Методичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

«Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування»

Методичні рекомендації підготовлені Міністерством юстиції із залученням Головних управлінь юстиції у Донецькій та Миколаївській областях спільно з Інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Методичні рекомендації розраховані для використання у роботі особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівниками громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги.

ІНФОРМАЦІЯ

щодо особливостей застосування антикорупційного законодавства в частині проведення спеціальної перевірки

26 квітня 2015 року введено в дію Закон України «Про запобігання корупції».

Законом визначено, що порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, та форма згоди на її проведення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

ОБМЕЖЕННЯ

щодо отримання подарунків

ОБМЕЖЕННЯ

щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, які поширюються на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування