Туристичний збір

 

 

У К Р А Ї Н А

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 Двадцять третя   сесія  Сьомого скликання

код КОАТУУ  2320355400

 РІШЕННЯ

 «18»    квітня    2019 року  № 9

 Про внесення змін до рішення Кирилівської селищної ради від 26.06.2018р №3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»  

Відповідно до  Податкового кодексу України, Закону України від 10.07.2018р №2497-VIII « Про внесення змін до Податкового  кодексу України»,Закону України від 23.11.2018р.№ 2628-VIII “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,заслухавши інформацію голови селищної ради І.В.Малєєва, сесія Кирилівської селищної  ради ,

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до п.4 пп4.1 додатку №4 «Положення про туристичний збір»,затвердженого рішенням № 3 від 26.06.2018р   Кирилівської селищної  ради  «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» та затвердити його в новій редакції,згідно з додатком до цього рішення.
 2. Оприлюднити  дане  рішення відповідно до чинного законодавства.
 3. Контроль  за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Кирилівської   селищної ради.

Кирилівський   селищний  голова    І.В.Малєєв

 

 Додаток  до рішення Кирилівської селищної  ради від 18.04.2019  року № 9   

на зміну додатку 4 до рішення 05 .02. 2019 року №  23,

на зміну додатку 4 до рішення 26 червня 2018 року №3

Положення

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території

Кирилівської селищної  ради

 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

 1. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Кирилівської ОТГ та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі).

 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Кирилівської  ОТГ;

б) особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до  підпункту 14.1.263  статті 14 Податкового Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 1. База справляння збору

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 Податкового Кодексу.

 1. Ставка збору

4.1. Ставка збору встановлюється  Кирилівською  ОТГ, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі 0,12 відсотка — для внутрішнього та  в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).

Справляння туристичного збору здійснюється у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, фізичними особами — підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі),

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Кирилівською селищною радою, справляти збір на умовах укладеного з ними договору.

6.Особливості справляння збору

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог Кирилівської селищної  ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим  Кодексом порядку»;

 1. Порядок сплати збору

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства 

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Кирилівської  ОТГ здійснюють відповідні контролюючі органи.

8.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Перелік податкових агентів зі сплати туристичного збору смт. Кирилівка

На виконання рішення 23 сесії Кирилівськоїселищної ради VII скликання від 05.02.2019 року №23 «Про внесення змін до рішення Кирилівської селищної ради від 26.06.2018 року №3  «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» проводиться робота по створенню переліку податкових агентів зі сплати туристичного збору смт. Кирилівка. Даний перелік відповідно до закону  буде розміщено на офіційному сайті Кирилівської селищної ради.

Нагадуємо, що до переліку податкових агентів смт. Кирилівка віднесено:

а) юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 Податкового Кодексу України, фізичні особи — підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі);

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), а саме: житловому будинку, прибудові до житлового будинку, квартирі, котеджі, кімнаті, садовому будинку, дачному будинку, будь-якому іншому об’єкті, що використовується для тимчасового проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичні особи, які уповноважуються Кирилівською селищною радою, справляти збір на умовах укладеного з ними договору.

З метою внесення актуальних даних до переліку податкових агентів щодо справляння туристичного збору публікуємо наявну інформацію на 19.03.2019 року з  подальшими змінами. Якщо Ви помітили помилку чи у Вас є зауваження або доповнення до даного переліку, просимо повідомити до Кирилівської селищної ради за адресою: смт. Кирилівка, Приморський бульвар, 1

 

