2.1.2 пункту 2 цього Положення.

5.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі

ставок,   визначених підпунктом 5.3 пункту 5 цього Положення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 2.1.3 пункту 2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу

ХІV  Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену

систему оподаткування.

5.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності

застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

5.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності  на територіях

більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки  єдиного податку,

встановлений пунктом 5 цього Положення для відповідної групи таких платників єдиного податку.

5.8. Ставки, встановлені пунктами 5.3 – 5.5 пункту 5 цього Положення, застосовуються з урахуванням

особливостей, визначених пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

5.9. Єдиний податок дляплатників першої та другої груп обчислюється шляхом множення встановленої ставки

податку на розмір мінімальної заробітної плати, визначеної чинним законодавством на 1 січня податкового (звітного) року.

Єдиний податок для третьої групи платників обчислюється шляхом множення ставки податку на обсяг

отриманого доходу за відповідний звітний період.

5.10. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара  сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу)  земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):5.10.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на

поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських

товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на

закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) — 0,95;

5.10.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,57;

5.10.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на

поліських територіях) — 0,57;

5.10.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,19;

5.10.5. для земель водного фонду – 2,43;

5.10.6. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні)

та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах

оренди, — 6,33.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті

слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох

третин доходу (66 відсотків) від реалізації усієї власно виробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її

переробки.  Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Податковий (звітний) період

6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

6.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується

останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників — період з дня

державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, — період з початку

року до їх фактичного припинення.

6.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів,

встановлених Податковим кодексом України зі змінами і доповненнями, перший податковий (звітний) період починається

з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником

єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

6.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб — підприємців, які до закінчення місяця, в якому

відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,

встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця,

наступного  за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом

10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки

єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця,

в якому відбулася державна реєстрація.

6.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника \

податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації,

перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом,

у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи

оподаткування.

6.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької

діяльності фізичної особи — підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом

вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у

зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

6.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою

адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

7. Порядок нарахування та строки сплати податку

7.1. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового  внеску

не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний)

період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

7.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої та другої груп здійснюється

контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку,

заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

7.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після

граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

7.4. Сплата єдиного податку першої-третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

7.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються

від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби,

підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

7.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого підпункту 7.1 та підпункту 7.5 пункту 7 цього

Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку,  встановленому

Податковим кодексом України зі змінами і доповненнями.

7.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 (десяти) календарних

днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

7.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із

сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому

до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням

провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі

отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної   реєстрації припинення

підприємницької діяльності.  У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу

податкові зобов’язання    із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно)

календарного місяця,   в якому проведено анулювання реєстрації.

7.9. Платники єдиного податку четвертої групи:

7.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають

відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки

податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового

кодексу   України   зі змінами і доповненнями;

7.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем

податкового   (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у І кварталі — 10 відсотків;

у ІІ кварталі — 10 відсотків;

у ІІІ кварталі — 50 відсотків;

у ІV кварталі — 30 відсотків;

7.9.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому

числі    за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів,

настають  за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення

права  на земельну ділянку),  а надалі — у порядку, визначеному підпунктом 7.9.2 цього пункту;

7.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді,

зобов’язані  подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та

місцем   розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

7.9.5. зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських

угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права

до останнього дня податкового (звітного) року; подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом,

контролюючим  органам   за місцезнаходженням   платника податку та місцем розташування земельної ділянки

декларацію   з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх

нормативну грошову оцінку;

7.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові

податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така

земельна ділянка не враховується;

7.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником

податку,   враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

7.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого  бюджету за місцем

розташування земельної ділянки.

8. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

8.1. Платники єдиного податку першої-третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 –

296.1.3 статті  296 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

8.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію

платника   єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій

відображаються обсяг  отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені підпунктом 7.1 пункту 7 цього Положення.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу

доходу, визначеного у підпункті 2.1 пункту 2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного

податку   за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

8.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника

єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

8.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

8.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів,

встановлених підпунктом 2.1 пункту 2 цього Положення, відображаються платниками єдиного податку в податковій

декларації    з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 296.5.1 – 296.5.5 статті 296 Податкового  кодексу

України зі змінами і доповненнями.

