Регуляторні документи

2020 рік

 

У К Р А Ї Н А

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

______________ сесія

 Сьомого скликання

код КОАТУУ  2320355400

 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

«  __»   ________ 2020 року                                                                                            № 

 

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік 

 

Відповідно до пункту до статті 7, пункту 12.3 та 12.4.3 статті 12, абзацу четвертого підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого
пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 та 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кирилівська селищна рада,

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити на території Кирилівської селищної  ради такі податки і збори:

1.1. податок на майно ;

— податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

— транспортний податок

— плата за землю

1.2.єдиний податок.

1.3.туристичний збір

  1. Затвердити:

2.1. Положення про оподаткування  платою за землю  (додаток   1).

2.2. Положення про оподаткування  податком на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки  (додаток 2) .

2.3. Положення про єдиний  податок (додаток 3).

2.4. Положення про туристичний збір (додаток 4).

2.5. Положення про транспортний податок (додаток 5)

  1. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Кирилівської селищної ради.
  3. Рішення набирає чинності з 01 січня  2021 року.

Кирилівський   селищний  голова І.В.Малєєв

Додаток №1 (оподаткування платою за землю) до рішення Кирилівської селищної ради від _________№

Додаток №2 (оподаткування податком на нерухоме майно) до рішення Кирилівської селищної ради від __________№

Додаток №3 (єдиний податок) до рішення Кирилівської селищної ради від  __________№

Додаток №4 (порядок обчислення та сплати туристичного збору ) до рішення Кирилівської селищної  ради від _______№

Додаток №5 (транспортний податок) до рішення Кирилівської селищної ради від  _____________ №

Таблиця вартості за процентними ставками 1 га від нормативно-грошової оцінки ( для обговорення та надання пропозицій на 2021 рік )

2019 рік

Затверджено:

 Протоколом комісії  з питань регламенту,

 депутатської етики, законності, правопорядку,

прав людини та регуляторної політики

  від 12  грудня 2019  року 

 

План діяльності Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області та Виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2020  рік

 

№ з/п Вид та назва проекту регуляторного акту Ціль прийняття Строк підготовки проекту Відповідальні виконавці
1 Про встановлення місцевих податків  і зборів  на 2021  рік

 

 Встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік До 01.06.2020 року  Заступник з фінансової частини бюджету Бойко І.М.
2 Про  затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна  Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

 

Встановлення методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна  Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області До 01.06.2020 року  Заступник з фінансової частини бюджету Бойко І.М.
3 Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кирилівської об’єднаної територіальної громади Якимівського району Запорізької області Встановлення Правил благоустрою території населених пунктів Кирилівської об’єднаної територіальної громади Якимівського району Запорізької області До 01.07.2020 року Перший заступник селищного голови Логінова М.В. , начальник відділу містобудування, архітектури та благоустрою Сіліна І.О.

2018 рік

Затверджено:

 Рішенням сесії Кирилівської селищної ради №  1  від 07  грудня 2018  

План діяльності Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області та Виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2019  рік

 

№ з/п Вид та назва проекту регуляторного акту Ціль прийняття Строк підготовки проекту Відповідальні виконавці
1 Про встановлення місцевих податків  і зборів  на 2020  рік

 

 Встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік До 01.06.2018 року  Заступник з фінансової частини бюджету Бойко І.М.

 

Затверджено:

 Рішенням сесії Кирилівської селищної ради №  6  від 07  грудня 2017  

План діяльності Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області та Виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2018  рік

 

№ з/п Вид та назва проекту регуляторного акту Ціль прийняття Строк підготовки проекту Відповідальні виконавці
1 Про встановлення місцевих податків  і зборів  на 2019  рік

 

 Встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік До 01.06.2018 року  Заступник з фінансової частини бюджету Бойко І.М.
2 Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку(доходу) підприємствами комунальної власності Кирилівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік Затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку(доходу) підприємствами комунальної власності Кирилівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік До 01.09.2018  рокку Заступник з фінансової частини бюджету Бойко І.М.

 

Проект рішення Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності  Кирилівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення  Кирилівської  селищної  ради «Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами  комунальної власності Кирилівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Експертний висновок  До проекту рішення Кирилівської селищної ради «Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності  Кирилівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

РЕГУЛЯТОРНИЙ АКТ

Положення про оподаткування платою за землю

Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

П О Л О Ж Е Н Н Я про єдиний податок

П О Л О Ж Е Н Н Я про туристичний збір та про транспортний податок

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту: рішення Кирилівської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»

Таблиця вартості за процентними ставками 1 га від нормативно-грошової оцінки (для обговорення та надання пропозицій на 2019 рік)

 

План діяльності Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області та Виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2018  рік.

РІШЕННЯ СЕСІЇ Кирилівської селищної ради Сьомого скликання Якимівського району Запорізької області «Про   затвердження Плану діяльності Кирилівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.»

 

2017 рік

РЕГУЛЯТОРНИЙ АКТ

«Положення про самоврядний контроль за використанням та та охороною земель територіальної  громади смт. Кирилівка».

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення регуляторного акту

ПОЛОЖЕННЯ про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади смт. Кирилівка

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

План діяльності Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області та Виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017  рік

 

Звіт кирилівського селищного голови Малєєва І.В. щодо здійснення державної регуляторної політики Кирилівською селищною радоюта  її виконавчим комітетом за 2016 рік

 

План діяльності Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області таВиконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017  рік

 

РЕГУЛЯТОРНИЙ АКТ

«Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою  Кирилівської селищної ради»

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення регуляторного акту

РІШЕННЯ виконавчого комітету Кирилівської селищної ради

АНАЛІЗ регуляторного впливу проекту рішення Кирилівської селищної ради

 

РЕГУЛЯТОРНИЙ АКТ

«Порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади смт Кирилівка»

Положення про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади смт. Кирилівка

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

ПОВІДОМЛЕННЯ  про оприлюдненняdoc