Туристичний збір

 

 

У К Р А Ї Н А

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 Двадцять третя   сесія  Сьомого скликання

код КОАТУУ  2320355400

 РІШЕННЯ

 «18»    квітня    2019 року  № 9

 Про внесення змін до рішення Кирилівської селищної ради від 26.06.2018р №3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»  

Відповідно до  Податкового кодексу України, Закону України від 10.07.2018р №2497-VIII « Про внесення змін до Податкового  кодексу України»,Закону України від 23.11.2018р.№ 2628-VIII “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,заслухавши інформацію голови селищної ради І.В.Малєєва, сесія Кирилівської селищної  ради ,

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до п.4 пп4.1 додатку №4 «Положення про туристичний збір»,затвердженого рішенням № 3 від 26.06.2018р   Кирилівської селищної  ради  «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» та затвердити його в новій редакції,згідно з додатком до цього рішення.
 2. Оприлюднити  дане  рішення відповідно до чинного законодавства.
 3. Контроль  за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Кирилівської   селищної ради.

Кирилівський   селищний  голова    І.В.Малєєв

 

 Додаток  до рішення Кирилівської селищної  ради від 18.04.2019  року № 9   

на зміну додатку 4 до рішення 05 .02. 2019 року №  23,

на зміну додатку 4 до рішення 26 червня 2018 року №3

Положення

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території

Кирилівської селищної  ради

 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

 1. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Кирилівської ОТГ та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі).

 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Кирилівської  ОТГ;

б) особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до  підпункту 14.1.263  статті 14 Податкового Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 1. База справляння збору

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 Податкового Кодексу.

 1. Ставка збору

4.1. Ставка збору встановлюється  Кирилівською  ОТГ, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі 0,12 відсотка — для внутрішнього та  в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).

Справляння туристичного збору здійснюється у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, фізичними особами — підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі),

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Кирилівською селищною радою, справляти збір на умовах укладеного з ними договору.

6.Особливості справляння збору

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог Кирилівської селищної  ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим  Кодексом порядку»;

 1. Порядок сплати збору

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства 

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Кирилівської  ОТГ здійснюють відповідні контролюючі органи.

8.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Перелік податкових агентів зі сплати туристичного збору смт. Кирилівка

На виконання рішення 23 сесії Кирилівськоїселищної ради VII скликання від 05.02.2019 року №23 «Про внесення змін до рішення Кирилівської селищної ради від 26.06.2018 року №3  «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» проводиться робота по створенню переліку податкових агентів зі сплати туристичного збору смт. Кирилівка. Даний перелік відповідно до закону  буде розміщено на офіційному сайті Кирилівської селищної ради.

Нагадуємо, що до переліку податкових агентів смт. Кирилівка віднесено:

а) юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 Податкового Кодексу України, фізичні особи — підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі);

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), а саме: житловому будинку, прибудові до житлового будинку, квартирі, котеджі, кімнаті, садовому будинку, дачному будинку, будь-якому іншому об’єкті, що використовується для тимчасового проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичні особи, які уповноважуються Кирилівською селищною радою, справляти збір на умовах укладеного з ними договору.

З метою внесення актуальних даних до переліку податкових агентів щодо справляння туристичного збору публікуємо наявну інформацію на 19.03.2019 року з  подальшими змінами. Якщо Ви помітили помилку чи у Вас є зауваження або доповнення до даного переліку, просимо повідомити до Кирилівської селищної ради за адресою: смт. Кирилівка, Приморський бульвар, 1

 