1 АБЛЯМІТОВ АЛЕТ ЕСКЕНДЕРОВИЧ
2 АЗОВ-РЕЛАКС ТОВ
3 АКИМУТІНА НАТАЛЯ ЮРІЇВНА
4 АКІМОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
5 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ»
6 АЛЮШИН ГЕННАДІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
7 АНДРЄЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
8 АНІКІНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
9 АНОСОВА ЕЛЛАДА ВОЛОДИМИРІВНА
10 АРИФОВ САБРИ РЕФАТОВИЧ
11 АРІФОВА ДІНА ОЛЕКСІЇВНА
12 АРТЕМЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА
13 АРТЕМЕНКО ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА
14 АРУТЮНЯН ГРИША ГЕНРИКОВИЧ
15 АСВК ТОВ
16 АСОЦІАЦІЯ «ОБЛАГРОШЛЯХСПЕЦБУД»
17 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
18 АШКІНАЗІ АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
19 БАБАЙКІНА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА
20 БАБИЧ АННА СЕРГІЇВНА
21 БАЗIС-ТУР, ТОВ
22 БАЛАБІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
23 БАМIК ТОВ
24 БАТЮТА КОСТЯНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ
25 БВ ДРУЖБА ТОВ
26 БЕЗНІСКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
27 БЕЗСОНОВА ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА
28 БЕРЕЗА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
29 БЕСПАМ’ЯТНИЙ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
30 БЕСПАМ’ЯТНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
31 БЄЛИЧЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
32 БЄЛОУСОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
33 БІЛОУСОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
34 БЛУД ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
35 БОЙКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
36 БОЙЧЕНЮК ОКСАНА ІВАНІВНА
37 БОНДАР ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
38 БОНДАР ЛЮДМИЛА МИКОЛАЄВНА
39 БОНДАРЕНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
40 БОНДАРЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
41 БОРОДОВСЬКА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
42 БРУСІНСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
43 БУРШТИКА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА
44 БУСИГІНА ДАР’Я ІГОРІВНА
45 БУХТIЙ ОЛЬГА АНАТОЛЇВНА
46 ВIВАТ+П ТОВ
47 ВАРЛАМОВА ЄВДОКІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
48 ВАРЛАМОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
49 ВАСЬКО ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
50 ВЕЛЬЧЕВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
51 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ «АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
52 ВКФ ЛОБАМ»
53 ВОДОЛIЙ,ТОВ
54 ВОЙТЕНКО ФЕДІР ВОЛОДИМИРОВИЧ
55 ВОЙЦЕХОВСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
56 ВОЛКОВ ВАДИМ АНАТОЛIЙОВИЧ
57 ВОЛОВИК НІНА ВАСИЛІВНА
58 ВОЛОШИНА ТЕТЯНА ЙОСИПІВНА
59 ВОРОБЙОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
60 ВОРОНІНА ОЛЕНА ПАВЛІВНА
61 ВСЕВОЛОДСЬКА ОЛЬГА ДМИТРІВНА
62 ГАВРИНА ГАННА ОЛЕГІВНА
63 ГАЛАНШИНА ГАННА ОЛЕГІВНА
64 ГАЛІЩУК ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
65 ГАЛУШКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
66 ГАЛЮК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
67 ГАНДЗОЛА ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
68 ГАНЮКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
69 ГАРБУЗА АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
70 ГЕРУС НІНА АНДРІЇВНА
71 ГОГОЛЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
72 ГОДІНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
73 ГОЛОВАТЕНКО ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ
74 ГОЛОВКО ЛЮБОВ ОЛЕКСІЇВНА
75 ГОЛОМОЗ ВІКТОР ВАДИМОВИЧ
76 ГОППЕ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
77 ГОСТІЩЕВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
78 ГРИБОВСЬКА ЛЮБОВ ГАРРІЇВНА
79 ГРОМИШЕВ МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ
80 ГРОСС НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА
81 ГТС ТОВ
82 ГУБАР ДМИТРО ІВАНОВИЧ
83 ГУДИМ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ
84 ДАНИЛКІН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
85 ДДАЕУ
86 ДЕДИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
87 ДЕМ’ЯНЕЦЬ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