8.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період,

у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп,

не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

8.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6  статті 296

Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями. Уточнююча податкова декларація подається у порядку,

встановленому Податковим кодексом України зі змінами і доповненнями.

8.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу

Податкову                       декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку

від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального(річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 статті 296 Податкового кодексу

України зі змінами і доповненнями та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

8.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених підпунктами 8.2 і 8.3 пункту 8 цього

Положення,   затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України зі змінами і

доповненнями.

8.10. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи — підприємці) груп при здійсненні діяльності на

ринках,    при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі,

а також платники   єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

9. Всі інші норми щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначені статтями 297-299 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

10. Відповідальність платника єдиного податку і контроль за стягненням податку

10.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України зі змінами і

доповненнями за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за

своєчасність   подання податкових декларацій.

10.2. Контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування єдиного податку до

місцевого   бюджету здійснюється контролюючим органом.

 

 Додаток№4   до рішення Кирилівської селищної  ради від  25.06.2019р №1

 

Положення

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території

Кирилівської селищної  ради

1. Загальні положення

1.1.                     Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті – Положення) визначає

правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.  Туристичний збір – це

місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Т           Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4.               Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які

платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

 

2. Платники збору                

2.1            . Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на

територію Кирилівської ОТГ та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі).

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) офіційно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Кирилівської  ОТГ;

б) особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), що

належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів

(не більше одного супроводжуючого);

г)  ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до

лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають

ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері охорони здоров’я;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до

підпункту 14.1.263  статті 14 Податкового Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою

у місцях проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на праві користування

за договором найму.

3. База справляння збору

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі),

визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 Податкового Кодексу.

                                                                                                         4. Ставка збору

4.1. Ставка збору встановлюється  Кирилівською  ОТГ, за кожну добу тимчасового розміщення особи

у місцях проживання (ночівлі), у розмірі 0,12 відсотка — для внутрішнього та  в’їзного туризму від розміру

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи

за одну добу тимчасового розміщення.

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).

Справляння туристичного збору здійснюється у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські

притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний

будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб,

фізичними особами — підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях

проживання (ночівлі),

б              б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового

розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві

користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Кирилівською селищною радою, справляти збір на умовах

укладеного з ними договору.

                                                                          6.Особливості справляння збору

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях

проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та

з дотриманням інших вимог Кирилівської селищної  ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної

одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником

збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій

особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що

підтверджує сплату ним туристичного збору.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-

територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає

поверненню такій особі у встановленому Податковим  Кодексом порядку»;

                                 7. Порядок сплати збору

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для

квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний

(податковий) квартал.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового

розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний

зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за

місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства 

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного

збору на території Кирилівської  ОТГ здійснюють відповідні контролюючі органи.

8.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного

збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

Додаток №5 до рішення Кирилівської селищної ради від  25.06.2019р  №1

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

                про транспортний податок

(далі – Положення)

1. Визначення понять

1.1. Транспортний податок — це місцевий податок, що сплачується власниками легкових

автомобілів і зараховується до місцевого бюджету.

2. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають

зареєстровані в  Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту

3.1 пункту  3 цього Положення є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше

п’яти років (включно)  та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної

заробітної плати,  встановленої законом  на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує

державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом

Міністрів України,   станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску,

об’єму циліндрів двигуна, типу пального»;

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої  влади, що забезпечує

формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному

веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років  (включно)

та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати,  встановленої законом

на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо    цих автомобілів:

марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

4. База оподаткування

4.1..Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно

до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення.

5. Ставка податку

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000

гривень   за кожен легковий  автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1

пункту 3 цього Положення.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення та сплати податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється

контролюючим   органом за місцем реєстрації платника податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні

платіжні реквізити  надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим  органом

за місцем його реєстрації  до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити

надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації  до 1 липня року

базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником

починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає

податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку

фізичним особам — нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування,

що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим

органам за місцем  реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення

календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем

реєстрації  об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування

державної податкової політики.

