Конкурсні пропозиції

2019 рік 

Кирилівська  селищна рада, КЗ «Центр культури, дозвілля та мистецької освіти Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» оголошує конкурс на кращий відеоролик про  Кирилівку. Конкурс триватиме з 8 квітня по 15 травня 2019 року. Результати будуть оголошені 25 травня.

Положення конкурсу

про створення відеоролика про Кирилівку

Організатори конкурсу: Кирилівська  селищна рада, КЗ «Центр культури, дозвілля та мистецької освіти Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області».

 1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує порядок проведення конкурсу відеороликів про Кирилівку (далі – Конкурс), вимоги до учасників і робіт Конкурсу, порядок їх подачі на Конкурс, і діє до завершення усіх конкурсних процедур. 1.2. Конкурс є відкритим і проводиться серед відеооператорів, відеографів, телекомпаній, творчих студій, шкіл, вихованців закладів культури, тощо  задля популяризації Кирилівки як улюбленого місця відпочинку.

 1. Мета та завдання конкурсу:

2.1. Конкурс проводиться з метою створення відеороликів про Кирилівку, які будуть сприяти створенню позитивного туристичного іміджу Кирилівки в Україні та за кордоном, промоцію культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу Кирилівки та використовуватиметься в рекламних, промоційних та інших заходах.

1.2. Завданнями Конкурсу є:

 • Виховання у мешканців та гостей селища почуття патріотизму та гордості за своє селище;
 • Популяризація Кирилівки як привабливого туристичного об’єкта ;
 • Поширення інформації про талановитих творчих та спортивних особистостей, видатних людей селища;
 • залучення максимальної кількості учасників до створення цікавих відеороликів про Кирилівку;
 1. Умови проведення конкурсу:

3.1. Для участі у конкурсі жителі громади чи гості подають створені (авторські) відеоролики, відеопроекти. Роботи можуть бути як індивідуальні, так і колективні.

3.2. Роботи не повинні містити: — персональних даних третіх осіб, а також імен авторів, адрес і телефонів, інформації про спонсорів, імен політичних діячів та лідерів рухів, у тому числі релігійних символів, назв та згадок (логотипів, брендів) товарної реклами у будь-яких формах, згадок про політичні партії, а також політичних лозунгів, висловлювань, що несуть антидержавний та антиконституційний зміст; — зображень: інтимних сцен, усіх видів символів тоталітарних режимів, насилля, дискримінації, вандалізму, що відображають тілесні страждання людей чи тварин; інформації, яка в будь-якій формі принижує гідність людини чи групи людей за будь-якою ознакою. — ненормативної лексики; — охоронюваної законом таємниці, а також об’єктів права інтелектуальної власності, що не належать автору проекту, а також жодним чином не порушувати вказані права інтелектуальної власності третіх осіб. Роботи, у яких запозичені матеріали з мережі Інтернет, до участі у конкурсі не допускаються.

3.3. Конкурсні роботи подаються учасниками конкурсу шляхом завантаження Конкурсної роботи на ресурс обміну файлів FEX.NET, або інший, що міститься в вільному доступі в мережі Інтернет та надсилання електронної адреси такого розміщення у вигляді прямого посилання на електронну адресу kirillovkakultura@gmail.com з поміткою «Конкурс на кращий відеоролик».

Якщо не має можливості зробити посилання, чекаємо вас за адресою: 72564 смт. Кирилівка, проспект Азовський 8, Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та мистецької освіти Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» кабінет №5 (ІІ поверх), телефон -0671090365 – Світлана Шиян.

3.4. Вимоги до відео: — формати mkv, mov, mpg4,wmv, avi; — якість зображення – HD або fullHD, 720 р або 1080 р; — хронометраж — від 2-х до 5 хв. (відеороботи, що перевищують цей хронометраж не будуть допущені до конкурсу.) Вимоги до аудіо: — використання аудіозаписів у конкурсних роботах повинно бути узгодженим із автором музичного твору або аудіозапису або здійснене відповідно до законодавства України про авторські права.

3.5.  До конкурсних робіт обов’язково додається заявка з відомостями про автора (авторів), що включають: прізвище, ім’я, по батькові (назву організації), вік, місце роботи (навчання), місце проживання (для організацій — місце знаходження), контактні телефони та електронна адреса.

3.6. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.7. Кожен учасник може подати до 5робіт.

3.8. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно або не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.