 1. АНІКІНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
 2. БАЛАБІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
 3. БЕСПАМ’ЯТНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
 4. БЕСПАМ’ЯТНИЙ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
 5. БЕСПАМ’ЯТНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 6. БЄЛИЧЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
 7. БІЛОУСОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 8. БЛУД ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 9. БОГДАНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
 10. БОЙКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
 11. БОЙЧЕНЮК ОКСАНА ІВАНІВНА
 12. БОНДАР ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
 13. БОНДАРЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 14. БРУСІНСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
 15. БУРШТИКА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА
 16. БУСИГІН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 17. ВАРЛАМОВА ЄВДОКІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
 18. ВАСЬКО ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
 19. ВОЙТЕНКО ФЕДІР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 20. ВОЛКОВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
 21. ВОЛОШИНА ТЕТЯНА ЙОСИПІВНА
 22. ГАВРИНА ГАННА ОЛЕГІВНА
 23. ГАЛАНШИНА ГАННА ОЛЕГІВНА
 24. ГАЛІЩУК ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
 25. ГАЛУШКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
 26. ГАЛЮК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
 27. ГАНДЗОЛА ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 28. ГАНЮКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
 29. ГОГОЛЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 30. ГОЛОВАТЕНКО ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ
 31. ГОЛОВАТЮК ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 32. ГОППЕ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
 33. ГУДИМ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ
 34. ГУДИМ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
 35. ДЕГТЯРУК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
 36. ДЕДИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
 37. ДЕМЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 38. ДЕМ’ЯНЕЦЬ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 39. ДЖИОЄВА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА
 40. ДІДУХ РАЇСА МИХАЙЛІВНА
 41. ДНІПРОВ ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
 42. ДОВЖИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
 43. ДУЛЯ ЛЮБОВ АНДРІЇВНА
 44. ДЯДЬКОВА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
 45. ЄГОРОВА ТАМАРА ПЕТРІВНА
 46. ЄРМОЛАЄВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
 47. ЖДАНОВ РУСЛАН БОРИСОВИЧ
 48. ЖИЛОВА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА
 49. ЖИРАКОВА РАЇСА ВАСИЛІВНА
 50. ЗАСТАВЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
 51. ЗАСЬКО ОЛЕНА ЛЕОНИДІВНА
 52. ЗВЯГІНЦЕВА НАТАЛІЯ СЕМЕНІВНА
 53. ЗІСКУН АННА ІВАНІВНА
 54. ЗОБНІН ЕДУАРД ЮРІЙОВИЧ
 55. ІВАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
 56. ІВАНЧЕНКО АНДРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ
 57. ІЛЛЮША ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 58. ІСТОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
 59. КАМИШЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 60. КАТЮХА ОРИНА ВАЛЕРІЇВНА
 61. КИЯШКО МАРИНА МИХАЙЛІВНА
 62. КІНДЗЕРСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 63. КОВАЛЬСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
 64. КОЛОМІЄЦЬ ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
 65. КОЛОСОВ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ
 66. КОПІТЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ПАРФЕНІВНА
 67. КОРДЮКОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА
 68. КОРОБКА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 69. КОРОБКОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
 70. КОТЕЛЕВЕЦЬ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
 71. КРАВЧЕНКО НІНА ВІКТОРІВНА
 72. КУКУЛА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 73. КУЛИКІВСЬКА ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
 74. КУЦАЄВ РОСТИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
 75. ЛАГОДА ГАННА МИКОЛАЇВНА
 76. ЛАГОДА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
 77. ЛАГОДА ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 78. ЛАЗАРЕНКО ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 79. ЛАЗАРЕНКО ЄВДОКІЯ АНДРІЇВНА
 80. ЛІЩЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 81. ЛЮБЦОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
 82. ЛЮБЦОВА ЛАРИСА ПЕТРІВНА
 83. ЛЯШОВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