88 ДЕМЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
89 ДЕНИСЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
90 ДЖУНКОВСЬКИЙ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
91 ДИКА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
92 ДІДУХ РАЇСА МИХАЙЛІВНА
93 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНIЗАЦI
94 ДНІПРОВ ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
95 ДОБРЯНСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
96 ДОВЖИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
97 ДРОГОВОЗ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
98 ДРПВІ «ДНІПРОДІПРОВОДГОСП»
99 ДРУЖИНIНА НАТАЛЯ
100 ДУЛЯ ЛЮБОВ АНДРІЇВНА
101 ДЯДЬКОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
102 ДЯДЬКОВА ЛЮДМИЛА ЄГОРІВНА
103 ДЯТЛОВ ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
104 ЄВСЮКОВА МАРИНА ГЕННАДІЇВНА
105 ЄГОРОВА ТАМАРА ПЕТРІВНА
106 ЄРМОЛАЄВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
107 ЄРМОЛАЄВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
108 ЄРМОЛАЄВА АНЖЕЛІКА АНАТОЛІЇВНА
109 ЄРМОЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
110 ЖАДАН НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
111 ЖАРИК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
112 ЖДАНОВ РУСЛАН БОРИСОВИЧ
113 ЖДАНЬ ГАННА УЛЬЯНІВНА
114 ЖИРАКОВА РАЇСА ВАСИЛІВНА
115 ЗАБАРНИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
116 ЗАВІРЮХА ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
117 ЗАЛАТА СВIТЛАНА МИКОЛАЄВНА
118 ЗАПОРIЖГIДРОСТАЛЬ, АТ СПКТБ
119 ЗАСТАВЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
120 ЗАСЬКО ОЛЕНА ЛЕОНИДIВНА
121 ЗАТ «МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ»
122 ЗАХАРЧЕНКО ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ
123 ЗВЯГІНЦЕВА АНАСТАСІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
124 ЗВЯГІНЦЕВА НАТАЛЛЯ СЕМЕНІВНА
125 ЗІСКУН АННА ІВАНІВНА
126 ЗЛЕНКО СВIТЛАНА ОЛЕКСАНДРIВНА
127 ЗЛОБІН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
128 ЗОБНІН ЕДУАРД ЮРІЙОВИЧ
129 ЗОВ МРIЯ
130 ЗОРКІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
131 ІВАНЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА
132 ІВАНІСОВА ЛІДІЯ ЄВГЕНІВНА
133 ІВАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
134 ІВАНЧЕНКО АНДРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ
135 ІВАНЧИШИНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
136 ІЛЛЮША ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
137 ІЛЬКОВСЬКА НАТАЛЛЯ ДМИТРІВНА
138 КАЛІНСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА
139 КАМЕНСЬКИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
140 КАМЕНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
141 КАМЕНСЬКИЙ О. В.
142 КАМИШЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
143 КАРЯКІНА ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА
144 КАТЮХА ОРИНА ВАЛЕРІЇВНА
145 КАУЛЬКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
146 КИЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
147 КИЯШКО МАРИНА МИХАЙЛІВНА
148 КІНДЗЕРСЬКА МАРІЯ ПЕТРІВНА
149 КОВАЛЬСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
150 Ковальченко О.О. ФОП
151 КОЗЛОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
152 Козлова Олена Олександрівна
153 КОКО ДЕ МЕР ПП
154 Колодій Ігор Борисович
155 КОЛОМІЄЦЬ ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
156 КОЛОСОВ ЄВГЕН ВIКТОРОВИЧ
157 КОНЦЕРН «МТМ»
158 КОПIТЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ПАРФЕНIВНА
159 КОПИТЕЦЬ Лариса Альфредовна
160 КОРАЛ-2004 ТОВ
161 КОРДЮКОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА
162 КОРЗУН ВЛАДИСЛАВ ЙОСИПОВИЧ
163 Корнiєць Сергiй Вiкторович
164 КОРОБКА СЕРГIЙ МИКОЛАЙОВИЧ
165 КОРОБКОВА ЛЮДМИЛА ВIКТОРIВНА
166 КОРОБСЬКА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
167 КОСТИРЯ ЮЛIЯ БОРИСIВНА
168 КОТЕЛЕВЕЦЬ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
169 КО-ТО СЕРВIС ПП
170 КРАВЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
171 КРИВА ЛАРИСА ВАСИЛIВНА
172 Кривий Денис Володимирович
173 КРИКУНОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА
174 Крутій Вікторія Миколаївна
175 КСП «ЗАПОРІЖЗЕЛЕНХОЗ» ЗОР
176 КУЗІВ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
177 Кукула Михайло Іванович