3.9. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

3.10. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

3.11. Конкурсні роботи, що відповідатимуть умовам Конкурсу, будуть розміщені Організатором Конкурсу на Youtube каналі  для відкритого голосування задля визначення переможця Конкурсу в категорії «глядацьких симпатій».

 1. Визначення переможців Конкурсу

4.1. Про початок голосування та посилання на Youtube канал буде повідомлено 16 травня 2019 року на сайті Кирилівської селищної ради: https://krlk.gov.uaта на офіційній сторінці в Facebook КЗ «Центр культури, дозвілля та мистецької освіти Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» https://www.facebook.com/groups/904261569778516/

Голосуваннятриватиме6днів та завершиться  22 травня 2019 року.

4.2. Роботи, які набрали більшу кількість голосів займуть 1, 2, 3 місця відповідно.

4.3. Організатори Конкурсу залишають за собою право використовувати надані конкурсні роботи в некомерційних цілях і без винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням імені автора.

4.4.Післяоголошенняпереможця Конкурсу робота та інформація про її автора опубліковується в засобах масової інформації. Переможці Конкурсу отримають Диплом та подарунок.

4.5. Після оголошення переможця Конкурсу робота стає власністю Організаторів.


УВАГА КОНКУРС!

Положення

про туристичний бренд смт Кирилівка

 Організатори конкурсу: Кирилівська  селищна рада, КЗ «Центр культури, дозвілля та мистецької освіти Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області».

 1. Загальні положення.

1.1. Положення про конкурс на розробку туристичного бренду смт Кирилівка (далі — Конкурс) визначає єдині вимоги щодо визначення кращого туристичного логотипу селища (емблеми та слогану).

1.2. Логотип — будь-яка комбінація позначень (емблема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), яка здатна передати унікальність селища та ідентифікувати його серед інших; постійний графічний, словесний, образотворчий або об’ємний знак, комбінований з зображенням, літерами, цифрами, словами або без них.

1.3. Туристичний логотип та символіка не замінює офіційну символіку селища (гімн, герб і прапор).

 1. Мета та завдання конкурсу:

2.1. Конкурс проводиться з метою розробки туристичного бренду смт Кирилівка, який буде спрямовано на створення позитивного туристичного іміджу селища в Україні та за кордоном, промоцію культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу селища та використовуватиметься в рекламних, промоційних та інших заходах.

2.2. Завданнями Конкурсу є:

 • залучення максимальної кількості учасників до розробки туристичного бренду селища;
 • розроблення та створення унікального логотипу Кирилівки, який слугуватиме поширенню інформації про селище як туристичне;
 • підвищення туристичної привабливості Кирилівки  на українській та міжнародній туристичній арені;
 • визначення кращого логотипу, як маркетингового інструменту для просування бренду Кирилівки, який може однаково успішно використовуватись:
 • на інформаційно-рекламній продукції;
 • на подарунково-сувенірній продукції;
 • на дороговказах та інших предметах маркування інфраструктурних об’єктів туристичної, інших галузей;
 • під час проведення ділових, наукових, туристичних та інших заходів (конгресів, фестивалів, концертів, ярмарок, виставок, тощо) на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях;
 • на малих архітектурних формах селища.
 1. Умови проведення конкурсу:

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів, розпорядженням селищного голови створюється та затверджується персональний та кількісний склад конкурсної комісії.

3.2. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.

3.3. Засідання конкурсної комісії є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від її складу.

3.4. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

3.5. Члени конкурсної комісії:

3.5.1. беруть участь в обговоренні, розгляді та зіставленні конкурсних робіт і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця Конкурсу;

3.5.2. мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання журі;

3.5.3. зобов’язані дотримуватися норм законодавства, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні роботи;

3.5.4. мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та суперечить основним засадам і принципам смт Кирилівка та чинному законодавству України.

3.6. У Конкурсі можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.7.Участь у конкурсі безкоштовна.

3.8. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації селища:

 • емблема (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення); слоган (ключова ідея).

3.9. До конкурсних робіт обов’язково додається заявка з відомостями про автора, що включають: прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце роботи (навчання), місце проживання, контактні телефони та електронна адреса.

3.10. Конкурсні роботи надсилаються або подаються на розгляд в електронному та друкованому вигляді з 15 березня по 15квітня 2019 року за адресою: 72564 смт. Кирилівка, проспект Азовський 8 або на електронну адресу kirillovkakultura@gmail.comз поміткою «Конкурс на кращий туристичний бренд».