 84. МАКАРОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 85. МАНЖОС ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 86. МАРКІНАОКСАНА БРОНІСЛАВІВНА
 87. МАСТЄРОВА ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА
 88. МАТВІЄНКО В’ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
 89. МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
 90. МЕЛЮК ПЕТРО ЙОСИФОВИЧ
 91. МІНЧЕНКО ТЕТЯНА ВАДИМІВНА
 92. МІХАЛЕВІЧ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
 93. МОРСЬКА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА
 94. МУЗИКА МАРИНА БЕЖАНІВНА
 95. НАГОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
 96. НАД’ЯРНИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 97. НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 98. НЕВМАТИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 99. НЕСТЕРЕНКО ОЛЕНА ВАДИМІВНА
 100. НЕСТЕРОВ ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
 101. НІКІТЕНКО АЛЛА ВАСИЛІВНА
 102. НІКІФОРОВ РОМАН ЮРІЙОВИЧ
 103. НОВІКОВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
 104. ОРТІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 105. ПАВЛУШКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
 106. ПАШКОВСЬКА ІРИНА ПЕТРІВНА
 107. ПЕРЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 108. ПЕТРИК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 109. ПІДДУБНЯК АНАНІЙ ВЛАСОВИЧ
 110. ПЛАКСІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 111. ПОДТИКАН ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
 112. ПОЛУПАН ЮЛІАНА ВІТАЛІЇВНА
 113. ПОПОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
 114. РОМАНІШЕНА ВІРА ВАСИЛІВНА
 115. РУМЯНЦЕВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 116. РУМЯНЦЕВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
 117. САВЕЛЬЄВА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА
 118. САЗОНОВА ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА
 119. САЛТАН ЄВГЕНІЯ ВАСИЛІВНА
 120. САРДАК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
 121. САРДАК НАТАЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА
 122. СЕЛЕВИЧ ОЛЕНА ВЛАДЛЕНІВНА
 123. СЕМЕЙКО ІРИНА СЕМЕНІВНА
 124. СИТНИК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 125. СИТНІК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 126. СІНГУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
 127. СКИДАНОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
 128. СЛІПЧЕНКО ВІТАЛІНА АНАТОЛІЇВНА
 129. СОКІЛ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 130. СОКІЛ ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА
 131. СОКОЛОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
 132. СТАРОСЕЛЬЦЕВ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
 133. СТАРОСЕЛЬЦЕВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА
 134. СТРЕМИДЛО ВАДИМ ІВАНОВИЧ
 135. СУББОТІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
 136. ТЕРЗІЄВ АНАТОЛІЙ ОПАНАСОВИЧ
 137. ТІМЧЕНКО ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА
 138. ТІМЧЕНКО ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА
 139. ТКАЧУК РАЇСА ВАСИЛІВНА
 140. ТОВСТОНОС ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
 141. ТЮХАЙ НІНА МИКОЛАЇВНА
 142. УГЛЯР ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 143. ФЕДОРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
 144. ФЕДОРОВА ГАННА ПЕТРІВНА
 145. ФЕСЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА
 146. ФОМЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 147. ФРАНЦЕВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 148. ХАЧАТУРЯН ЕРІК СЕРГІЙОВИЧ
 149. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
 150. ЧКАН НІНА МИКОЛАЇВНА
 151. ЧКАН ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
 152. ЧОРНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
 153. ЧУХАЧОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 154. ШАБАТЬКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 155. ШАВЕНЬКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
 156. ШЕНКМАН ЛЕВ АНАТОЛІЙОВИЧ
 157. ШЕПА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА
 158. ШИКУЛА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА
 159. ШИЯН АННА ФЕДОРІВНА
 160. ШКІЛЬОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА
 161. ШУТИЛО ОЛЕНА ЄГОРІВНА
 162. «БОРИСЛАВА»
 163. «ВКФ ЛОБАМ»
 164. АСОЦІАЦІЯ «ОБЛАГРОШЛЯХСПЕЦБУД»
 165. АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
 166. АТ «ЗМІНА»
 167. АТ «ММК»
 168. АТ «САЛЮТ»
 169. АТ «УКРТРАНСГАЗ»
 170. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ «АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
 171. ДП «ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР ІМ.ГАГАРІНА» ПОП «АГРОВИРОБНИЧА ФІРМА ІМ.ЧАПАЄВА»