178 КУЛИКІВСЬКА ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
179 КУРНОСОВ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
180 Куцаєв Ростислав Вікторович
181 КУЦЕНКО СВIТЛАНА МИХАЙЛIВНА
182 Лагода Ганна Миколаївна
183 Лагода Ольга Олександрівна
184 ЛАЗАРЕНКО ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ
185 ЛАЗАРЕНКО ЄВДОКІЯ АНДРІЇВНА
186 ЛЕЩЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
187 ЛИТВЯК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
188 ЛІБ ВІРА ІВАНІВНА
189 ЛІЩЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
190 ЛУБЯНИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
191 ЛУГОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
192 ЛУЦЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
193 ЛУЧКІН ВАЛЕНТИН ЮРІЙОВИЧ
194 ЛЮБЦОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
195 ЛЯШОВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
196 МIСЮТА АНАТОЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ
197 Макаренко Інна Василівна
198 МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
199 Малєєв Анатолій Іванович
200 МАЛІЙ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ
201 Мальцева Оксана Анатоліївна
202 МАМАЙ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
203 МАНЖОС ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
204 Маркіна Оксана Броніславівна
205 МАРКОВА К.А. ФОП
206 Маслій Неля Іванівна
207 МАСТЄРОВА ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА
208 МАС-ТРАHС ТОВ
209 Матвієнко В’ячеслав Анатолійович
210 Матвієнко Микола Миколайович
211 МАТВІЄНКО ОЛЬГА ПАВЛІВНА
212 МЕЛIТОПОЛЬСЬКЕ, ДПДГ IЗС IМ.СИДОРЕН
213 МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
214 МЕТАЛУРГ-IНВЕСТ,ТОВ.
215 МЕТЕЛИЦЯ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
216 МІХАЛЕВІЧ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
217 ММР ОПТОВА ТОРГІВЕЛЬНА БАЗА
218 МОРСЬКИЙ IВАН МИКОЛАЙОВИЧ
219 МУЗИКА МАРИНА БЕЖАНІВНА
220 Музиченко Олена Михайлівна
221 Нiкiтiна I.В. ФОП
222 Нагайлик Марина Олександрiiвна
223 Нагайлик Олексій Віталійович
224 НАГОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
225 Над’ярний Василь Миколайович
226 НАКАЛЮЖНА НАДІЯ АНТОНІВНА
227 НАУМУК ГАННА БРОНІСЛАВІВНА
228 НЕВМАТИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
229 Неклюдова Надія Петрівна
230 НЕСТЕРЕНКО ОЛЕНА ВАДИМIВНА
231 НЕСТЕРОВ ВIТАЛIЙ СТАНIСЛАВОВИЧ
232 Нефедов Дмитро Юрійович
233 НІКІФОРОВ РОМАН ЮРІЙОВИЧ
234 Ніколаєв Євген Володимирович
235 НОВІКОВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
236 НОВІКОВА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
237 ОБРЕЗАНОВ АНДРIЙ БОРИСОВИЧ
238 ОВЧАРЕНКО РАЇСА МИХАЙЛІВНА
239 ОК «ОЛЕНА
240 ОЛЕКСІН СЕРГІЙ МИРОНОВИЧ
241 ОЛЕФIРЕНКО ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
242 Олійник Анастасія Євгенівна
243 Омельчук Анжела Вікторівна
244 ОРЛОВА ЮЛІЯ ІЛЛІВНА
245 ОРТIН А.В. ФОП
246 ОРТІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
247 ПIВДЕHТРАHСЕHЕРГО,ВАТ
248 ПАВЛУШКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
249 Падалка Ольга Іванівна
250 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
251 ПАТЯКА СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
252 ПАШКОВСЬКА IРИНА ПЕТРIВНА
253 ПЕРЕДРІЙ ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
254 ПЕРЕДРІЙ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ
255 ПЕРЕСИП ПП
256 ПЕРЕСИПКIНА ОЛЕНА ВАДИМIВНА
257 ПЕРЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
258 ПЕРШИН ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ
259 ПЕТРИК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
260 ПЕТРОВ ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ
261 ПЕТРОВ МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ
262 ПЕТРОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
263 ПИЛИПЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
264 Піддубняк Ананій Власович
265 Піддубняк Сергій Ананійович
266 ПЛАКСИН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
267 ПЛАКСІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
268 ПЛАКУН ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
269 ПОДТИКАН ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
270 ПОЗНЯК ВЛАДИСЛАВ ІВАНОВИЧ
271 ПОКРОВЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
272 ПОЛУПАН ЮЛІАНА ВІТАЛІЇВНА