3.11. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

3.12. Кінцевий термін подання конкурсних робіт — до 25 квітня 2019 року.

3.13. Конкурсна комісія не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження заявки.

3.14. Конкурс проводиться в ІІ етапи:

І-ий етап — проводиться прийом заявок та конкурсних робіт.

ІІ-ий етап — засідання конкурсної комісії та відбір переможця на основі критеріїв оцінки та голосуванням членів.

Конкурсна робота, яка набрала найбільшу кількість голосів вважається переможцем.

3.15. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно або не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.

3.16. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

3.17. Конкурсна комісія має право безоплатно, без відшкодування учасникам Конкурсу публікувати їхні імена в друкованих та електронних матеріалах.

3.18. Конкурсні роботи повинні містити графічне зображення бренду, специфікації кольорів, авторські пояснення щодо виконання логотипу, а також супроводжуватися заявою, підписаною автором роботи, про те, що він (вона) у разі перемоги даної конкурсної роботи передає права інтелектуальної власності на конкурсну роботу організатору конкурсу (Кирилівській селищній раді) і дає дозвіл на вільне використання його в рекламно-інформаційних та промоцій них цілях.

3.19. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

 1. Вимоги до конкурсних робіт:

4.1. Бренд повинен бути оригінальним за ідеєю та змістом художнього рішення, які відображатимуть мету і завдання Конкурсу, бути сучасним, багатогранним графічним елементом.

4.2. Бренд повинен бути унікальним, лаконічним та передавати ключову характеристику Кирилівки, ідентифікувати її в інформаційному просторі на регіональному, національному та міжнародному рівнях, створювати позитивний туристичний імідж селища при проведенні публічних заходів, виставок, фестивалів тощо.

4.3. Графічне зображення повинне являти собою логотип, що асоціюється з історією, культурою та традиціями смт Кирилівка, спрямований на підвищення духу патріотизму, любові жителів до Кирилівки, формування духовності, виховання молодого покоління в дусі поваги до історії, народних традицій, звичаїв тощо.

4.4. Логотип несе загальну ідею бренду, також невід’ємною його частиною є слоган.

4.5. Логотип і слоган повинні бути виконані на двох мовах (українська та англійська).

4.6. Логотип та слоган повинні відповідати нормам моралі та етики.

4.7. Логотип повинен бути максимально спрощеним для виготовлення, без перевантаження зайвою інформацією.

4.8. Логотип повинен бути однаково естетично привабливим як в кольоровому (художньому), так і чорно-білому (графічному) виконанні.

4.9. Проект логотипу повинен супроводжуватись описом.

4.10. Логотип повинен бути придатний для використання та нанесення на різноманітних предметах, матеріалах, наприклад, друкованих виданнях, сувенірній продукції (папір, картон, скло, дерево, метал), кераміці, фото-, відеоматеріалах, вивісках, веб-ресурсах тощо.

4.11. Відповідність технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті).

4.12. Надання письмового обґрунтування змісту логотипу у паперовому та електронному вигляді.

 • На конкурс логотипів не допускається подання зображення, права інтелектуальної власності, на які (елементи яких) належать іншим особам.
 1. Технічні вимоги та параметри:

5.1. Графічне зображення подається на CD/DVD носіях:

5.1.1. у растровому форматі фалів (jpeg, tif, png+альфа, psd.) з роздільністю не менше 600 dpi;

5.1.2. у векторному форматі файлів (cdr, eps).

5.2. Логотип має бути розроблений в 4-х варіантах зображення:

5.2.1. повноколірне зображення на білому тлі,

5.2.2. чорно-біле зображення на білому тлі,

5.2.3. кольорове зображення на чорному тлі,

5.2.4. чорно-біле зображення на чорному тлі.

5.3. Назва конкурсної роботи (імена файлів) повинна містити прізвище автора англійською мовою та номер варіанту.

 1. Визначення переможців Конкурсу

6.1. Результати роботи конкурсної комісії оформляються протоколом засідання.

6.2. Протокол засідання містить інформацію:

 • дату, час та місце проведення;
 • прізвища, імена та по батькові членів оргкомітету;
 • прізвища, імена та по батькові конкурсантів;
 • результати голосування. Оргкомітет визначає роботу-фіналіста на основі критеріїв оцінки та голосування членів.