7.4. Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом

на 1  січня звітного року і  до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації

об’єкта оподаткування  декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею

46 цього Кодексу,  з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою — платником

подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується

починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.5. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок

сплачується за період   1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому  вік такого

автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

7.6. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно

до підпункту  3.1 пункту 3 цього Положення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за

такий легковий   автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце                 факт незаконного

заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про  внесення

відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових  розслідувань, виданим

уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий

легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно

до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому

органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

7.7. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до

підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною

особою — платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей

про вчинення  кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою — платником податку

подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом

звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця

в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником — починаючи

місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання

інформації про перехід права власності.

7.8. Фізичні особи — платники податку мають право звернутися з письмовою заявою

до контролюючого органу  за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими

платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що  підтверджують

право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування),

контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і

надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове  повідомлення-рішення

вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи — нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки

даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування».

8. Порядок сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується

до місцевого бюджету    згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9. Строки сплати податку

9.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за

звітним  кварталом,   які відображаються    в річній податковій декларації

 

Додаток 1.3 до Положення про оподаткування платою за землю

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Кирилівської с/ради
від  25.06.2019р  №1

Ставки  орендної плати за землю
на   20
20  рік .

 

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
08 20 2320355400 Кирилівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб для фізичних осіб для юридич-них осіб для фізичних осіб
1 2 3 4 5 6
01 Землі сільськогосподарського призначення х Х х х
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 3 3

 

5 5
01.02 Для ведення фермерського господарства 3 3

 

5 5
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 3 3

 

5 5
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 3 3

 

5 5
01.05 Для індивідуального садівництва 3 3

 

5 5
01.06 Для колективного садівництва 3 3

 

5 5
01.07 Для городництва 3 3

 

5 5
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 3 3

 

5 5
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 3 3

 

5 5
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 3 3

 

5 5
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 3 3

 

5 5
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 3 3

 

5 5
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 3 3

 

5 5
02 Землі житлової забудови х Х х х
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 3 3

 

5 5
02.02 Для колективного житлового будівництва 3 3

 

5 5
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 3 3

 

5 5
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 3 3

 

5 5
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3 3

 

5 5
02.06 Для колективного гаражного будівництва 3 3

 

5 5
02.07 Для іншої житлової забудови 3 3

 

5 5
03 Землі громадської забудови х Х х х
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 3 3

 

5 5
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 3 3

 

5 5
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 3 3

 

5 5
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 3 3

 

5 5
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 3 3

 

5 5
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 3 3

 

5 5
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 5 5

 

5 5
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 7 5

 

5 5
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 7 7 5 5
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 5 5

 

5 5
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 3 3

 

5 5
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 3 3

 

5 5
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 3 3

 

5 5
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів МНС 3 3

 

5 5
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 3 3

 

5 5
04 Землі природно-заповідного фонду х х х х
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 3 3

 

5 5
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 3 3

 

5 5
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків
04.07 Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 3 3

 

5 5
04.08 Для збереження та використання заказників 3 3

 

5 5
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 3 3

 

5 5
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 3 3

 

5 5
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 3 3

 

5 5
05 Землі іншого природоохоронного призначення х х х х
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) х х х х
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 3 3 5 5
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 3 3 5 5
06.03 Для інших оздоровчих цілей 3 3 5 5
07 Землі рекреаційного призначення х х х х
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 4 4

 

5 5
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 3 3 5 5
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 3 3 5 5
07.04 Для колективного дачного будівництва 3 3 5 5
09 Землі лісогосподарського призначення х х х х
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення
10 Землі водного фонду х х х х
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1 1 5 5
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 3 3

 

5 5
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 3 3 5 5
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 3 3

 

5 5
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 3 3

 

5 5
10.06 Для сінокосіння 3 3

 

5 5
10.07 Для рибогосподарських потреб 3 3 5 5
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 3 3 5 5
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 3 3

 

5 5
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 3 3

 

5 5
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 3 3 5 5
11 Землі промисловості х х х х
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 3 3 5 5
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3 3 5 5
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 3 3 5 5
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3 3 5 5
12 Землі транспорту х х х х
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3 3 5 5
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 3 3 5 5
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 3 3 5 5
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 3 3 5 5
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3 3 5 5
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3 3 5 5
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 3 3 5 5
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3 3 5 5
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 3 3 5 5
13 Землі зв’язку х х х х
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3 3 5 5
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3 3 5 5
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3 3 5 5
14 Землі енергетики х х х х
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 3 3 5 5
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3 3 5 5
15 Землі оборони х х х х
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 3 3

 

5 5
15.02 Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 3 3

 

5 5
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України 3 3 5 5
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України 3 3

 

5 5
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту 3 3

 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України 3 3

 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань 3 3

 

5 5
16 Землі запасу 3 3

 

5 5
17 Землі резервного фонду 3 3 5 5
18 Землі загального користування 3 3

 

5 5

 22 квітня 2019 р. 