273 ПОПКОВА О.В. ФОП
274 Попов Д.Л. ФОП
275 ПОПОВА ВІОЛЕТА АНАТОЛІЇВНА
276 ПОПОВА ОЛЕНА ГЕНАДIЇВНА
277 ПОПОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
278 ПОПОВА ОЛЬГА СЕМЕНIВНА
279 ПОЦЕЛУЙКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
280 ПП «АЙЗА»
281 ПП «БОРИСЛАВА»
282 ПП «ГІЛІАД»
283 ПП «Дімон»
284 ПП «СТАРТ»
285 ПП «ТЕРМОIЗОЛЯЦIЯ.»
286 ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
287 ПрАТ «Запоріжсклофлюс»
288 ПрАТ «ЗЗРК»
289 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ВIТОН»
290 ПРИХОДЬКО ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ
291 ПРОКОПОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
292 ПРОМТОРГ ТОВ
293 РАДЧЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
294 РАСУЛОВА ЛАРИСА МИКОЛАЄВНА
295 Рєзнік Віра Аркадіївна
296 Рєпін Олег Вікторович
297 Романішена Віра Василівна
298 РОМАНЧУК АНЖЕЛІКА ВОЛОДИМИРІВНА
299 РОМАНЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
300 Румянцев А.В. ФОП
301 РУМЯНЦЕВА К.О. ФОП
302 РУСІН ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
303 РФ»ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»АТ»УЗ»
304 СIМПСОН ВОЛОДИМИР КАРЛОВИЧ
305 СIНIКIДI А.Г. ФОП
306 СIНГУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ
307 САЄНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
308 Сазонова Тамара Олександрівна
309 Салтан Євгенія Василівна
310 САМОЙЛЕНКО ІГОР ПЕТРОВИЧ
311 САРДАК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
312 СВIТЛИЦЬКИЙ ВIТАЛIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
313 СЕЛЕДЦОВ В.В.
314 Селедцов Віталій Віталійович
315 СЕЛЕНГА ТОВ
316 СЕМЕЙКО ІРИНА СЕМЕНІВНА
317 Сердяєв Роман Вікторович
318 СЕЧИНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
319 Сидоренко Валентина Петрівна
320 Синенко Петро Іванович
321 СИТНІК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
322 СКП «ЗАПОРІЗЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»
323 Сліпченко Віталіна Анатоліївна
324 СМОЛЯРЕНКО ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВІВНА
325 СНІГІРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
326 СОКІЛ ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА
327 Соколова Оксана Анатоліївна
328 СОКОЛОВСЬКА КЛАВДІЯ ІВАНІВНА
329 Сосєдко Д. Ю.
330 Сосєдко Н. Г.
331 СТАРОСЕЛЬЦЕВ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
332 СТАРОСЕЛЬЦЕВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА
333 СТЕПАНЕНКО АНАСТАСІЯ ЕДУАРДІВНА
334 СТОЙКОВ Сергiй Володимирович
335 Строцев Віталій Ігорович
336 Субботiна Людмила Миколаївна
337 СУХАНОВА Н.В. ФОП
338 ТАДІУЩУК СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА
339 ТВЕРДОХЛІБ ТАМАРА АНАТОЛІЇВНА
340 ТДВ «ЗАПОРІЖБУДТРАНС»
341 ТДВ «Трест «Дніпроводбуд»
342 ТЕОДОРОВИЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
343 ТЕОДОРОВИЧ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
344 ТЕРЛЕЦЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЄВНА
345 ТЗОВ «Відпочинок-плюс»
346 ТІМЧЕНКО ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА
347 ТОВ  ОМАР
348 ТОВ » Будсервіс «
349 ТОВ » Федотова коса «
350 ТОВ «АВТОЗАЗ-АЗОВ»
351 ТОВ «АЗОВ-ФОРТЕ»
352 ТОВ «БАЗА ВІДПОЧИНКУ «МРІЯ»
353 ТОВ «База відпочинку «Прибій»
354 ТОВ «База відпочинку «Стандарт»
355 ТОВ «БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ЯХТА»
356 ТОВ «Грааль-Сервіс»
357 ТОВ «Дніпровські зорі»
358 ТОВ «ДТЕК СЕРВІС»
359 ТОВ «Жемчужина»
360 ТОВ «ЗАТ «АВТОМИР»
361 ТОВ «ЗОЛОТІ ПІСКИ СКМ-2014»
362 ТОВ «МОРЕ ТА ВIДПОЧИНОК»
363 ТОВ «ОБЛРЕМБУД»
364 ТОВ «РОДЕМ АЗОВ»
365 ТОВ «РОМАШКА»
366 ТОВ «СОНЯЧНА СОНАТА»
367 ТОВ «СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ»
368 ТОВ «СПЕЦСТАЛЬЕЛЕКТРОЧОРМЕТ»
369 ТОВ «ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ»
370 ТОВ «Троя Плюс»
371 ТОВ «ФІЛГРУП»
372 ТОВ «ФІРМА «СЛАВУТИЧ»
373 ТОВ «Червоні вітрила
374 ТОВ «ШТОРМ»
375 ТОВ «ЮКАНА»
376 ТОВ Гармонія
377 ТОВ ДОК ЕНЕРГОДАР
378 ТОВ ЛАЗУРНI ДАЛI
379 ТОВ»АТП-32″
380 Товариство з обмеженою вiдповiд» ВIС»
381 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТО СКИФОВ»
382 Товстонос Вiталiй Iванович
383 ТРЕТЬЯК ЯНА ОЛЕГІВНА
384 ТРОПIКАНКА ТОВ
385 ТЮХАЙ Н.М. ФОП
386 УГЛЯР ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
387 УЗУНОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