6.3. Та конкурсна робота, яка набрала більшу кількість голосів, вважається переможцем.

6.5. Рішення про переможця затверджується протоколом конкурсної комісії.

6.6. Конкурсна комісія та організатори Конкурсу залишають за собою право використовувати надані конкурсні роботи в некомерційних цілях і без винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням імені автора.

 1. Нагородження переможця Конкурсу

7.1. Після оголошення переможця Конкурсу робота та інформація про її автора опубліковується в засобах масової інформації. Переможець Конкурсу отримує Диплом та подарунок.

7.2. Після оголошення переможця Конкурсу робота стає власністю Кирилівської селищної ради.

7.3. Право щодо використання логотипу автора-переможця Конкурсу передається Кирилівській селищній раді.


 

УВАГА! КОНКУРС!

Оголошення

 про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з  розміщення/захоронення побутових відходів (лот 1, лот 2)

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет  Кирилівської селищної ради, 72563, Запорізька  область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Приморський бульвар, 1.

 1. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення Виконавчого комітету Кирилівської селищної ради  №  25  від  14 березня  2019 року

 1. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

3.1.Місце:  Виконавчий комітет  Кирилівської селищної ради, 72563, Запорізька  область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Приморський бульвар, 1.

3.2.Дата: 16.04.2019  року

3.3.Час:  Лот № 1 – о 10.00, лот № 2 – об 11.00.

3.4.  Логінова Марина Василівна  – перший заступник селищного голови,  каб. 8 , тел. (06131) 69394.

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

4.2. рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;

4.3. кількість працівників відповідної кваліфікації;

4.4. наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;

4.5. наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України;

4.6.  пропозиції підприємства щодо вартості  розміщення рідких побутових відходів з розрахунку на метрів кубічних;

4.7. відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

4.8. інші пропозиції (щодо інвестицій, безповоротної матеріальної допомоги в розвиток території ради, ремонту під’їзних шляхів до полігону побутових відходів, виконання проекту та  робіт з рекультивації полігону, проведення моніторингу навколишнього природного середовища навколо полігону).

 1. Обсяг надання послуг

Лот № 1 Розрахунковий обсяг утворення рідких відходів.

 

Чисельність населення Розрахунковий період,

діб

Обсяг утворення, тон
За добу За розрахунковий період За рік
5 400 275 (міжсезоння) 10.9 3000 10 000
80 000 90 (курортний сезон) 77,7 7000

 

Лот № 2 Розрахунковий обсяг утворення  твердих побутових відходів

Чисельність населення Розрахунковий період,

діб

Обсяг утворення, тон
За добу За розрахунковий період За рік
5 400 275 (міжсезоння) 72,7 20 000 200 000
80 000 90 (курортний сезон) 2 000 180 000

 

Тверді побутові відходи вивозяться на полігон ТПВ, розташований на відстані 3,2 км на північ від смт. Кирилівка.

Рідкі побутові відходи вивозяться на поля випаровування, розташовані на відстані 3,2 км на північ від смт. Кирилівка.

 1. Місце та способ отримання конкурсної документації

6.1. Місце:  Кирилівська селищна рада, 72563, Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Приморський бульвар, 1.

6.2. Спосіб: особисто або поштою.

 1. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

7.1. Місце:  Кирилівська селищна рада, 72563, Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Приморський бульвар, 1.

7.2. Спосіб: особисто або поштою.

7.3.  Кінцевий строк:  16.04.2019 року, 09.00


2018 рік

УВАГА, КОНКУРС!

Виконавчий комітет Кирилівської селищної ради оголошує конкурс по відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу шляхом викупу.

Дата, час, місце проведення конкурсу: 25 лютого 2019 року, 14.00, зал засідань Кирилівської селищної ради за адресою: вул. Приморський бульвар 1, (Калініна, 67), смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

Відомості про земельні ділянки, яка підлягає продажу:

 — площею 3,0970 га, кадастровий №2320355400:01:005:0206, для розміщення об’єктів рекреаційного призначення, яка розташована за адресою:   смт. Кирилівка,   вул. Коса Пересип,158.

— площею 0,0208 га, кадастровий №2320355400:10:003:0420, для розміщення об’єктів рекреаційного призначення, яка розташована за адресою:   смт. Кирилівка,   вул. Коса Пересип, 31/12.