 172. ДПДГ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ » МДСС ІМЕНІ М.Ф.СИДОРЕНКА ІС НААН
 173. ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ»
 174. ЗАТ «МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ»
 175. ЗОВ «МРІЯ»
 176. КОНЦЕРН «МТМ»
 177. ММР ОПТОВА ТОРГІВЕЛЬНА БАЗА
 178. ПП «АВТОГРАФ»
 179. ПП «АЙЗА»
 180. ПП «ГАРАНТ»
 181. ПП «ГІЛІАД»
 182. ПП «КО-ТО СЕРВІС»
 183. ПП «ПЕРЕСИП»
 184. ПП «СТАРТ»
 185. ПП «УКРПОСТАЧЗБУТ»
 186. ПП «ЧЕРВОНІ ВІТРИЛА»
 187. ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
 188. ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»
 189. ПРАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»
 190. ПРАТ «ЗЗРК»
 191. ПРАТ «ТЕХНІКА
 192. ПРЕДСТАВНИЦТВО ВАТ «КРИНИЦЯ»
 193. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІТОН»
 194. РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
 195. СКП «ЗАПОРІЗЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»
 196. ТДВ «ЗАПОРІЖБУДТРАНС»
 197. ТОВ «АВТОЗАЗ-АЗОВ
 198. ТОВ «АЗОВ — СТИЛЬ»
 199. ТОВ «АЗОВ-ФОРТЕ»
 200. ТОВ «БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ЛАГУНА»
 201. ТОВ «БАЗА ВІДПОЧИНКУ «МРІЯ»
 202. ТОВ «БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ПРИБІЙ»
 203. ТОВ «БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ЯХТА»
 204. ТОВ «БАМІК»
 205. ТОВ «БВ «ДРУЖБА»
 206. ТОВ «БВ «СТАНДАРТ»
 207. ТОВ «БЕЛАРУСЬ»
 208. ТОВ «БІОМ»
 209. ТОВ «БРИЗ»
 210. ТОВ «БУДСЕРВІС»
 211. ТОВ «ВІВАТ+П»
 212. ТОВ «ВКФ АЗОВ-ЕКСПОРТ»
 213. ТОВ «ВОДОЛІЙ»
 214. ТОВ «ГРААЛЬ-СЕРВІС»
 215. ТОВ «ДЗОВ «КЕМП-М-ПАРК»
 216. ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ.»
 217. ТОВ «ДОК «ЕНЕРГОДАР»
 218. ТОВ «ДОЛИНА КАЗОК»
 219. ТОВ «ДТЕК СЕРВІС»
 220. ТОВ «ЕЛІНА ПЛЮС»
 221. ТОВ «ЕКОПОМ»
 222. ТОВ «ЖЕМЧУЖИНА»
 223. ТОВ «ЗОЛОТІ ПІСКИ СКМ-2014»
 224. ТОВ «ЛАЗУРНІ ДАЛІ»
 225. ТОВ «МЕТАЛУРГ-ІНВЕСТ»
 226. ТОВ «МАС-ТРАНС»
 227. ТОВ «ОБЛРЕМБУД»
 228. ТОВ «ОМАР»
 229. ТОВ «ПРИБІЙ-2006»
 230. ТОВ «ПРОМТОРГ»
 231. ТОВ «РАДО-ІНВЕСТ»
 232. ТОВ «РЕНТ А»
 233. ТОВ «РОДЕМ АЗОВ»
 234. ТОВ «РОЗА ВІТРІВ-2005»
 235. ТОВ «СЕЛЕНГА»
 236. ТОВ «СОНЯЧНА СОНАТА»
 237. ТОВ «СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ»
 238. ТОВ «СПЕЦСТАЛЬЕЛЕКТРОЧОРМЕТ»
 239. ТОВ «СТАНІСЛАВ»
 240. ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ КУРІНЬ»
 241. ТОВ «ТЕПЛОТЕХНІК»
 242. ТОВ «ТРОПІКАНКА»
 243. ТОВ «ТРОЯ ПЛЮС»
 244. ТОВ «ФЕДОТОВА КОСА»
 245. ТОВ «ФІЛГРУП»
 246. ТОВ «ФІРМА «СЛАВУТИЧ»
 247. ТОВ ВКФ «ОГОНЕК»
 248. ТОВ»АСВК»
 249. ТОВ»АТП-32″
 250. ТОВ»ЮКАНА»
 251. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУП ТУР СЕРВІС»
 252. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮПІТЕР»
 253. ФІЛІЯ «АГРОГАЗ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ»
 254. ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИАЗОВКУРОРТ» «САНАТОРІЙ «КИРИЛІВКА»
 255. ХНТУСГ
 256. ЯКИМІВСЬКЕ МУВГ


Додаток  до рішення

Кирилівської селищної  ради від 05 .02. 2019 року №  23, на зміну додатку 4 до рішення 26 червня 2018 року № 3

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території  Кирилівської селищної  ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

 

 1. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Кирилівської ОТГ та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі).

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Кирилівської  ОТГ;

б) особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до  підпункту 14.1.263  статті 14 Податкового Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

 1. База справляння збору

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 Податкового Кодексу.

 

 1. Ставка збору

4.1. Ставка збору встановлюється  Кирилівською  ОТГ, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі 0,12 відсотка — для внутрішнього туризму та 1 відсоток — для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

 1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).

Справляння туристичного збору здійснюється у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, фізичними особами — підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі),

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Кирилівською селищною радою, справляти збір на умовах укладеного з ними договору.

 

6. Особливості справляння збору

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог Кирилівської селищної  ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим  Кодексом порядку»;

 

 1. Порядок сплати збору

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому — до 28 (29) включно).

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 1. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства 

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Кирилівської  ОТГ здійснюють відповідні контролюючі органи.

8.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.