У К Р А Ї Н А

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 Одинадцята  сесія Сьомого скликання

код КОАТУУ  2320355400

 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

«  __ »   ________    2019  року  №   

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік 

                   Відповідно до пункту до статті 7, пункту 12.3 та 12.4.3 статті 12, абзацу четвертого підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого
пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 та 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кирилівська селищна рада ,

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Кирилівської селищної  ради такі податки і збори :

1.1. податок на майно ;

— податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

— транспортний податок

— плата за землю

1.2. єдиний податок.

1.3.туристичний збір

 1. Затвердити:

2.1. Положення про оподаткування  платою за землю  (додаток   1 ).

2.2. Положення про оподаткування  податком на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки  (додаток 2) .

2.3. Положення про єдиний  податок ( додаток 3).

2.4. Положення про туристичний збір ( додаток 4).

2.5. Положення про транспортний податок ( додаток 5)

 1. Оприлюднити  дане  рішення відповідно до чинного законодавства.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Кирилівської селищної ради.
 3. Рішення набирає чинності  з  01 січня  2020 року.

Кирилівський   селищний  голова  І.В.Малєєв

Додаток №1 (Земельний податок)

Додаток №2 (Нерухоме майно)

Додаток №3 (Єдиний податок)

Додаток №4 (Туристичний збір)

Додаток №5 (Транспортний податок)


2018 рік

РІШЕННЯ Дванадцятої сесії Сьомого скликання Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 3 від 26.06.2018р «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» із додатком №1  «Пільги зі сплати земельного податку на 2019 рік».

 

РІШЕННЯ Одинадцятої  сесії Сьомого скликання Кирилівської  селищної  ради Якимівського району  Запорізької  області «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»

ПОЛОЖЕННЯ про оподаткування платою за землю

СТАВКИ земельного податку на 2019  рік

ПІЛЬГИ зі сплати земельного податку на  2019  рік

 

ПОЛОЖЕННЯ про оподаткування податком на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки

СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на  2019  рік

ПІЛЬГИ зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

 

ПОЛОЖЕННЯ про єдиний податок, про туристичний збір, про транспортний податок

 

СТАВКИ  орендної плати за землю на 2019 рік

 

2017 рік

 

РІШЕННЯ двадцять третьої сесії Сьомого скликання Кирилівської  селищної  ради Якимівського району  Запорізької  області «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік»

 

ПОЛОЖЕННЯ про оподаткування платою за землю

СТАВКИ земельного податку на 2018  рік

ПІЛЬГИ зі сплати земельного податку на  2018  рік

 

ПОЛОЖЕННЯ про оподаткування податком на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки

СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на  2018  рік

ПІЛЬГИ зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік

 

ПОЛОЖЕННЯ про єдиний податок

 

ПОЛОЖЕННЯ про туристичний збір

 

ПОЛОЖЕННЯ про транспортний податок

 

СТАВКИ орендної плати за землю на 2018 рік

2016 рік

 

Додатки №4 та 5 до рішення Кирилівської селищної ради — Положення про туристичний збір та Положення про транспортний податок

 

Додаток №3 до рішення Кирилівської селищної ради — Положення про єдиний податок

 

Додаток №2 до рішення Кирилівської селищної ради — Положення про оподаткування податком на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки

Додаток 2-1 до Положення про оподаткування податком на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки

Додаток 2-2 до Положення про оподаткування податком на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки

 

Додаток №1 до рішення Кирилівської  селищної ради — Положення про оподаткування платою за землю

Додаток 1-1 до Положення про оподаткування платою за землю

Додаток 1-2 до Положення про оподаткування платою за землю

 

РІШЕННЯ Про встановлення місцевих податків

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області «Про встановлення місцевих податків»

 

РІШЕННЯ Про місцеві податки та збори на 2017 рік

 

РІШЕННЯ Про встановлення на території  Кирилівської селищної ради плати за землю в частині земельного податку на 2017 рік та затвердження Порядку її справляння.