388 Ф. ПрАТ «Приазовкурорт» Сан. «Кирилівк
389 ФIЛIППОВ О.С. ПIДПРИЄМЕЦЬ
390 ФЕДОРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
391 ФЕДОРОВА ГАННА ПЕТРІВНА
392 Фесенко Світлана Олексіївна
393 ФІЛІЯ «УПРАВЛІННЯ «УКРГАЗТЕХЗВ»ЯЗОК» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ»
394 ФОП  Макаров Юрій Сергійович
395 ФОП Бусигін Ігор Олександрович
396 ФОП ГРИГОР’ЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
397 ФОП ЖИЛОВА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА
398 ФОП ІСТОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
399 ФОП ЛЮБЦОВА ЛАРИСА ПЕТРІВНА
400 ФОП Мелюк П.Й.
401 ФОП ТКАЧУК РАЇСА ВАСИЛІВНА
402 ФОП ФІЛІППОВ О.П.
403 ФОП Філіппова Олена Юріївна
404 ФОП Чухачов Сергій Володимирович
405 ФРАНЦЕВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
406 ХАЛІМАН МАРИНА АНАТОЛІЇВНА
407 Ханіна Н. Л.
408 ХАРЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
409 ХАЧАТУРЯН ЕРІК СЕРГІЙОВИЧ
410 Хачатурян Олена Василівна
411 ХИЖНЯК ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ
412 Хижняк О.I.
413 Хмельницький Олександр Львович
414 ХНТУСГ
415 ЦАРИК Михайло Ігорович
416 Цебер Валентина Миколаївна
417 ЦЕГЛОВСЬКА ОКСАНА ВЛАДИСЛАВІВНА
418 ЦИБУЛЬСЬКА ОЛЕНА БОРИСІВНА
419 ЧКАН НІНА МИКОЛАЇВНА
420 ЧКАН ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
421 ЧОРНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
422 ШАБАТЬКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
423 ШАВЕНЬКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
424 ШВАРЦМАН ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
425 ШЕВЧЕНКО ФЕДIР IВАНОВИЧ
426 ШЕНКМАН ЛЕВ АНАТОЛІЙОВИЧ
427 ШЕНКМАН СТАНІСЛАВ ЛЬВОВИЧ
428 Шепа Валентина Михайлівна
429 ШЕПЕЛЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
430 ШИКУЛА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА
431 Шимкус Надія Григорівна
432 ШИЯН АННА ФЕДОРІВНА
433 ШКІЛЬОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА
434 Шкіндер Тетяна Вікторівна
435 ШРАМЕНКО КАТЕРИНА ВИКТОРИВНА
436 ШТЕФАН Станiслав Станiславович
437 ШУМОВ ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ
438 ШУТИЛО ОЛЕНА ЄГОРІВНА
439 ЩЕРБАКОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
440 ЮРЧЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА
441 Юрченко Роман Григорович
442 Якимівське МУВГ

 Додаток  до рішення

Кирилівської селищної  ради від 05 .02. 2019 року №  23, на зміну додатку 4 до рішення 26 червня 2018 року № 3

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території  Кирилівської селищної  ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

 

 1. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Кирилівської ОТГ та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі).

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Кирилівської  ОТГ;

б) особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до  підпункту 14.1.263  статті 14 Податкового Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

 1. База справляння збору

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 Податкового Кодексу.

 

 1. Ставка збору

4.1. Ставка збору встановлюється  Кирилівською  ОТГ, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі 0,12 відсотка — для внутрішнього туризму та 1 відсоток — для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

 1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).

Справляння туристичного збору здійснюється у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, фізичними особами — підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі),

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Кирилівською селищною радою, справляти збір на умовах укладеного з ними договору.

 

6. Особливості справляння збору

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог Кирилівської селищної  ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим  Кодексом порядку»;

 

 1. Порядок сплати збору

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому — до 28 (29) включно).

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 1. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства 

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Кирилівської  ОТГ здійснюють відповідні контролюючі органи.

8.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.