Вакансії

13 січня 2020 р.

УВАГА! Оголошення конкурсу!

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Кирилівська селищна рада об’єднаної територіальної громади Якимівського району Запорізької області ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування апарату Кирилівської селищної ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчих органів:

назва посад чисельність штатних одиниць кваліфікаційні вимоги
освіта стаж роботи
1.  

Головний спеціаліст відділу розвитку курорту, туризму та інвестиційної діяльності

 

1 повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магітра, спеціаліста Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року
2. Інженер-землевпорядник, спеціаліст І категорії відділу земельних ресурсів та екології 1 базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра без вимог до стажу роботи

Основні вимоги до кандидатів:

  1. Наявність громадянства України.
  2. Знання: Конституції України; актів законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; указів та розпоряджень Президента України; постанов Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють організацію та методику ведення роботи, розвиток відповідної сфери (галузі); порядку підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; основ державного управління та права; законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантних посад; інструкції з діловодства; правил ділового етикету; правил та норм охорони праці та протипожежного захисту; основних принципів роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобів; ділової мови.
  3. Вільне володіння державною мовою.
  4. Кваліфікаційні вимоги щодо освіти та стажу роботи (згідно таблиці).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати за телефоном (06131) 69 131.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з часу опублікування оголошення про проведення конкурсу, за адресою: смт Кирилівка, вулиця Приморський бульвар, будинок 1. Додаткова інформація за телефоном    (06131) 69 131.