— площею 0,0086 га, кадастровий №2320355400:01:004:0122, для розміщення об’єктів рекреаційного призначення, яка розташована за адресою:   смт. Кирилівка,   вул. Коса Пересип, 30/22.

— площею 0,0267 га, для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі, яка розташована за адресою:   смт. Кирилівка,   вул. Приморський бульвар, 244.

  Заяви про участь у конкурсі та конкурсна документація приймаються до 25 лютого 2019 року до 12.00 в приймальній Кирилівської селищної ради за адресою: вул. Приморський бульвар 1, (вул. Калініна, 67), смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області. Контактні телефони: 0 (6131) 6-95-82.

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті. Документи подаються з описом вкладення.

Обов’язково подаються: заява на участь в конкурсі в довільній формі; копії засвідчених нотаріально установчих документів претендента; засвідчені нотаріально копії ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт; копії нотаріально засвідчених свідоцтв про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів із незалежної оцінки земельних ділянок, які будуть залучені ним до проведення оцінки і підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки).

До документів також можуть додаватися рекомендації та висновки контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної діяльності претендентів. Конкурсна пропозиція має містити інформацію щодо пропонованої вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, орієнтовного терміну виконання робіт.

І.В.МАЛЄЄВ, голова виконавчого комітету Кирилівської селищної ради

 

 

Кирилівська селищна рада оголошує конкурс з визначення переможців з оренди наступних об’єктів комунального майна Кирилівської селищної територіальної громади:

 1. Вбудованого приміщення №8 в адмінбудинку, розташованого за адресою: вул. Центральна, 86, с. Охрімівка, Якимівського району, Запорізької області. Загальна площа приміщення 3,1 кв.м. Початковий (мінімальний) розмір орендної плати: 1396,50 грн./рік.

Кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу: 26.11.2018 року.

Дата час і місце проведення конкурсу: 29.11.2018 року, 14.00, зала засідання Кирилівської селищної ради.

Адреса телефон відповідальних осіб, які займаються організацією конкурсу: вул.. Приморський бульвар, 1, смт. Кирилівка, Якимівський район, Запорізька область тел.. 69-911.

Голова конкурсної комісії  І.А. Коробка

 

УВАГА! КОНКУРС! Виконавчий комітет Кирилівської селищної ради оголошує конкурс по відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу шляхом викупу.

Дата, час, місце проведення конкурсу: 14 листопада 2018 року, 14.00, зал засідань Кирилівської селищної ради за адресою: вул. Приморський бульвар 1, (Калініна, 67), смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

 

Переможцем конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення , на якій розташовані об’єкти нерухомого майна  для приватизації шляхом викупу, який проведено Кирилівською селищною радою  23.10.2018 року, визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Геоінформаційна компанія «Кадастр»».

 

УВАГА! КОНКУРС! Виконавчий комітет Кирилівської селищної ради оголошує конкурс по відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу шляхом викупу.

Дата, час, місце проведення конкурсу: 23 жовтня 2018 року, 14.00, зал засідань Кирилівської селищної ради за адресою: вул. Приморський бульвар 1, (Калініна, 67), смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

 

УВАГА! КОНКУРС!  Виконавчий комітет Кирилівської селищної ради оголошує конкурс по відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу шляхом викупу.

Дата, час, місце проведення конкурсу: 23 травня 2018 року, 14.00, зал засідань Кирилівської селищної ради за адресою: вул. Приморський бульвар 1, (Калініна, 67), смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

 

Оголошення

про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з розміщення/захоронення побутових відходів (лот 1, лот 2)

оголош 1

УВАГА! КОНКУРС! Виконавчий комітет Кирилівської селищної ради оголошує конкурс по відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу шляхом викупу.

Дата, час, місце проведення конкурсу: 25 січня 2018 року, 14.00, зал засідань Кирилівської селищної ради за адресою: вул. Приморський бульвар 1, (Калініна, 67), смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

 

2017 рік

 

УВАГА! КОНКУРС! Виконавчий комітет Кирилівської селищної ради оголошує конкурс по відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу шляхом викупу.

Дата, час, місце проведення конкурсу: 10 жовтня 2017 року, 14.00, зал засідань Кирилівської селищної ради за адресою: вул. Калініна, 67, смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

 

УВАГА! КОНКУРС! Виконавчий комітет Кирилівської селищної ради оголошує конкурс по відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу шляхом викупу.

 

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів